Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

# ต้องการใช้หูฟัง

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/07/2016

ต้องการใช้หูฟัง

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 การแก้ไข

   ① เสียบหูฟังเข้าไปที่ตัวเครื่องให้แน่นจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง
       ถ้าไม่ได้ใส่ให้แน่นก็จะไม่มีเสียงเนื่องจากการเชื่อมต่อที่ไม่ดี

   หากจุดติดต่อของช่องเสียบหูฟังไม่นิ่งหรือสายบิดก็จะถูกตัดการเชื่อมต่อได้
       พยายามเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์อื่น ๆ และดูว่ามันเสียงไม่ได้เสีย

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500