Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่สามารถเปิดเครื่องได้จากรีโมท

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/09/2016


 อาการ

การควบคุมการสั่งงานจากรีโมทไม่สามารถทำได้ ตัวรีโมทเครื่องเล่นโฮมเทียเตอร์สามารถสั่งงานควบคุมทีวีได้


 การแก้ไข

กดปุ่มไฟและป้อนรหัส บริษัท (แต่ก็อาจจะเป็นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของทีวี ..)


โปรดดูคู่มือการใช้งานจะระบุรหัสทีใช้ในการควบคุม

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500