Skip to Contents
ปิด

วีดีโอสาธิต

ชมวิดีโอสาธิตการใช้งานเพื่อหาแนวทางและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้สินค้า LG ของคุณ

ชมวิดีโอสาธิตการใช้งานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้า,การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา

Video ตู้เย็น - เราสามารถตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นได้อย่างไร ?

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • อุณหภูมิ
  • การดำเนินการ
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 09/30/2016

Video ตู้เย็น - เราสามารถตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นได้อย่างไร ?

สามารถรับชมได้จากไหล์ที่ได้แนบมา

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500