Skip to Contents

Chính Sách Riêng Tư

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 

LG Electronics Inc. (“LGE”), cùng với các công ty con và chi nhánh của nó (“Tập đoàn LG”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý thông qua trang web lg.com (“Trang web”), các trang web khác được cung cấp bởi Tập đoàn LG, Tài khoản LG, các dịch vụ SmartHome của chúng tôi được cung cấp qua Ứng dụng ThinQ (gọi chung là "Dịch vụ"). Nó cũng áp dụng cho bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp cho thành viên của Tập đoàn LG tại địa phương của bạn.

Đối với người dùng LG Smart TV hoặc Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư dành cho thành viên Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh để biết chi tiết về cách LGE xử lý thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ Smart TV / Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các tiến trình nằm trong Chính sách quyền riêng tư dành cho thành viên Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh, mặc dù Tập đoàn LG cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân được thu thập qua dịch vụ Smart TV / Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này và LGE có thể sử dụng thông tin cá nhân được thu thập qua Dịch vụ như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của thành viên Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư dành cho thành viên Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh tại menu Quản lý tài khoản hoặc menu Tài khoản LG trong cài đặt của Smart TV / Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh.


TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi mô tả các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi sẽ thu thập thông qua Dịch vụ của mình, cách chúng tôi sử dụng thông tin này, chúng tôi lưu giữ thông tin đó trong bao lâu và chúng tôi chia sẻ thông tin đó với những bên nào. Chúng tôi cũng giải thích những lựa chọn và quyền có liên quan đến việc sử dụng thông tin của bạn, bao gồm quyền phản đối một số quy trình xử lý mà chúng tôi thực hiện (nếu trong luật hiện hành có quy định). Thông tin thêm về các quyền của bạn, và cách thực hiện chúng được nêu trong mục “Quyền của Bạn”. Chúng tôi cũng cung cấp chi tiết liên hệ của mình để bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này và các hành động thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi.

 

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 

Cập nhật lần cuối: 04 / 04 / 2024

 

1. Ai là người chịu trách nhiệm về Thông tin cá nhân của bạn?

Thực thể LG tại địa phương của bạn sẽ chịu trách nhiệm vận hành Trang web hoặc các trang web khác của Tập đoàn LG tại quốc gia của bạn và đối với thông tin về bạn được thu thập thông qua Trang web. Thực thể LG tại địa phương của bạn cũng chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp trực tiếp cho nó, chẳng hạn như trong các cuộc gọi dịch vụ khách hàng hoặc thẻ đăng ký sản phẩm. LGE chịu trách nhiệm vận hành tất cả các Dịch vụ khác và thông tin về bạn được thu thập thông qua hoặc liên quan đến các Dịch vụ đó.

Bạn có thể tìm thấy tên và chi tiết liên hệ của tổ chức LG tại địa phương và LGE trong phần 'Liên hệ với chúng tôi' bên dưới.

 

2. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Các loại thông tin cá nhân sau được thu thập liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi:

 

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi hoặc các bên thứ ba

Một số Dịch vụ cho phép chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp từ bạn hoặc từ các công ty khác mà bạn có mối quan hệ. Ví dụ:

• Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ, khi bạn tạo một Tài khoản LG, đăng ký một thiết bị hoặc sản phẩm, thực hiện một giao dịch mua bán, đánh giá một sản phẩm hoặc liên hệ với chúng tôi), bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin như tên của bạn, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, giọng nói của loa, hình ảnh, video, thông tin thẻ thanh toán, địa chỉ giao hàng (bao gồm mã zip), thông tin mua hàng và tương tác với các thiết bị điện tử được kết nối.

• Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản hoặc hồ sơ của bên thứ ba, chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào thông tin, chẳng hạn như tên, địa chỉ email của bạn và các thẻ mạng xã hội.

• Khi bạn liên lạc với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc các nhân viên khác của Tập đoàn LG, chúng tôi sẽ xử lý các liên lạc này và những thông tin khác cần thiết để trả lời các thắc mắc của bạn và đáp ứng yêu cầu của bạn.

Thông tin về việc Bạn Sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi

Ngoài thông tin bạn cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua phần mềm trên thiết bị của bạn và bằng các phương tiện điện tử khác (chẳng hạn như việc sử dụng cookie và cảm biến). Chúng tôi sẽ thu thập:

• Thông tin thiết bị: Tên thiết bị của bạn, IMEI, UUID, phiên bản hệ điều hành, quốc gia, địa điểm, ngôn ngữ, địa chỉ IP, mã nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động và các cài đặt của thiết bị.

• Thông tin sản phẩm: tên model, mã số nhà sản xuất, ngày và địa điểm mua hàng, hình ảnh biên lai.

• Thông tin nhật ký: Thông tin sử dụng, chẳng hạn như, URL, URL được chuyển hướng, thời gian hiệu suất, liên kết giới thiệu, loại mạng, thông tin mạng, trạng thái phí, thông tin chặn quảng cáo, tương tác của bạn với các Dịch vụ, bao gồm lịch sử truy cập, apps, dịch vụ và tính năng bạn sử dụng, và cookie. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie cho Dịch vụ của mình, vui lòng xem Chính sách cookie liên quan đến Dịch vụ bạn đang sử dụng.

• Thông tin vị trí: Chúng tôi sẽ xử lý thông tin vị trí của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc khi điều này là cần thiết để cung cấp Dịch vụ bạn đã yêu cầu (ví dụ: bằng cách yêu cầu thông tin vị trí của bạn để chỉ đường cho bạn).

• Các thông tin khác về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như trang web bạn đã truy cập, kiểu gõ (tự động điền), hành vi và lịch sử dụng của thiết bị được kết nối, thông tin sử dụng điện và nguồn điện của thiết bị được kết nối cũng như cách bạn tương tác với nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin khác mà chúng tôi thu thập
Khi chúng tôi cần trưng cầu sự chấp thuận của bạn, tại thời điểm nhận được sự đồng ý từ bạn chúng tôi sẽ giải thích thông tin nào chúng tôi sẽ thu thập và cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó.

Đôi khi chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba bao gồm từ các công ty khác như Facebook, Google, Amazon hoặc Line. Ví dụ, chúng tôi có thể nhận thông tin của bạn từ các nhà cung cấp mạng xã hội bên thứ ba nếu bạn chọn kết nối với các dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của bạn.

Chúng tôi sẽ xác minh những thông tin nhất định mà bạn cung cấp cho các bên thứ ba, chẳng hạn như xác minh danh tính nhà cung cấp dịch vụ, để tránh trường hợp gian lận.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân được thu thập ban đầu qua dịch vụ Smart TV / Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh của LGE cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Vui lòng xem riêng Chính sách quyền riêng tư dành cho thành viên Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh của LGE để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba khác, chẳng hạn như các công ty tiếp thị và công ty môi giới dữ liệu, để hiểu rõ hơn sở thích của bạn và cung cấp cho bạn các Dịch vụ và quảng cáo phù hợp hơn. Ví dụ, chúng tôi sẽ nhận được thông tin tổng hợp về phong cách sống hoặc kiểu cách mua hàng của một số nhóm nhân khẩu học nhất định để hiểu rõ hơn về sở thích có thể có của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi khi luật pháp yêu cầu (chẳng hạn như nơi chúng tôi được pháp luật ủy quyền thu thập nhật ký tìm kiếm trên internet) hoặc với sự chấp thuận của bạn.

Liên kết đến các trang web, thiết bị, ứng dụng và tính năng khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép bạn kết nối với các trang web, thiết bị, ứng dụng và các tính năng khác, có thể hoạt động độc lập với chúng tôi và có các thông báo hoặc chính sách về quyền riêng tư của riêng họ mà chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem xét. Bất kỳ trang web, thiết bị, ứng dụng hoặc tính năng nào được liên kết trong phạm vi không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, việc sử dụng hoặc các hành động thực tiễn về quyền riêng tư của nó.

 

3. Cách Chúng tôi Sử dụng những Thông tin này

Nếu bạn sử dụng nhiều hơn một trong các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ Smart TV / Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh của chúng tôi, chúng tôi sẽ kết hợp thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn liên quan đến từng dịch vụ đó và sử dụng nó cho các mục đích nêu dưới đây hoặc như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư hiện hành cho các dịch vụ bạn sử dụng. Ví dụ, điều này tránh cho bạn phải sử dụng các thông tin đăng nhập khác nhau cho từng dịch vụ riêng.

 

Cung cấp các dịch vụ dựa trên mối quan hệ hợp đồng của bạn với chúng tôi

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn khi điều này là cần thiết theo hợp đồng của chúng tôi với bạn, bao gồm:

• Cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi và các tính năng cụ thể bạn chọn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, mà có thể yêu cầu cá nhân hóa nội dung Dịch vụ của chúng tôi.

• Xử lý đơn đặt hàng, thanh toán và chuyển giao cho bạn sản phẩm của chúng tôi hoặc sản phẩm của bên thứ ba mà bạn mua thông qua dịch vụ của chúng tôi và cho phép bạn thực hiện quyền bảo hành hoặc các quyền khác mà bạn có theo hợp đồng của mình.

• Nhận dạng và xác thực bạn để bạn có thể sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cài đặt và đăng ký, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng và gửi cho bạn những thông tin cần thiết liên quan đến dịch vụ.

Quyền lợi hợp pháp của Tập đoàn LG và / hoặc các bên thứ ba

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đáp ứng các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi (hoặc của các bên thứ ba), bao gồm quyền lợi của chúng tôi để:

• Quản lý hiệu quả mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng, bao gồm bằng cách liên lạc với bạn và trả lời các truy vấn của bạn;

• Thực hiện các hoạt động tiếp thị trực tiếp (khi luật pháp không yêu cầu chúng tôi phải được sự đồng ý của bạn), bao gồm bằng cách gửi cho bạn các thông tin tiếp thị qua email, cuộc gọi điện thoại, bài đăng, tin nhắn văn bản, các kênh truyền thông xã hội hoặc bằng thông báo đẩy thông qua các apps trên thiết bị di động của chúng tôi, trình bày bạn với các quảng cáo trực tuyến cả trên các dịch vụ của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba, tạo hồ sơ tiếp thị và cá nhân hóa các đề xuất và nội dung tiếp thị mà chúng tôi và những người khác giới thiệu cho bạn, đồng thời chạy các chương trình khuyến mãi, các cuộc thi và chương trình rút thưởng.

