Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ด้านหนึ่งของลำโพงกลางไม่ทำงาน

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016


 อาการ

ลำโพงกลางไม่ทำงาน (ไม่ได้ยินเสียงของผู้คน.)

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 สาเหตุ

ลำโพงไม่ดังข้างใดข้างหนึ่ง

</span>


 การแก้ไข

<span style="font-family: Tahoma;"> <p>
</p><div tabindex="-1" class="goog-container goog-container-vertical" hidefocus="" unselectable="on"></div>
ตรวจสอบขั้วลำโพงกลาง; + [] สีแดงและ - [สีดำ]
ตรวจสอบการตั้งค่าต่อ SPEAKER
ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด
</span>


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500