Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

เราสามารถบันทึกวีดีโอได้นานเท่าไหร่?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • เครื่องเล่น-dvd, เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

เราสามารถบันทึกวีดีโอได้นานเท่าไหร่?


อาการ

บันทึกได้นานเท่าไหร่? การแก้ไข

▶ โหมดการบันทึก(4.7GB based) : HQ/XP(High Quality: 1 ชั่วโมง),
   SQ/SP(Standard Quality: 2 ชั่วโมง),

LQ/LP(Low Quality: 4 ชั่วโมง), EQ/EP(Extend Quality, 6 ชั่วโมง)


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500