• Bảo vệ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, xác định, ngăn chặn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác hoặc các hoạt động bị cấm bởi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

• Bảo vệ tính bảo mật, tính khả dụng và tính toàn vẹn của các dịch vụ và hệ thống thông tin của chúng tôi, bao gồm bằng cách sử dụng cơ chế xác thực và các biện pháp bảo mật khác, giám sát hệ thống của chúng tôi để tìm ra các mối đe dọa bảo mật, lưu giữ các bản sao lưu, ẩn danh dữ liệu và thực hiện các dịch vụ bảo trì hệ thống.

• Bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi và sự an toàn của người dùng cuối, bao gồm bằng cách xử lý các khiếu nại, nhận tư vấn pháp lý và thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý liên quan đến chúng tôi hoặc các công ty khác thuộc tập đoàn của chúng tôi và Dịch vụ của chúng tôi;

• Cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn, bao gồm bằng cách cung cấp cho bạn các tính năng phù hợp, chẳng hạn như tính năng tự động điền, tính năng tìm kiếm nhanh dựa trên các trang web được truy cập nhiều nhất của bạn và các nội dung bổ sung phù hợp với sở thích của bạn;

• Cải thiện dịch vụ và chăm sóc khách hàng của chúng tôi, bao gồm bằng cách tìm kiếm phản hồi của bạn và thực hiện các cuộc khảo sát và nghiên cứu thị trường, thực hiện phân tích dữ liệu về việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, phân tích hành vi của khách hàng, xây dựng các kiểu sử dụng và hồ sơ của khách hàng để xác định xu hướng người dùng toàn cầu và khu vực, và tối ưu hóa việc cung cấp của chúng tôi cho khách hàng trên toàn cầu;

• Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm bằng cách tạo báo cáo và phân tích hiệu suất của các dịch vụ của chúng tôi (thông qua việc sử dụng các thông tin được tổng hợp), kiểm tra các quy trình kinh doanh của chúng tôi, sử dụng số liệu thống kê để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

Dựa trên những quyền lợi hợp pháp của mình, chúng tôi đã thực hiện kiểm tra cân bằng để xem xét tác động của quá trình xử lý đối với các cá nhân và để xác định liệu lợi ích của các cá nhân có lớn hơn lợi ích của chúng tôi trong quá trình xử lý đang diễn ra hay không. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về thử nghiệm cân bằng này bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ ở cuối Chính sách quyền riêng tư này.

Sự chấp thuận của bạn

Chúng tôi trưng cầu sự chấp thuận của bạn để xử lý các thông tin cá nhân của bạn, khi chúng tôi cho rằng phù hợp hoặc khi điều này được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi sử dụng sự chấp thuận này để:

• Đặt cookie và sử dụng các công nghệ tương tự theo Chính sách Cookie của chúng tôi và các thông tin được cung cấp cho bạn khi những công nghệ đó được sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách Cookie liên quan đến dịch vụ bạn đang sử dụng.

• Gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị (khi luật pháp yêu cầu hoặc do chúng tôi chọn dựa trên sự chấp thuận).

• Cung cấp cho bạn các nội dung đề xuất và quảng cáo tùy chỉnh, sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi hoặc những người khác nghĩ rằng bạn thích, bằng cách phân tích thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ kết hợp với các thông tin khác nhau mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng các phương tiện khác, cho các mục đích nhất quán với Chính sách quyền riêng tư này. Điều này có thể liên quan đến việc cung cấp hoạt động tiếp thị qua nhiều kênh khác nhau bao gồm thông qua email, thông qua tài khoản LG, trên các trang web của chúng tôi hoặc trên các nền tảng của bên thứ ba (bao gồm các trang mạng xã hội).

Trong các trường hợp khác khi chúng tôi yêu cầu sự chấp thuận của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cho mục đích đã giải thích cho bạn tại thời điểm đó.

Khi chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn luôn có quyền rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào mà chúng tôi đã thực hiện trước khi bạn rút lại sự chấp thuận của mình. Để thực hiện quyền này, vui lòng xem phần “Quyền của Bạn” bên dưới.

Nghĩa vụ pháp lý

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để:

• Tuân thủ các yêu cầu pháp lý của chúng tôi theo luật hiện hành (ví dụ: nghĩa vụ thuế và kế toán, nghĩa vụ liên quan đến an toàn sản phẩm, bảo hành và bảo vệ người tiêu dùng).

• Tuân thủ lệnh của tòa án và trát đòi hầu tòa, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ràng buộc pháp lý từ chính phủ, các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền và / hoặc cơ quan quản lý.

Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cho chúng tôi khi chúng tôi cần thông tin này của bạn để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Trong các trường hợp khác, bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân, tuy nhiên, việc không làm như vậy có thể ảnh hưởng đến cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi chuyển giao, tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân về bạn cho các bên thứ ba như được mô tả dưới đây:

Tập đoàn LG và nhân sự: Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân giữa các thành viên Tập đoàn LG và với nhân sự của chúng tôi, bao gồm các nhà thầu và đại lý cũng như các công ty khác trong tập đoàn của chúng tôi, trong phạm vi cần thiết hoặc hợp lý để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và để thực hiện các mục đích đã đề ra trong mục 3 ở trên hoặc được mô tả trong các chính sách quyền riêng tư liên quan đến các dịch vụ khác của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với LGE cho mục đích phát triển và cải tiến sản phẩm và với thành viên Tập đoàn LG tại địa phương của bạn cho mục đích tiếp thị.

Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho các công ty và cá nhân được lựa chọn cẩn thận để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi; ví dụ như các công ty giúp chúng tôi phát triển và vận hành các hệ thống cho Dịch vụ của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ CNTT, bảo mật, lưu trữ, bảo trì trang web, bảo trì và phân tích dữ liệu, chăm sóc khách hàng và giao tiếp, xử lý và thực hiện đơn đặt hàng, gửi thư, thanh toán, tiếp thị và các dịch vụ nghiên cứu thị trường, các trung tâm dịch vụ và sửa chữa được ủy quyền, các dịch vụ hành chính khác và các công ty thay mặt chúng tôi tổ chức các cuộc thi, chương trình rút thăm trúng thưởng và các chương trình khuyến mãi khác. Các tổ chức này chỉ được phép truy cập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để họ cung cấp cho chúng tôi dịch vụ của họ và họ phải tuân theo các nghĩa vụ trong hợp đồng với mục đích, trong số những điều khác, nhằm ngăn họ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác. Một số nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi được đặt tại Hàn Quốc hoặc ở các quốc gia khác bên ngoài Châu Âu.

Nhà cung cấp IoT bên thứ ba: khi bạn kích hoạt các tính năng kết nối của bên thứ ba, chẳng hạn như khi bạn kết nối các thiết bị IoT trong nhà với Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với nhà cung cấp các thiết bị IoT đó để cho phép bạn sử dụng các tính năng liên quan trong Dịch vụ của chúng tôi.

Đại lý được ủy quyền. Ở một số quốc gia nhất định, các sản phẩm trên Trang web của chúng tôi được bán bởi các đại lý được ủy quyền của chúng tôi. Khi bạn mua sản phẩm từ Trang web của chúng tôi ở những quốc gia này, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những đại lý này.

Các đối tác quảng cáo. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân bao gồm cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, quảng cáo bạn nhìn thấy và các giao dịch mua bạn thực hiện với mạng xã hội và các đối tác quảng cáo khác để đo lường hiệu quả của quảng cáo, cải thiện các phương pháp tiếp thị và giúp chúng tôi cung cấp quảng cáo phù hợp hơn cho bạn. Theo sở thích tiếp thị của bạn, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, những người đang cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm hoặc những người đang tiến hành nghiên cứu và phân tích tiếp thị. Các bên này có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn với các đề nghị hoặc quảng cáo.

Các đối tác kinh doanh khác. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh khác khi cần thiết để cho phép bạn truy cập Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu thông qua Dịch vụ của chúng tôi hoặc các tài liệu quảng cáo liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.

Khách hàng truy cập trang web của chúng tôi. Những thông điệp bạn đăng lên một số khu vực của Trang web, bao gồm bảng đánh giá sản phẩm, phòng chat, diễn đàn hoặc các khu vực đăng bài công khai khác có thể được những khách truy cập khác vào Trang web của chúng tôi xem thấy. [Chúng tôi sẽ nói rõ trên Trang web của mình nơi thông tin bạn đăng sẽ hiển thị cho những người khác.]

Cố vấn kinh doanh: ví dụ, luật sư, kế toán, tư vấn kinh doanh, công ty bảo hiểm, kiểm toán viên của chúng tôi, trong phạm vi cần thiết để họ cung cấp cho chúng tôi dịch vụ của họ.

Cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý hoặc các bên thứ ba khác nếu được yêu cầu: Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân cho các cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý hoặc các bên thứ ba khác khi chúng tôi có yêu cầu pháp lý để làm như vậy hoặc khi chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết:

- tuân thủ luật pháp hoặc đáp ứng các quy trình pháp lý bắt buộc (chẳng hạn như lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tòa án);

- để xác minh hoặc thực thi việc tuân thủ các điều khoản và chính sách điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi và để điều tra và ngăn chặn gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, trong phạm vi việc tiết lộ đó được luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép; và

- để bảo vệ và bảo vệ các quyền, tài sản của chúng tôi và an ninh hoặc an toàn cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi và của bất kỳ chi nhánh, nhân viên, đối tác kinh doanh tương ứng của chúng tôi, các khách hàng hoặc các thành viên của công chúng.

Giao dịch doanh nghiệp Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba (và các cố vấn kinh doanh của họ) như một phần của quá trình sáp nhập hoặc chuyển nhượng, tổ chức lại, mua lại hoặc bán (bao gồm cả trong bối cảnh đàm phán), giải thể hoặc giao dịch công ty khác hoặc trong trường hợp phá sản.

Các bên khác với sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của bạn. Ngoài những tiết lộ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý hoặc yêu cầu chia sẻ như vậy một cách riêng biệt.

