Skip to Contents
Không

Khảo Sát Ý Kiến Khách Hàng

LG rất mong muốn có được ý kiến của Quý khách về các dịch vụ của LG

Hãy cho chúng tôi biết nhận xét của bạn khi sử dụng các Dịch vụ và trang Hỗ trợ của LG.

Kính chào Quý khách hàng!


Xin vui lòng dành cho chúng tôi ít phút để giúp chúng tôi đem lại cho bạn dịch vụ CSKH và trải nghiệm tốt hơn.

Tất cả thông tin Quý Khách hàng cung cấp đều được bảo mật và chỉ được dùng cho mục đích báo cáo nội bộ.

Cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của Quý Khách hàng!