Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ภาพถูกขยายออกล้นจอ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/07/2016

 อาการ

 ภาพขยายออกล้นนอกจอ

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 การแก้ไข

คุณสามารถปรับอัตราส่วนโดยใช้การควบคุมระยะไกล (โปรดดูที่คู่มือของผู้ใช้.)
คุณอาจเลือกที่ 4: 3, 16: 9 หรืออื่น ๆ

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500