Phân tích: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian trên các trang web và các thiết bị được kết nối và qua các trang web, thiết bị, apps của bên thứ ba cũng như các tính năng và dịch vụ trực tuyến khác. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics và Firebase. Thông tin chúng tôi thu được có thể được tiết lộ hoặc thu thập trực tiếp bởi các nhà cung cấp này và các bên thứ ba có liên quan khác sử dụng thông tin đó, ví dụ để đánh giá việc sử dụng Dịch Vụ. Để tìm hiểu thêm về Google Analytics, vui lòng truy cập “How Google uses data when you use our partners' sites or apps” (Cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng các trang web hoặc ứng dụng từ đối tác của chúng tôi) (tại địa chỉ https://www.google.com/policies/privacy/partners/), “Safeguarding your Data” (Bảo vệ Dữ Liệu của bạn) (tại địa chỉ https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) và “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” (Tiện Ích Chặn Trình Duyệt Gửi Dữ Liệu đến Google Analytics) (tại địa chỉ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Lưu giữ Thông tin Cá nhân

Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng chúng tôi xử lý và lưu giữ thông tin theo các nguyên tắc sau:

• ít nhất là trong khoảng thời gian mà thông tin được sử dụng để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi;

• theo yêu cầu của pháp luật, hợp đồng hoặc liên quan đến các nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi (ví dụ: luật thuế); hoặc

• chỉ khi cần thiết cho mục đích mà nó được thu thập, xử lý hoặc lâu hơn nếu được yêu cầu theo bất kỳ hợp đồng nào, theo luật hiện hành, hoặc ở dạng ẩn danh, cho mục đích thống kê, tuân theo các biện pháp bảo vệ thích hợp. Ví dụ, nếu tranh chấp phát sinh giữa bạn và Tập đoàn LG hoặc bạn không thanh toán cho Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin liên quan cho đến khi tranh chấp đó được giải quyết hoặc cho đến khi việc thanh toán đó được thực hiện tương ứng. Nếu bạn xóa toàn bộ Tài khoản LG của mình, thông tin của bạn sẽ được lưu giữ trong ba tháng và sẽ được hủy ngay lập tức sau đó, trừ khi có yêu cầu khác theo luật hiện hành.

• Khi chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi dừng lại và trong một thời gian ngắn sau đó (để cho phép chúng tôi thực hiện các yêu cầu của bạn). Chúng tôi cũng lưu hồ sơ về việc bạn đã yêu cầu chúng tôi không gửi tiếp thị trực tiếp cho bạn hoặc xử lý dữ liệu của bạn vô thời hạn để chúng tôi có thể tôn trọng yêu cầu của bạn trong tương lai.

 

6. Lựa chọn của bạn

Nếu được phép, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc thông báo đẩy thông qua các apps trên thiết bị di động của chúng tôi. Để gửi yêu cầu liên quan đến việc nhận được các thông tin liên lạc như vậy từ chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được chỉ định trong phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới.

 

Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở cuối email hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi (xem phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới).

 

Xin lưu ý rằng nếu bạn hủy đăng ký nhận thông báo tiếp thị của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý việc hủy đăng ký của bạn sớm nhất có thể, nhưng hãy hiểu rằng trong một số trường hợp, bạn có thể tiếp tục nhận được thông báo tiếp thị trong một thời gian ngắn trong khi chờ chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi cho bạn các tin nhắn dịch vụ để cung cấp cho bạn thông tin cần thiết liên quan đến hợp đồng của bạn và Dịch vụ bạn sử dụng (ví dụ, để cập nhật cho bạn về những thay đổi đối trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi).

 

7. Quyền của bạn

Trong phạm vi luật hiện hành quy định, bạn có thể yêu cầu thành viên Tập đoàn LG tại địa phương của bạn cung cấp bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân hoặc sửa đổi bất kỳ điểm nào không chính xác, hạn chế hoặc giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, rút lại sự chấp thuận của bạn và cung cấp cho bạn thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cho hợp đồng hoặc với sự đồng ý của bạn trong một định dạng có cấu trúc có thể đọc được bằng máy, và để yêu cầu chúng tôi chia sẻ (chuyển) dữ liệu này sang một bộ điều khiển khác.

Ngoài ra, trong phạm vi luật hiện hành quy định, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp (cụ thể là khi chúng tôi không phải xử lý dữ liệu để đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng hoặc yêu cầu pháp lý khác).

Tuy nhiên, các quyền này có thể bị giới hạn, ví dụ nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân về người khác, khiến chúng vi phạm quyền của bên thứ ba (bao gồm cả quyền của chúng tôi) hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà chúng tôi được yêu cầu lưu giữ theo luật định hoặc có quyền lợi hợp pháp bắt buộc phải lưu giữ. Các trường hợp miễn trừ liên quan được bao gồm trong cả GDPR và luật pháp quốc gia. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các trường hợp miễn trừ có liên quan mà chúng tôi dựa trên đó khi phản hồi bất kỳ yêu cầu nào của bạn. Để đưa ra yêu cầu liên quan đến quyền của bạn hoặc để thực hiện một cuộc điều tra, hãy sử dụng các chi tiết liên hệ trong mục “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể thực hiện các quyền của mình trực tiếp thông qua Trang web.

 

8. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin của bạn và có các biện pháp bảo vệ được thiết kế để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn an toàn.

 

9. Chuyển giao thông tin quốc tế

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi sẽ kéo theo hoạt động chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn ở trong và ra ngoài quốc gia cư trú của bạn, phù hợp với Chính Sách quyền riêng tư này. Đặc biệt, thông tin cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Xin lưu ý là luật bảo vệ dữ liệu và các luật khác của các quốc gia tiếp nhận thông tin của bạn có thể không toàn diện như luật ở quốc gia của bạn.

[Dành cho Cư dân Châu Âu]

Nếu bạn ở EEA (Khu vực kinh tế châu Âu, thuộc Liên minh châu Âu và Iceland, Lichtenstein, Na Uy), Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia khác ngoài EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, bao gồm cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Luật của Liên minh Châu Âu công nhận Hàn Quốc là nơi bảo vệ đầy đủ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn đến một cơ quan tài phán không được luật hiện hành coi là đầy đủ, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, tuân theo luật hiện hành, để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ. Các biện pháp như vậy bao gồm việc sử dụng các điều khoản mẫu đã được EU, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ công nhận. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ dựa vào sự chấp thuận rõ ràng của bạn, nếu điều này là phù hợp. Để yêu cầu thêm thông tin hoặc lấy bản sao có sẵn của các thỏa thuận hợp đồng hoặc các biện pháp bảo vệ khác, hãy sử dụng chi tiết liên hệ trong mục “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới.

 

10. Cập nhật Chính sách quyền riêng tư của Chúng tôi


Chính sách quyền riêng tư này có thể được cập nhật để phản ánh những thay đổi của chúng tôi trong hành động thực tiễn về thông tin cá nhân đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc những thay đổi trong luật hiện hành.

 

11. Liên hệ với chúng tôi

 

Để thực hiện các quyền của bạn hoặc để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đối với các yêu cầu và thắc mắc liên quan đến thông tin về bạn được thu thập qua Trang web hoặc bởi thành viên Tập đoàn LG tại địa phương của bạn, vui lòng liên hệ với thành viên Tập đoàn LG tại địa phương của bạn. Bạn có thể tìm thấy tên và chi tiết liên hệ của thành viên LG Group tại địa phương của bạn tại đây.

Đối với các yêu cầu và thắc mắc liên quan đến thông tin về bạn được thu thập qua tất cả các Dịch vụ khác, vui lòng liên hệ với LGE tại [đây] hoặc qua đường bưu điện [LG Twin tower, 128 Yeoui — daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc]. Bạn có thể tìm thấy tên và chi tiết liên hệ của thành viên LG Group tại địa phương của bạn tại đây.

 

12. Thông tin cá nhân của trẻ em

 

Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế cho các đối tượng chung và không hướng đến trẻ em. Liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu giữ thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi hoặc cố ý cho phép những người đó sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến những người dưới 16 tuổi. Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không cố gắng đăng ký Dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu chúng tôi biết rằng một người dưới 16 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin cá nhân đó. Nếu bạn tin rằng có trẻ em dưới 16 tuổi có thể đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được chỉ định trong phần “Liên hệ với chúng tôi” ở trên.

Ở một số khu vực pháp lý, chúng tôi có thể áp dụng chính sách giới hạn độ tuổi nghiêm ngặt hơn. Vui lòng đọc thông tin bổ sung cho khu vực tài phán của bạn ở cuối Chính sách quyền riêng tư này để biết thêm thông tin.

 

 

 

Các thực thể LG

Quốc gia

Thực thể LG

Địa chỉ đăng ký

Thông tin liên lạc

Việt Nam

LG ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD HAI PHONG

Địa chỉ văn phòng chính: Lot CN2, KCN Tràng Duệ, Phường Lê Lợi, Quận An Dương, Thành phố. Hải Phòng, Việt Nam.
Địa chỉ chi nhánh: Tầng 5 - Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 1800 1590
www.lg.com/vn/tro-giup/email

 

Dịch vụ

Dịch vụ

Thực thể LG

Địa chỉ đăng ký

Thông tin liên lạc

ThinQ

LG Electronics, Inc

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc

thinq@lge.com

https://www.lg.com/vn

LG ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD HAI PHONG

Địa chỉ văn phòng chính: Lot CN2, KCN Tràng Duệ, Phường Lê Lợi, Quận An Dương, Thành phố. Hải Phòng, Việt Nam.
Địa chỉ chi nhánh: Tầng 5 - Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố. Hồ Chí Minh.

https://www.lg.com/vn/tro-giup/lien-he
www.lg.com/vn/tro-giup/email

 

 

Các Điều Khoản Bổ Sung cho Chính Sách Quyền Riêng Tư – Việt Nam

 

LG Electronics Inc. (“LGE”), cùng với các công ty con và chi nhánh của nó (“Tập đoàn LG”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp Chính Sách Quyền Riêng Tư khái quát cách thức chúng tôi thu thập, xử lý, chuyển và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Kèm theo đó, ngoài chính sách tiết lộ chung tại Chính Sách Quyền Riêng Tư, Các Điều Khoản Bổ Sung cho Chính Sách Quyền Riêng Tư này (“Các Điều Khoản Bổ Sung”) cung cấp chỉ dẫn về một số chính sách tiết lộ bổ sung khác theo yêu cầu của pháp luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương.

