Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

เวลาไม่ถุกต้อง

  • ปัญหาแอปพลิเคชั่น
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/09/2016


 สาเหตุ

อุปกรณ์อะนาล็อกที่มีอยู่และอื่น ๆ นาฬิกาอาจแสดงเวลาที่ผิด


 การแก้ไข

ตรวจสอบคู่่มือการตั้งค่าในแต่ละรุ่นอาจมีการตั้งค่าที่ไม่เหมือนกัน


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500