Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ฉันจะเชื่อมต่อแอมป์และเครื่องเล่น Bluray-DVDได้อย่างไร?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การติดตั้ง
  • เครื่องเล่น-dvd, เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

ฉันจะเชื่อมต่อแอมป์และเครื่องเล่น Bluray-DVDได้อย่างไร?


อาการ

คุณต้องการที่จะใช้สัญญาณเสียงเมื่อดูวีดีโอหรือไม่?


การแก้ไข


- วิธีการเชื่อมต่อภาพและเสียง

เชื่อมต่อที่ เครื่องบันทึก(Recorder) จากจุดออกของสัญญาณ DIGITAL AUDIO OUTPUT โดยจะใช้แจ็คแบบ OPTICAL หรือ COAXIAL  โดยให้สอดคล้องกับแจ็คที่เครื่องขยายเสียง. สายสัญญาณเสียงจะมีแบบ digital จะเป็น Optical (O) และ Coaxial (X).

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500