Skip to Contents

Chiến Lược Liên Minh

LG Electronics đã trở thành doanh nghiệp đứng đầu ngành công nghiệp thông qua nhiều thập kỷ tiến bộ kỹ thuật phù hợp. Trong thế kỷ 21, công ty tiếp tục tăng trưởng hơn nữa nhờ các cơ hội kinh doanh phối hợp, liên kết với các đối tác quan trọng rất thành công biến họ thành người đứng đầu trong số những người đứng đầu trong lĩnh vực này trên toàn thế giới.
  • Trong thế giới toàn cầu hoá với nhịp độ phát triển nhanh LG cùng hợp tác chiến lược với các đối tác khác nhau để cùng nâng cao giá trị lợi ích, đẩy nhanh quá trình phát triển và cùng nhau tìm kiếm những mục tiêu mới

  • LG toàn cầu

  • Phát triển bền vững

  • Quan hệ đầu tư