Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่มีไฟเข้า

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/07/2016

 อาการ

ไม่มีไฟเข้าไปที่ตัวเครื่อง

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>


 การแก้ไข

เสียบสายไฟให้แน่นและเปิดสวิตช์ไฟ
หากคุณยังไม่สามารถเปิดเครื่องได่้ 
ให้ลองเสียบเข้ากับเต้าเสียบอื่นและดูว่าการทำงานหรือไม่ ?

สำหรับแบตเตอรี่รีโมท์ ถ้ามันหมดคุณจะไม่สามารถเปิดได้
ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่และลองอีกครั้ง

<span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'></span>

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500