 

Các từ và thuật ngữ được định nghĩa trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, trừ khi được định nghĩa khác tại Các Điều Khoản Bổ Sung này hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong Các Điều Khoản Bổ Sung này. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Chính Sách Quyền Riêng Tư và Các Điều Khoản Bổ Sung này, Các Điều Khoản Bổ Sung này sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

A. Thông tin cá nhân Chúng tôi thu thập

Khi bạn tạo tài khoản doanh nghiệp, chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin về công ty của bạn như tên công ty, mã số thuế và khu vực.

B. Phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân

Trong phạm vi tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, việc xử lý thông tin cá nhân sẽ bao gồm một hoặc một số cách thức sau: thu thập, chỉnh sửa, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ hoặc tiết lộ.

C.   Sử dụng thông tin dựa trên sự chấp thuận của bạn:

Chính Sách Quyền Riêng Tư sẽ được xem là được sửa đổi bằng cách thay thế toàn bộ phần “ Sự chấp thuận của bạn” tại Phần 3 bằng phần sau:

• Đặt cookies và sử dụng các công nghệ tương tự theo quy định của Chính Sách Cookie của chúng tôi và thông tin được cung cấp cho bạn khi các công nghệ này được sử dụng.

• Cung cấp quảng cáo tùy chỉnh bằng cách phân tích thông tin kết hợp thu được từ việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, bao gồm thông tin cá nhân, với thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng các phương tiện khác, cho các mục đích phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo tùy chỉnh từ LGE. Nếu bạn chọn từ chối nhận quảng cáo tùy chỉnh, Dịch Vụ sẽ không còn sử dụng thông tin được nêu rõ trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này để gửi quảng cáo tùy chỉnh cho bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin của bạn, bao gồm email của bạn, từ các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ: Google, Facebook, Amazon hoặc Line) khi bạn chọn kết nối Dịch Vụ của chúng tôi với các dịch vụ mạng xã hội đó.

Trong các trường hợp khác mà chúng tôi yêu cầu bạn chấp thuận, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cho mục đích được giải thích cho bạn tại thời điểm đó.

D. Quyền Của Bạn

Chính Sách Quyền Riêng Tư sẽ được xem là được sửa đổi bằng cách thay thế toàn bộ Phần 6 bằng phần sau:

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành quy định, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập, và bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào hoặc sửa bất kỳ điểm nào không chính xác. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn hoặc hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, cũng như cung cấp cho bạn thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo một hợp đồng hoặc với chấp thuận của bạn theo định dạng có cấu trúc, định dạng máy dễ đọc và yêu cầu chúng tôi chia sẻ (cổng) dữ liệu này cho một bộ điều khiển khác.

Ngoài ra, trong phạm vi được pháp luật hiện hành quy định, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp cụ thể (cụ thể là khi chúng tôi không phải xử lý dữ liệu để đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng hoặc yêu cầu pháp lý khác).

Tuy nhiên, trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, các quyền này có thể bị giới hạn, ví dụ nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân về người khác, sẽ vi phạm quyền của bên thứ ba (bao gồm cả quyền của chúng tôi) hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu giữ lại hoặc có lợi ích hợp pháp bắt buộc phải giữ lại. Các miễn trừ có liên quan được bao gồm trong pháp luật quốc gia. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các trường hợp miễn trừ có liên quan mà chúng tôi dựa vào khi phản hồi bất kỳ yêu cầu nào của bạn. Để đưa ra yêu cầu liên quan đến quyền của bạn hoặc đặt câu hỏi, vui lòng xem phần “Liên Hệ Với Chúng Tôi” bên dưới.

E. Cập nhật cho Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Chúng Tôi

Chính Sách Quyền Riêng Tư sẽ được xem là được sửa đổi bằng cách thay thế toàn bộ Phần 10 bằng phần sau:

Chính Sách Quyền Riêng Tư này có thể được cập nhật để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan đến Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc những thay đổi theo pháp luật hiện hành. Chúng tôi sẽ đăng thông báo thông qua Dịch Vụ của chúng tôi để thông báo cho bạn trước về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi và chỉ rõ ở phần đầu của thông báo thời điểm cập nhật gần đây nhất. Đối với bất kỳ thay đổi nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư này có thể ít hạn chế hơn đáng kể về việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng có được sự chấp thuận của bạn trước khi thực hiện thay đổi bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong Tài khoản LGE của bạn hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên  ứng dụng của chúng tôi (ứng dụng ThinQ), hoặc bằng cách thức khác mà chúng tôi cho là phù hợp.Các Điều Khoản Bổ Sung này có thể được sửa đổi bổ sung theo pháp luật và quy định hiện hành, hướng dẫn của Việt Nam và các chính sách hoạt động nội bộ của LGE. Nếu Các Điều Khoản Bổ Sung này được sửa đổi đáng kể, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên Dịch Vụ của chúng tôi để thông báo trước cho bạn và chỉ rõ ở phần đầu thông báo thời điểm cập nhật gần đây nhất.

Chính sách Cookie

 

Cập nhật lần cuối: 04 / 04 / 2024

 

Chính sách này áp dụng cho việc lưu trữ cookie trên các Trang web và dịch vụ (sau đây được gọi chung là "Trang web") do Công ty LG Electronics Inc. ("LGE") quản lý, cùng với các công ty con và liên kết của nó ("Tập đoàn LG", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi").

Trang web sử dụng cookie. Dưới đây là thông tin về cookie và cách hạn chế chúng.

Ngoại trừ các cookie cần thiết để cung cấp và đảm bảo hoạt động đúng của Trang web, bạn có thể chọn đồng ý hoặc không đồng ý cho việc lưu trữ cookie thông qua biểu ngữ chuyên dụng của chúng tôi hoặc theo hướng dẫn dưới đây.

 

Cookie là gì?

Khi xem Trang web, các cookie hoặc công nghệ tương tự như "web beacon", SDK, pixel hoặc các công nghệ khác (gọi chung là "cookie" dưới đây) có thể được đặt trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập vào Trang web, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Cookie có thể ghi lại thông tin liên quan đến việc điều hướng trên Trang web của chúng tôi (các trang mà bạn đã xem, ngày và giờ xem, vv.) mà chúng tôi có thể đọc được trong các lần truy cập tiếp theo của bạn.

Cookie là các tệp văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin được lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web. Sau đó, cookie sẽ được gửi ngược trở lại trang web ban đầu trong mỗi lần truy cập tiếp theo hoặc đến một trang web khác nhận ra cookie đó. Cookie rất hữu ích vì chúng cho phép trang web nhận ra thiết bị của người dùng.

Cookie thực hiện nhiều công việc khác nhau, chẳng hạn như cho phép bạn điều hướng giữa các trang một cách hiệu quả, ghi nhớ các tùy chọn của bạn, và cải thiện trải nghiệm người dùng nói chung. Chúng cũng có thể giúp đảm bảo rằng các quảng cáo trực tuyến bạn nhìn thấy phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn.

 

Chúng tôi sử dụng cookie nào trên Trang web?

Chúng tôi sử dụng các cookie sau.

1) Cookie thiết yếu.

Đây là những cookie cần thiết cho hoạt động của Trang web của chúng tôi. Chúng bao gồm, ví dụ, các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên Trang web của chúng tôi. Những cookie này có thể cho phép trang web phân biệt bạn với các khách truy cập khác trên trang web. Những cookie này được sử dụng để duy trì phiên máy chủ, cho phép các chức năng mà bạn đã yêu cầu có thể hoạt động. Hạng mục cookie này không thể vô hiệu hóa. Nếu bạn thiết đặt trình duyệt của mình từ chối các cookie này, một số dịch vụ của các Trang web có thể không được cung cấp một cách tối ưu hoặc thậm chí không thể cung cấp cho bạn.

 

2) Cookie chức năng (Cookie tùy chọn).

Cookie này được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn trở lại Trang web của chúng tôi. Những cookie này được sử dụng để cung cấp cho bạn các tính năng tiện lợi, chẳng hạn như đánh giá sản phẩm và phát lại video sản phẩm, khi bạn xem web. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn và ghi nhớ các tùy chọn của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn). Những cookie này có thể cho phép trang web phân biệt bạn là một khách truy cập cá nhân với tất cảvới các khách truy cập khác trên trang web. Những cookie này được sử dụng để duy trì phiên máy chủ để các chức năng mà bạn đã yêu cầu hoạt động bình thường. Tất cả thông tin mà những cookie này thu thập đều là ẩn danh và chỉ được sử dụng để cải thiện cách thức hoạt động của Trang web.

Nếu bạn không cho phép các cookie này, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục phân tích chức năng Trang web của chúng tôi và đề xuất nội dung được cá nhân hóa cho bạn.

 

3) Cookie phân tích (Cookie hiệu suất).

Những cookie này cho phép chúng tôi tiếp tục cải tiến các tính năng của Trang web của chúng tôi thông qua phân tích lưu lượng truy cập và đề xuất nội dung được cá nhân hóa cho bạn. Cookie này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách truy cập cũng như xem họ truy cập Trang web của chúng tôi như thế nào khi sử dụng nó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện hiệu quả hoạt động của Trang web, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo người dùng dễ dàng tìm thấy được nội dung họ tìm kiếm. Tất cả thông tin mà những cookie này thu thập đều là ẩn danh và chỉ được sử dụng để cải thiện cách thức hoạt động của Trang web. Tuy nhiên, bên thứ ba cung cấp các dịch vụ thống kê này, Google Analytics, sẽ xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để cung cấp cho chúng tôi dữ liệu tổng hợp về khách truy cập Trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không cho phép các cookie này, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục phân tích chức năng của Trang web của chúng tôi và đề xuất nội dung được cá nhân hóa cho bạn.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie Google Analytics. Thông tin do Google Analytics thu thập sẽ được truyền đến Google và được Google lưu trữ trên máy chủ tại Hoa Kỳ theo thông lệ về quyền riêng tư. Bạn có thể truy cập chính sách bảo mật của Google tại https://policies.google.com/privacy. Bạn có thể tắt hoàn toàn Google Analytics cho trình duyệt của mình bằng cách truy cập đường link sau: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

4) Cookie quảng cáo (Cookie tiếp thị).

