Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่สามารถเปิดใชงานได้

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/09/2016


 การแก้ไข

1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน บางครั้งระบบไฟอาจถูกปิดอยู่
 
2 ลองกดปุ่ม [EJECT] บนตัวเครื่องตรวจสอบว่าถาดเปิดแผ่นดิสก์ยังทำงานหรือไม่

3 หากไฟไม่เข้าเครื่องลองดูระบบสายไฟฟ้าที่ต่อมาจากผังกำแพง

4 หากมีสินค้าอื่นที่มีระบบไฟฟ้าแล้วนำเครื่องส่งศูนย์บริการ

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500