Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

การตั้งค่า การเปิด - ปิด เครื่องเสียง อัตโนมัติ เมื่อต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล

  • สเปค
  • สเปคทั่วไป
  • การดำเนินการ
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 02/19/2015

การตั้งค่า การเปิด - ปิด เครื่องเสียง อัตโนมัติ เมื่อต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล

 

 

        เมื่อต้องการตั้งค่าให้ เครื่องเสียง สามารถเปิด - ปิด  เครื่องเองอัตโนมัติ  ในกรณีที่ต่อสายสัญญาณเคเบิ้ลออปติคอล

จำเป็นต้องมีการเปิดการใช้งานในโหมด Auto Power ซึ่งอ้างอิงจากคู่มือการใช้งาน (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500