Những cookie này cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo và nội dung khác mà chúng tôi tin rằng phù hợp nhất với sở thích và hành vi sử dụng trực tuyến của bạn. Những cookie này có thể được đặt trên Trang web của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Chúng cũng có thể được sử dụng bởi các công ty này để phân tích sở thích của bạn và hiển thị quảng cáo liên quan trên các trang web khác.

Nếu bạn không cho phép những cookie này, bạn sẽ không thể nhận được quảng cáo cá nhân hóa.

 

Làm thế nào để quản lý, tắt hoặc xóa cookie?

Bạn có thể, bất cứ lúc nào, đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý với việc đặt cookie như đã nói ở trên (trừ những cookie cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ và chức năng của Trang web) bằng cách nhấp vào "Thay đổi cài đặt cookie" từ bất kỳ trang nào trên Trang web của chúng tôi.

Bạn cũng có thể tắt cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của mình cho phép bạn từ chối cài đặt của tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để vô hiệu hóa tất cả các cookie (bao gồm cả các cookie cực kỳ cần thiết), bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc một phần của Trang web.

Vô hiệu hóa cookie hoặc danh mục cookie sẽ không xóa cookie khỏi trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần thực hiện việc này một cách riêng lẻ trong trình duyệt của mình.

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt cookie của mình, vui lòng đi đến menu 'Tùy chọn' hoặc 'Hiển thị' trong trình duyệt của bạn. Hoặc, hãy vào tùy chọn 'Trợ giúp' trong trình duyệt của bạn để biết thêm chi tiết.

Để tìm hiểu thêm về cài đặt cookie cho trình duyệt của bạn, vui lòng chọn các liên kết bên dưới:

• Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

• Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

• Android : https://support.google.com/chrome/answer/95647

• Safari : https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

• iOS : https://support.apple.com/en-gb/HT201265

 

 

Sửa đổi Chính sách Cookie

Chính sách Cookie hiện tại có thể được cập nhật bởi LGE; tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào thông qua một thông báo hợp lý được đăng trên Trang web, để bạn có thời gian, nếu cần, để ngừng sử dụng Trang web. Điều quan trọng là bạn cần luôn kiểm tra những cập nhật của Chính sách, vì chúng tôi đôi khi có thể thay đổi nó để phản ánh sự thay đổi trong việc sử dụng cookie của chúng tôi. Kiểm tra ngày cập nhật trong Chính sách để xem nó được thay đổi lần cuối khi nào.

 

Thêm thông tin về Quyền riêng tư

Để biết thêm thông tin về cookie cũng như quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư.

 

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các yêu cầu và thắc mắc liên quan đến thông tin về bạn được thu thập qua Trang web hoặc bởi thành viên Tập đoàn LG tại địa phương của bạn, vui lòng liên hệ với thành viên Tập đoàn LG tại địa phương của bạn. Bạn có thể tìm thấy tên và chi tiết liên hệ của thành viên Tập Đoàn LG tại địa phương của bạn tại đây.

 

Chúng tôi sử dụng Cookie như thế nào và chúng tồn tại trong bao lâu?

Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích được liệt kê dưới đây. Nếu trong tương lai chúng tôi sử dụng các loại cookie khác nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này.

 

 

 

Danh mục Cookie

Cookie

Tên miền

Mô tả

Thời lượng

Cookies Quảng cáo

__auid

admixer.co.kr

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

729 ngày

Cookies Quảng cáo

__id_inf_115

admixer.co.kr

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

729 ngày

Cookies Quảng cáo

__id_utm

admixer.co.kr

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

729 ngày

Cookies Quảng cáo

__puid_115

admixer.co.kr

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

729 ngày

Cookies Quảng cáo

_aGeoIp

gammaplatform.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

Một vài giây

Cookie Phân Tích

_atrk_sessidx

lg.com

Cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng người dùng truy cập và xem cách họ di chuyển khi sử dụng website của chúng tôi.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

_atrk_siteuid

lg.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

364 ngày

Cookie Chức năng

_atrk_ssid

lg.com

Cookie này giúp người dùng duy trì kết nối với tài khoản Google khi họ truy cập lại dịch vụ.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

_auid

c.appier.net

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

364 ngày

Cookies Quảng cáo

_aUID

gammaplatform.com

Đăng ký ID người dùng duy nhất nhận dạng trình duyệt của người dùng khi truy cập các trang web hiển thị quảng cáo từ cùng một mạng quảng cáo.

729 ngày

Cookie Phân Tích

_beu_utm_campaign

www.lg.com

UTM_campagin

Một vài giây

Cookie Phân Tích

_beu_utm_content

www.lg.com

UTM_content

Một vài giây

Cookie Phân Tích

_beu_utm_medium

www.lg.com

UTM_medium

Một vài giây

Cookie Phân Tích

_beu_utm_source

www.lg.com

UTM_source

Một vài giây

Cookie Phân Tích

_beu_utm_term

www.lg.com

UTM_term

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

_cc_cc

crwdcntrl.net

Tên miền này thuộc sở hữu của Lotame. Hoạt động kinh doanh chính là: Nền tảng quản lý dữ liệu - Xác định mục tiêu / Quảng cáo

Phiên

Cookies Quảng cáo

_cc_dc

crwdcntrl.net

Tên miền này thuộc sở hữu của Lotame. Hoạt động kinh doanh chính là: Nền tảng quản lý dữ liệu - Xác định mục tiêu / Quảng cáo

269 ngày

Cookies Quảng cáo

_cc_id

crwdcntrl.net

Tên miền này thuộc sở hữu của Lotame. Hoạt động kinh doanh chính là: Nền tảng quản lý dữ liệu - Xác định mục tiêu / Quảng cáo

269 ngày

Cookies Quảng cáo

_csidx

c.appier.net

Tên miền này thuộc sở hữu của Appier, một doanh nghiệp Đài Loan.  Họ cung cấp công nghệ để theo dõi nhiều thiết bị của người dùng để xác định mục tiêu tốt hơn.

364 ngày

Cookies Quảng cáo

_csts

c.appier.net

Tên miền này thuộc sở hữu của Appier, một doanh nghiệp Đài Loan.  Họ cung cấp công nghệ để theo dõi nhiều thiết bị của người dùng để xác định mục tiêu tốt hơn.

364 ngày

Cookies Quảng cáo

_csv

c.appier.net

Tên miền này thuộc sở hữu của Appier, một doanh nghiệp Đài Loan.  Họ cung cấp công nghệ để theo dõi nhiều thiết bị của người dùng để xác định mục tiêu tốt hơn.

364 ngày

Cookie thiết yếu

_dc_gtm_UA-xxxxxxxx

lg.com

Cookie này được liên kết với các trang web bằng Trình quản lý thẻ của Google để tải các tập lệnh và mã khác vào một trang. Trong trường hợp nó được sử dụng, nó có thể được coi là thiết yếu vì nếu như không có nó, các tập lệnh khác có thể không hoạt động chính xác. Phần cuối của tên là một số duy nhất cũng là mã định danh cho tài khoản Google Analytics được liên kết.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

_fbp

lg.com

Được Facebook sử dụng để phân phối một loạt các sản phẩm quảng cáo như đặt giá thầu theo thời gian thực từ các nhà quảng cáo bên thứ ba

89 ngày

Cookie Phân Tích

_ga

lg.com

Tên cookie này được liên kết với Google Universal Analytics - đây là bản cập nhật quan trọng cho dịch vụ phân tích được sử dụng phổ biến hơn của Google. Cookie này được sử dụng để phân biệt người dùng duy nhất bằng cách gán một số được tạo ngẫu nhiên làm mã định danh cho máy người dùng. Nó được bao gồm trong mỗi yêu cầu trang trong một trang web và được sử dụng để tính toán dữ liệu người dùng truy cập, phiên và chiến dịch cho các báo cáo phân tích trang web.  Theo mặc định, nó được thiết lập để hết hạn sau 2 năm, mặc dù điều này có thể tùy chỉnh bởi chủ sở hữu trang web.

729 ngày

Cookie Phân Tích

_ga_xxxxxxxxxx

lg.com

_ga

729 ngày

Cookie Phân Tích

_gat_UA-nnnnnnn-nn

lg.com

Đây là loại cookie mẫu do Google Analytics đặt, trong đó phần tử mẫu trên tên chứa số nhận dạng duy nhất của tài khoản hoặc trang web mà nó liên quan. Nó dường như là một biến thể của cookie _gat được sử dụng để giới hạn lượng dữ liệu được Google ghi lại trên các trang web có lưu lượng truy cập cao.

Một vài giây

Cookie Phân Tích

_gclxxxx

lg.com

Cookie theo dõi lượt chuyển đổi của Google

89 ngày

Cookie Chức năng

_gd#############

lg.com

Cookie này không chứa thông tin nhận dạng và được sử dụng cho mục đích chẩn đoán bởi Impact Radius, một dịch vụ chúng tôi sử dụng để theo dõi hoa hồng được đăng ký cho chương trình liên kết của chúng tôi. Chúng tôi đã phân loại nó theo Chức năng vì nó cần thiết cho hoạt động của chương trình liên kết của chúng tôi.

Phiên

Cookie Phân Tích

_gid

lg.com

Tên cookie này được liên kết với Google Universal Analytics. Đây dường như là một cookie mới và tính đến mùa xuân năm 2017, không có thông tin nào có sẵn từ Google.  Nó dường như để lưu trữ và cập nhật một giá trị duy nhất cho mỗi trang đã truy cập.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

_lastau

s.c.appier.net

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

13 ngày

Cookie Phân Tích

_rtetSessId

www.lg.com

uid phiên (id phiên ngẫu nhiên của Beusable)

Một vài giây

Cookie Phân Tích

_rtetSessPageSeq

www.lg.com

Cookie này được tạo từ công cụ Beusable, dùng để kiểm tra người giới thiệu hoặc mô hình sử dụng của người dùng.

Một vài giây

Cookie Phân Tích

_rtetUrl

www.lg.com

URL đã truy cập và id người dùng ngẫu nhiên khi truy cập các trang có mã sử dụng được => được lưu trữ vĩnh viễn

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

_rxuuid

1rx.io

Tên miền này thuộc sở hữu của TheTradeDesk. Hoạt động kinh doanh chính là: Nền tảng phân phát quảng cáo. Cookie này cho biết thông tin về cách người dùng cuối sử dụng trang web và bất kỳ quảng cáo nào mà người dùng cuối có thể đã thấy trước khi truy cập trang web nói trên.

