Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

CD เล่นหยุดๆดับไม่ต่อเนื่อง

  • การติดตั้ง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016


 อาการ


บางเวลา CD เล่นไม่ต่อเนื่องติดๆดับ

 สาเหตุ

ถ้าจะแสดง D1 ~ D7 ก็หมายความว่าสินค้าชำรุด


 การแก้ไข

หากมีวัตถุแปลกปลอมบนเลนส์หรือแผ่น, มันแสดงให้เห็น 'CD' บนจอแสดงผล โปรดทำความสะอาด 
วิธีการทำความสะอาด
 
สำหรับผู้เล่นเปิดขึ้นคุณสามารถดูเลนส์ถ้าคุณเปิดถาดของซีดี
     สำลีหรือก้านลีกับแอลกอฮอล์และเช็ดอย่างระมัดระวัง

<span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>
② ผ้าทำความสะอาดแผ่น CD ด้านล่างที่เป็นกระจกสะท้อนแสง ในการอ่านข้อมูล
   

 

</span><span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; font-weight: bold; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>
</span>บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500