Skip to Contents
Không

Hỗ trợ sản phẩm

Nhận giúp đỡ về sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về thông tin phần mềm mới nhất và các thủ thuật.

G1600
 • Thiết bị di động
 • Điện thoại di động
 • G1600

G1600

Thông Tin Bảo Hành Xem Thêm

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

Đối với các thông tin kỹ thuật chính xác nhất về tính năng, thông số kỹ thuật, lắp đặt và vận hành sản phẩm LG của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng và các tài liệu cho sản phẩm này. 

Vui lòng cài đặt phần mềm đọc tại đây nếu không xem được

Phần mềm & Firmware

 • CẬP NHẬT PHẦN MỀM

Thư viện Trợ giúp

  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  07/21/2015
  [G3] Thông tin chi tiết về màn hình chủ
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  07/03/2015
  Cách quản lý hiển thị LG G4?
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  06/30/2015
  [LG G4] Chế độ SS khi chụp ảnh
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  06/27/2015
  [LG G4] Chú ý khi lần đầu tiên khởi động G4
  • Xử lý sự cố
  • Điện thoại di động
  09/05/2012
  Cách khôi phục cài đặt gốc ĐT LG.

Thông Tin Pháp Lý