364 ngày

Cookie Chức năng

_sfid_b182

www.lg.com

Cookie này được sử dụng để nhận dạng bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi và không thu thập thông tin có thể nhận dạng bạn.

729 ngày

Cookies Quảng cáo

_sfid_undefined

www.lg.com

Cookie biên độ kế thừa (Legacy amplitude cookie) được sử dụng để theo dõi người dùng.

729 ngày

Cookies Quảng cáo

_tt_enable_cookie

lg.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

389 ngày

Cookies Quảng cáo

_ttp

lg.com

Để đo lường và cải thiện hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo dành cho bạn và cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng (bao gồm cả quảng cáo) trên TikTok

389 ngày

Cookies Quảng cáo

_ttp

tiktok.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

389 ngày

Cookies Quảng cáo

_yasc

yandex.ru

Tên miền này thuộc sở hữu của Yandex. Hoạt động kinh doanh chính là: Công cụ tìm kiếm của Nga

3649 ngày

Cookies Quảng cáo

113_ssp_update_time

bidence.net

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

729 ngày

Cookies Quảng cáo

114_ssp_update_time

bidence.net

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

729 ngày

Cookies Quảng cáo

124_ssp_update_time

bidence.net

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

729 ngày

Cookies Quảng cáo

133_ssp_update_time

bidence.net

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

729 ngày

Cookies Quảng cáo

170_dsp_uid

bidence.net

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

59 ngày

Cookies Quảng cáo

A3

yahoo.com

Tên miền này thuộc sở hữu của Yahoo. Hoạt động kinh doanh chính là: Tìm kiếm/Quảng cáo

365 ngày

Cookie thiết yếu

ACCESS_TOKEN

lg.com

Cookie này được sử dụng để xin quyền cho người dùng cổng thông tin để cho phép truy cập API nhằm truy xuất thông tin cần thiết để thực hiện các chức năng cổng thông tin.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

ad-id

amazon-adsystem.com

Cookie này thường được cung cấp bởi amazon-adsystem.com mục đích quảng cáo.

255 ngày

Cookies Quảng cáo

ad-privacy

amazon-adsystem.com

Cookie này thường được cung cấp bởi amazon-adsystem.com mục đích quảng cáo.

1899 ngày

Cookie Phân Tích

AKA_A2

lg.com

Cookie này thường được cung cấp bởi Akamai và được sử dụng cho tính năng Tăng tốc nâng cao, cho phép DNS Prefetch và HTTP2 Push.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

AMCV_91F51CFE532954550A490D45%40AdobeOrg

lg.com

Đây là tên cookie loại mẫu được liên kết với Adobe Marketing Cloud. Nó lưu trữ mã định danh người dùng truy cập duy nhất và sử dụng mã định danh tổ chức để cho phép một công ty theo dõi người dùng trên các miền và dịch vụ của họ.

730 ngày

Cookies Quảng cáo

AMCVS_91F51CFE532954550A490D45%40AdobeOrg

lg.com

Đây là tên cookie loại mẫu được liên kết với Adobe Marketing Cloud. Nó lưu trữ mã định danh người dùng truy cập duy nhất và sử dụng mã định danh tổ chức.

Phiên

Cookies Quảng cáo

AnalyticsSyncHistory

linkedin.com

Tên miền này thuộc sở hữu của LinkedIn, nền tảng mạng kinh doanh. Nó thường hoạt động như một máy chủ của bên thứ ba, nơi chủ sở hữu trang web đã đặt một trong các nút chia sẻ nội dung của nó trong các trang của họ, mặc dù nội dung và dịch vụ của nó có thể được nhúng theo những cách khác. Mặc dù các nút như vậy thêm chức năng cho trang web mà họ đang truy cập, cookie được đặt bất kể người dùng truy cập có hồ sơ Linkedin hoạt động hay đồng ý với các điều khoản và điều kiện của họ.  Vì lý do này, nó được phân loại là miền chủ yếu theo dõi xác định mục tiêu.

29 ngày

Cookies Quảng cáo

anj

adnxs.com

Cookie này chứa dữ liệu cho biết ID cookie có được đồng bộ hóa với đối tác AppNexus hay không.

89 ngày

Cookies Quảng cáo

appier

adingo.jp

Tên miền này dường như thuộc sở hữu của Fluct Ltd, một công ty công nghệ quảng cáo Nhật Bản.

29 ngày

Cookies Quảng cáo

appier

gssprt.jp

Tên miền này thuộc sở hữu của Geniee Inc. của Nhật Bản, một nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo xác định mục tiêu.

29 ngày

Cookies Quảng cáo

appier

tpmn.co.kr

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

364 ngày

Cookie Phân Tích

appier_page_isView_PageView_ATM

lg.com

Cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng người dùng truy cập và xem cách họ di chuyển khi sử dụng website của chúng tôi.

Một vài giây

Cookie Phân Tích

appier_page_isView_ViewTwoPages_ATM

lg.com

Cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng người dùng truy cập và xem cách họ di chuyển khi sử dụng website của chúng tôi.

Một vài giây

Cookie Phân Tích

appier_pv_counterPageView_ATM

lg.com

Cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng người dùng truy cập và xem cách họ di chuyển khi sử dụng website của chúng tôi.

Một vài giây

Cookie Phân Tích

appier_pv_counterViewTwoPages_ATM

lg.com

Cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng người dùng truy cập và xem cách họ di chuyển khi sử dụng website của chúng tôi.

Một vài giây

Cookie Phân Tích

appier_random_unique_id_ViewLanding_ATM

lg.com

Cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng người dùng truy cập và xem cách họ di chuyển khi sử dụng website của chúng tôi.

Phiên

Cookie Phân Tích

appier_random_unique_id_ViewLanding_dai-TV-LG_ATM

lg.com

Cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng người dùng truy cập và xem cách họ di chuyển khi sử dụng website của chúng tôi.

Phiên

Cookie Phân Tích

appier_tp

lg.com

Cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng người dùng truy cập và xem cách họ di chuyển khi sử dụng website của chúng tôi.

Phiên

Cookie Phân Tích

appier_utmz

lg.com

Cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng người dùng truy cập và xem cách họ di chuyển khi sử dụng website của chúng tôi.

6 ngày

Cookie Chức năng

at_check

lg.com

Adobe Target sử dụng để kiểm tra xem cookie có được bật / hỗ trợ trên trình duyệt không

Phiên

Cookies Quảng cáo

audience

spotxchange.com

Tên miền này thuộc sở hữu của spotxchange. Hoạt động kinh doanh chính là: Quảng cáo video

27 ngày

Cookies Quảng cáo

audit

rubiconproject.com

Tên miền này thuộc sở hữu của Rubicon Project. Hoạt động kinh doanh chính là: Quảng cáo

364 ngày

Cookie thiết yếu

AWSALB

match.sharethrough.com

Cân bằng tải ứng dụng AWS ELB

6 ngày

Cookie thiết yếu

AWSALBCORS

g0ydqzlbgmzdqyrvgfrd9mrtg8.c360a.salesforce.com

Cookie này được quản lý bởi AWS và được sử dụng để cân bằng tải.

6 ngày

Cookie thiết yếu

AWSALBCORS

match.sharethrough.com

Cookie này được quản lý bởi AWS và được sử dụng để cân bằng tải.

6 ngày

Cookies Quảng cáo

awxxxx

zneke3rzzuoyqkvcc-lgehe01.siteintercept.qualtrics.com

Được sử dụng để phân bổ hoa hồng cho các tổ chức liên kết khi bạn đến trang web từ link giới thiệu liên kết. Nó được đặt khi bạn nhấp vào một trong các liên kết của chúng tôi và sử dụng để cho nhà quảng cáo và chúng tôi biết trang web mà bạn đến.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

awxxxx

igaw.io

Được sử dụng để phân bổ hoa hồng cho các tổ chức liên kết khi bạn đến trang web từ link giới thiệu liên kết. Nó được đặt khi bạn nhấp vào một trong các liên kết của chúng tôi và sử dụng để cho nhà quảng cáo và chúng tôi biết trang web mà bạn đến.

29 ngày

Cookies Quảng cáo

bcookie

linkedin.com

Đây là cookie của microsoft MSN bên thứ nhất để chia sẻ nội dung của trang web thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

364 ngày

Cookie Chức năng

BID

toast.com

Cookie này được đặt để đáp ứng các hành động được thực hiện bởi người dùng yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như đặt tùy chọn quyền riêng tư của họ, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu.

9818 ngày

Cookies Quảng cáo

bscookie

www.linkedin.com

Được sử dụng bởi dịch vụ mạng xã hội, LinkedIn, để theo dõi việc sử dụng các dịch vụ nhúng.

364 ngày

Cookie Phân Tích

bv_metrics

www.lg.com

Cookie này được sử dụng cho các sự kiện chẩn đoán hiệu suất cho ít hơn 1/1000 người dùng.

Một vài giây

Cookie Phân Tích

BVBRANDID

lg.com

Cookie này cho phép phân tích web nội bộ Bazaarvoice tương quan với cùng một người dùng để tương tác trong một miền máy người dùng cụ thể.

364 ngày

Cookie Phân Tích

BVBRANDSID

lg.com

Cookie này cho phép phân tích web nội bộ Bazaarvoice tương quan với cùng một phiên duyệt web của người dùng để tương tác trong một miền máy người dùng cụ thể.

Một vài giây

Cookie Chức năng

BVID

network.bazaarvoice.com

BVID

Một vài giây

Cookie Chức năng

BVImplmain_site

www.lg.com

BVImplmain_site

Phiên

Cookie Chức năng

BVSID

network.bazaarvoice.com

Cookie này cho phép phân tích web nội bộ Bazaarvoice tương quan với cùng một phiên duyệt web của người dùng để tương tác trên mạng Bazaarvoice.BVSID

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

c

bidswitch.net

Tên miền này thuộc sở hữu của IPONWEB và được sử dụng để cung cấp một nền tảng đấu thầu thời gian thực cho quảng cáo trực tuyến.

