ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

Sound Bar มีเสียง ซับวูฟเฟอร์ไม่มีเสียง แอลอีดีสีแดงกระพริบ

การแก้ไขปัญหา

Sound Bar มีเสียง ซับวูฟเฟอร์ไม่มีเสียง แอลอีดีสีแดงกระพริบ

เมื่อการเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์

กรุณาตรวจสอบไฟแอลอีดีสีแดงในซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย กระพริบหรือไม่ หากกระพริบให้แก้ไขด้วยวิธี ต่อไปนี้

 ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น

1) กดปุ่ม Pairing ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย


-ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายกระพริบอย่างรวดเร็ว

(หากไฟแอลอีดีสีเขียวไม่กระพริบให้กดปุ่ม Pairing ค้างไว้)

 2) เปิดลำโพงซาวด์บาร์

3) การจับคู่สำเร็จ

- เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

 

 

 

 


*คำถามที่จำเป็น