Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

สมาร์ท ออดิโอ ระบบ (Music Flow) ไม่เข้าร่วมในกลุ่ม

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016


 อาการ

สมาร์ท ออดิโอ ระบบ (Music Flow)  ไม่เข้าร่วมในกลุ่ม

<span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>

 การตรวจสอบขั้นพิ้นฐาน

ระบบปิด เปิดไม่ทำงาน ไม่ได้เซ็ทระบบให้เปิดเครื่องไว้

หรือ ระบบอินเตอร์เน็ตไม่คงที่ทำให้ระบบการเชื่อมต่อล้มเหลว

</span><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 การแก้ไข

1. ปลุกเสียง - มันเป็นชุดที่จะจัดกลุ่มโดยอัตโนมัติ  เพื่อความสะดวกของผู้ใช้
 
2. ปิดเพาเวอร์ / ON - หากคุณปิดไฟในขณะที่มันจะถูกจัดกลุ่ม, ลำโพงเชื่อมต่อจะหายไปและกลุ่มจะไม่ถูกจัดกลุ่ม เปิดใหม่อีกครั้งและจัดกลุ่มใหม่
 
3. เครือข่ายไร้สายที่ไม่เสถียร - เครือข่ายไร้สายจะไม่เสถียรถ้าแทรกแซงโดยสัญญาณรอบ ๆ และมันอาจจะกลายเป็นไม่ได้จัดกลุ่ม ย้ายใกล้ลำโพงเข้ากับเราเตอร์.

<span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'></span>

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500