364 ngày

Cookie Chức năng

c360aCustomerToken

g0ydqzlbgmzdqyrvgfrd9mrtg8.c360a.salesforce.com

Cookie này được sử dụng để nhận dạng bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi và không thu thập thông tin có thể nhận dạng bạn.

Phiên

Cookie thiết yếu

checkout1

www.lg.com

Cookie dành cho các quốc gia có OBS sử dụng giải pháp Magento để sử dụng chức năng Giỏ hàng.

Một vài giây

Cookie thiết yếu

checkout2

www.lg.com

Cookie dành cho các quốc gia có OBS sử dụng giải pháp Magento để sử dụng chức năng Giỏ hàng.

Một vài giây

Cookie thiết yếu

checkout21

www.lg.com

Cookie dành cho các quốc gia có OBS sử dụng giải pháp Magento để sử dụng chức năng Giỏ hàng.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

cjConsent

lg.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

394 ngày

Cookies Quảng cáo

cjUser

lg.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

394 ngày

Cookies Quảng cáo

CMID

casalemedia.com

Các cookie này được liên kết với quảng cáo và theo dõi các sản phẩm mà người dùng đang xem.

364 ngày

Cookies Quảng cáo

CMPRO

casalemedia.com

Các cookie này được liên kết với quảng cáo và theo dõi các sản phẩm mà người dùng đang xem.

89 ngày

Cookies Quảng cáo

CMPS

casalemedia.com

Các cookie này được liên kết với quảng cáo và theo dõi các sản phẩm mà người dùng đang xem.

89 ngày

Cookie thiết yếu

cookietest

www.lg.com

Tên cookie phổ biến có thể có nhiều nguồn gốc khác nhau. Trong trường hợp đây là cookie của bên thứ nhất và cookie phiên, rất có thể nó liên quan đến việc kiểm tra xem liệu trình duyệt được đặt thành chặn hay cho phép cookie.

Phiên

Cookies Quảng cáo

csync

smartadserver.com

Tối ưu hóa hình ảnh quảng cáo theo chuyển động kết hợp của người dùng và các chiến dịch khác nhau

364 ngày

Cookies Quảng cáo

d19

ad-stir.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

13 ngày

Cookies Quảng cáo

demdex

demdex.net

Cookie này giúp Adobe Audience Manger thực hiện các chức năng cơ bản như nhận dạng người dùng truy cập, đồng bộ hóa ID, phân đoạn, mô hình hóa, báo cáo, v.v.

179 ngày

Cookies Quảng cáo

dextp

demdex.net

Cookie này được thiết lập bởi người quản lý Adobe Audience để ghi lại lần cuối cùng nó thực hiện cuộc gọi đồng bộ hóa dữ liệu.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

di

mixer.mobon.net

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

59 ngày

Cookies Quảng cáo

dpm

dpm.demdex.net

Adobe Audience Manager - nền tảng quản lý dữ liệu sử dụng cookie này để ghi lại thông tin xung quanh việc đồng bộ hóa ID.

179 ngày

Cookies Quảng cáo

DSPR

ad.daum.net

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

89 ngày

Cookies Quảng cáo

DSPR

ds.kakao.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

89 ngày

Cookies Quảng cáo

duid_update_time

bidence.net

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

729 ngày

Cookies Quảng cáo

dw

zneke3rzzuoyqkvcc-lgehe01.siteintercept.qualtrics.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

ELOQUA

eloqua.com

Nền tảng Eloqua Business Marketing - cookie này thu thập và chuyển thông tin liên hệ từ biểu mẫu web sang cơ sở dữ liệu nội bộ.

395 ngày

Cookies Quảng cáo

ELQSTATUS

eloqua.com

Nền tảng Tiếp thị Kinh doanh Eloqua (Eloqua Business Marketing platform) - cookie này được sử dụng để nhận dạng người dùng truy cập duy nhất vào các trang web và theo dõi các trang họ truy cập.

395 ngày

Cookies Quảng cáo

everest_g_v2

everesttech.net

Tên miền này thuộc sở hữu của TheTradeDesk. Hoạt động kinh doanh chính là: Nền tảng phân phát quảng cáo. Cookie này cho biết thông tin về cách người dùng cuối sử dụng trang web và bất kỳ quảng cáo nào mà người dùng cuối có thể đã thấy trước khi truy cập trang web nói trên.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

everest_session_v2

everesttech.net

Tên miền này thuộc sở hữu của TheTradeDesk. Hoạt động kinh doanh chính là: Nền tảng phân phát quảng cáo. Cookie này cho biết thông tin về cách người dùng cuối sử dụng trang web và bất kỳ quảng cáo nào mà người dùng cuối có thể đã thấy trước khi truy cập trang web nói trên.

Một vài giây

Cookie Chức năng

form_key

lg.com

Cookie này được sử dụng để tạo điều kiện cho bộ nhớ đệm nội dung trên trình duyệt để làm cho các trang tải nhanh hơn.

Một vài giây

Cookie Chức năng

form_key

www.lg.com

Cookie này được sử dụng để tạo điều kiện cho bộ nhớ đệm nội dung trên trình duyệt để làm cho các trang tải nhanh hơn.

Phiên

Cookies Quảng cáo

fr

facebook.com

Chứa kết hợp ID duy nhất của trình duyệt và người dùng, được sử dụng cho quảng cáo được xác định mục tiêu.

89 ngày

Cookie thiết yếu

G_ENABLED_IDPS

sso.lg.com

Cookie này được sử dụng để đăng nhập an toàn vào trang web bằng tài khoản Google.

2913520 ngày

Cookies Quảng cáo

gid

gssprt.jp

Tên miền này thuộc sở hữu của Geniee Inc. của Nhật Bản, một nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo xác định mục tiêu.

1094 ngày

Cookies Quảng cáo

gpv_p73

lg.com

Được sử dụng để thu thập thông tin cho mục đích phân tích.

1 ngày

Cookies Quảng cáo

i

openx.net

Tên miền này thuộc sở hữu của Yandex. Hoạt động kinh doanh chính là: Công cụ tìm kiếm của Nga

364 ngày

Cookies Quảng cáo

i

yandex.ru

Tên miền này thuộc sở hữu của OpenX. Hoạt động kinh doanh chính là: Quảng cáo

729 ngày

Cookies Quảng cáo

IDE

doubleclick.net

Miền này thuộc sở hữu của Doubleclick (Google). Hoạt động kinh doanh chính là: Doubleclick là sàn giao dịch quảng cáo đặt giá thầu theo thời gian thực của Google

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

IDSYNC

analytics.yahoo.com

Tên miền này thuộc sở hữu của TheTradeDesk. Hoạt động kinh doanh chính là: Nền tảng phân phát quảng cáo. Cookie này cho biết thông tin về cách người dùng cuối sử dụng trang web và bất kỳ quảng cáo nào mà người dùng cuối có thể đã thấy trước khi truy cập trang web nói trên.

364 ngày

Cookie thiết yếu

JSESSIONID

gscs.lge.com

Cookie phiên nền tảng với mục đích chung, được sử dụng bởi các trang web được viết bằng JSP. Thường được sử dụng để duy trì một phiên người dùng ẩn danh của máy chủ.

Phiên

Cookies Quảng cáo

khaos

rubiconproject.com

Tên miền này thuộc sở hữu của TheTradeDesk. Hoạt động kinh doanh chính là: Nền tảng phân phát quảng cáo. Cookie này cho biết thông tin về cách người dùng cuối sử dụng trang web và bất kỳ quảng cáo nào mà người dùng cuối có thể đã thấy trước khi truy cập trang web nói trên.

364 ngày

Cookie thiết yếu

KINESIS_COOKIE_LOCALE

lg.com

Cookie dành cho chức năng phản hồi quy định của lg.com

364 ngày

Cookies Quảng cáo

KRTBCOOKIE_xxxx

pubmatic.com

Cookie này được sử dụng để tương quan ID với ID của các đối tác Pubmatic (chẳng hạn như người dùng nền tảng bên có nhu cầu hoặc các công ty công nghệ quảng cáo khác). Pubmatic chuyển thông tin được lưu trữ bởi đối tác trong cookie này cho đối tác khi xem xét có nên mua quảng cáo hay không. Điều này cho phép đối tác đưa ra quyết định tốt hơn về việc có nên hiển thị quảng cáo cho bạn hay không.

89 ngày

Cookie thiết yếu

LENA-UID

gscs.lge.com

Cookie này là cần thiết cho hoạt động của trang web của chúng tôi.

89 ngày

Cookie Chức năng

LG5_B2B_RecentlyView

lg.com

Để hiển thị các sản phẩm đã xem gần đây cho mỗi người dùng (B2B)

Phiên

Cookie Chức năng

LG5_CST_RecentlyView

lg.com

Để hiển thị các sản phẩm được xem gần đây trên trang CST

30 ngày

Cookie Chức năng

LG5_filter

www.lg.com

Được sử dụng khi chức năng lọc được áp dụng.

Phiên

Cookie Chức năng

LG5_RecentlyView

lg.com

Để hiển thị các sản phẩm đã xem gần đây cho mỗi người dùng (B2C).

30 ngày

Cookies Quảng cáo

li_sugr

linkedin.com

Tên miền này thuộc sở hữu của LinkedIn, nền tảng mạng kinh doanh. Nó thường hoạt động như một máy chủ của bên thứ ba, nơi chủ sở hữu trang web đã đặt một trong các nút chia sẻ nội dung của nó trong các trang của họ, mặc dù nội dung và dịch vụ của nó có thể được nhúng theo những cách khác. Mặc dù các nút như vậy thêm chức năng cho trang web mà họ đang truy cập, cookie được đặt bất kể người dùng truy cập có hồ sơ Linkedin hoạt động hay đồng ý với các điều khoản và điều kiện của họ.  Vì lý do này, nó được phân loại là miền chủ yếu theo dõi xác định mục tiêu.

89 ngày

Cookies Quảng cáo

lidc

linkedin.com

Đây là cookie của microsoft MSN bên thứ nhất đảm bảo hoạt động của trang web này.

Một vài giây

Cookie Phân Tích

ln_or

obs.lg.com

Cookie này là cần thiết cho hoạt động của trang web của chúng tôi.

Một vài giây

Cookie Phân Tích

ln_or

www.lg.com

Ghi lại dữ liệu thống kê về hành vi người dùng trên website

Một vài giây

Cookie thiết yếu

ln_or

sso.lg.com

Ghi lại dữ liệu thống kê về hành vi người dùng trên website

Một vài giây

Cookie thiết yếu

L-VISITOR

gscs.lge.com

Cookie này là cần thiết cho hoạt động của trang web của chúng tôi.

24855 ngày

Cookies Quảng cáo

M_SID

mman.kr

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

365 ngày

Cookies Quảng cáo

M_SID

meba.kr

Đây là cookie Criteo được sử dụng để nhận dạng khách truy cập qua các lượt truy cập và thiết bị. Điều này cho phép trang web hiển thị cho khách truy cập quảng cáo có liên quan - Dịch vụ được cung cấp bởi các trung tâm quảng cáo của bên thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt giá thầu theo thời gian thực cho các nhà quảng cáo.

393 ngày

Cookie Chức năng

mage-cache-sessid

obs.lg.com

Giá trị của cookie này kích hoạt việc dọn dẹp bộ nhớ đệm cục bộ. Khi cookie bị xóa khỏi ứng dụng back-end, quản trị viên sẽ dọn sạch bộ nhớ cục bộ và đặt giá trị cookie thành true.

Một vài giây

Cookie Chức năng

mage-cache-sessid

www.lg.com

Giá trị của cookie này kích hoạt việc dọn dẹp bộ nhớ đệm cục bộ. Khi cookie bị xóa khỏi ứng dụng back-end, quản trị viên sẽ dọn sạch bộ nhớ cục bộ và đặt giá trị cookie thành true.

Một vài giây

Cookie Chức năng

mage-cache-storage

obs.lg.com

Cookie này được sử dụng để tạo điều kiện cho bộ nhớ đệm nội dung trên trình duyệt để làm cho các trang tải nhanh hơn.

Phiên

Cookie Chức năng

mage-cache-storage

www.lg.com

Cookie này được sử dụng để tạo điều kiện cho bộ nhớ đệm nội dung trên trình duyệt để làm cho các trang tải nhanh hơn.

Phiên

Cookie Chức năng

mage-cache-storage-section-invalidation

www.lg.com

Cookie này được sử dụng để tạo điều kiện cho bộ nhớ đệm nội dung trên trình duyệt để làm cho các trang tải nhanh hơn.

Một vài giây

Cookie Chức năng

mage-cache-storage-section-invalidation

obs.lg.com

Cookie này được sử dụng để tạo điều kiện cho bộ nhớ đệm nội dung trên trình duyệt để làm cho các trang tải nhanh hơn.

Một vài giây

Cookie Chức năng

mage-messages

www.lg.com

Theo dõi các thông báo lỗi và các thông báo khác hiển thị cho người dùng, chẳng hạn như thông báo chấp thuận cookie và các thông báo lỗi khác nhau. Tin nhắn sẽ bị xóa khỏi cookie sau khi nó được gửi tới người dùng.

Một vài giây

Cookie Chức năng

mage-messages

obs.lg.com

Theo dõi các thông báo lỗi và các thông báo khác hiển thị cho người dùng, chẳng hạn như thông báo chấp thuận cookie và các thông báo lỗi khác nhau. Tin nhắn sẽ bị xóa khỏi cookie sau khi nó được gửi tới người dùng.

Một vài giây

Cookie Chức năng

mbox

lg.com

Được sử dụng bởi Adobe Target để tạo nội dung động trong hộp tiếp thị trên trang. Chứa các giá trị sau:

ID PC - ID cho trình duyệt của người dùng truy cập. Đã xóa khi cookie bị xóa.

ID phiên - ID duy nhất cho phiên người dùng.

Kiểm tra - kiểm tra xem cookie có được hỗ trợ không. Đặt trên mỗi lần tải trang.

731 ngày

Cookies Quảng cáo

NID

google.com

Miền này thuộc sở hữu của Google Inc. Mặc dù Google chủ yếu được biết đến như một công cụ tìm kiếm, công ty cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên, nguồn doanh thu chính của nó là quảng cáo. Google theo dõi người dùng rộng rãi cả thông qua các sản phẩm và trang web của riêng mình và nhiều công nghệ được nhúng vào hàng triệu trang web trên toàn thế giới. Nó sử dụng dữ liệu thu thập được từ hầu hết các dịch vụ này để mô tả sở thích của người dùng web và bán không gian quảng cáo cho các tổ chức dựa trên hồ sơ sở thích đó cũng như sắp xếp quảng cáo với nội dung trên các trang mà quảng cáo của người dùng hàng xuất hiện.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

NoCookie

lg.com

Cookie này được đặt khi người dùng chọn không theo dõi hoặc cho biết rằng họ dưới 13 tuổi (yêu cầu COPPA). Nếu NoCookie=true trên trang web của người dùng hoặc trang web Bazaarvoice, thì cookie theo dõi hiện có sẽ không được đặt. Giá trị này được tôn vinh miễn là cookie tồn tại.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

obuid

outbrain.com

Cookie này được sử dụng để giữ ID của người dùng ẩn danh. Nó được sử dụng để theo dõi hành động của người dùng.

89 ngày

Cookie thiết yếu

OptanonAlertBoxClosed

.lg.com/vn

Cookie này được thiết lập bởi các trang web sử dụng một số phiên bản nhất định của giải pháp tuân thủ luật cookie từ OneTrust.  Nó được thiết lập sau khi người dùng truy cập đã nhìn thấy một thông báo thông tin cookie và trong một số trường hợp chỉ khi họ chủ động đóng thông báo.  Nó cho phép trang web không hiển thị thông báo nhiều lần cho người dùng.  Cookie có tuổi thọ một năm và không chứa thông tin cá nhân.

365 ngày

Cookie thiết yếu

OptanonConsent

.lg.com/vn

Cookie này được thiết lập bởi giải pháp tuân thủ cookie từ OneTrust. Nó lưu trữ thông tin về các loại cookie mà trang web sử dụng và cho dù người dùng truy cập đã đưa ra hoặc rút lại sự đồng ý cho việc sử dụng từng danh mục. Điều này cho phép chủ sở hữu trang web ngăn cookie trong mỗi danh mục được đặt trong trình duyệt của người dùng, khi không được chấp thuận. Cookie có tuổi thọ bình thường là một năm, để người dùng truy cập trở lại trang web sẽ được ghi nhớ sở thích của họ. Nó không chứa thông tin có thể xác định người dùng truy cập trang web.

365 ngày

Cookies Quảng cáo

optout

criteo.com

Cookie chọn không tham gia; nếu có, người dùng sẽ không bị Criteo theo dõi và nhắm mục tiêu lại trong phiên duyệt web đó

364 ngày

Cookies Quảng cáo

pardot

pi.pardot.com

Tên cookie được liên kết với các dịch vụ từ tự động hóa tiếp thị và nền tảng tạo người dùng hàng tiềm năng Pardot.

Một vài giây

Cookie thiết yếu

PHPSESSID

lg.com

Cookie phiên PHP được liên kết với nội dung nhúng từ miền này.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

pid

smartadserver.com

Cookie này cho phép người dùng truy cập trang web sử dụng các tính năng liên quan đến Twitter từ bên trong trang web mà họ đang truy cập.

395 ngày

Cookies Quảng cáo

pr

adtdp.com

Những cookie này có thể được các đối tác quảng cáo của chúng tôi thiết lập thông qua trang web của chúng tôi. Chúng có thể được các công ty đó sử dụng để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan trên các trang web khác. Chúng không lưu trữ thông tin cá nhân trực tiếp mà dựa trên việc nhận dạng duy nhất trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Nếu bạn không cho phép những cookie này, bạn sẽ gặp ít quảng cáo được nhắm mục tiêu hơn.

730 ngày

Cookies Quảng cáo

pr_legacy

adtdp.com

Những cookie này có thể được các đối tác quảng cáo của chúng tôi thiết lập thông qua trang web của chúng tôi. Chúng có thể được các công ty đó sử dụng để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan trên các trang web khác. Chúng không lưu trữ thông tin cá nhân trực tiếp mà dựa trên việc nhận dạng duy nhất trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Nếu bạn không cho phép những cookie này, bạn sẽ gặp ít quảng cáo được nhắm mục tiêu hơn.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

PugT

pubmatic.com

Cookie này thường được cung cấp bởi pubmatic.com và được sử dụng cho mục đích quảng cáo.

29 ngày

Cookie Phân Tích

RT

lg.com

Boomerang khứ hồi (RT)

cookie được Akamai sử dụng để đo thời gian tải trang và / hoặc các bộ tính giờ khác được liên kết với trang.

6 ngày

Cookie Phân Tích

s_cc

lg.com

Cookie Adobe Site Catalyst, xác định xem cookie có được bật trong trình duyệt hay không

Phiên

Cookie Phân Tích

s_invisit

lg.com

Adobe Site Catalyst cookie, đếm số lượt truy cập được thực hiện bởi người dùng đến trang web

Một vài giây

Cookie Phân Tích

s_nr

lg.com

Cookie Adobe Site Catalyst, lưu trữ ngày truy cập và liệu khách truy cập là mới hay quay lại

29 ngày

Cookie Phân Tích

s_ppv

lg.com

Cookie này được liên kết với tính năng theo dõi trang web của Adobe Analytics và được sử dụng để đo hoạt động cuộn của người dùng nhằm xem họ xem bao nhiêu trang trước khi chuyển sang trang khác.

Phiên

Cookie Phân Tích

s_ppvl

lg.com

Cookie này được Adobe Analytics thiết lập để lưu trữ thông tin về tỷ lệ phần trăm của trang được hiển thị cho người dùng cuối.

Phiên

Cookie Phân Tích

s_vnum

lg.com

Cookie chất xúc tác trang web Adobe, theo dõi số lượt truy cập của một người dùng truy cập duy nhất

13 ngày

Cookies Quảng cáo

SCM

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

20 ngày

Cookies Quảng cáo

SCM1000195

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCM1001750

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

SCM1001758

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCM1001842

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCM1001989

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCM1002052

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

SCM1002059

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

SCM1002074

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCMaps

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCMg

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCMie

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCMo

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCMs

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCMsas

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCMt

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCMtmp1000195

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

SCMtmp1001750

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

SCMtmp1001758

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

SCMtmp1001842

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

SCMtmp1001989

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

SCMtmp1002052

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

SCMtmp1002059

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

SCMtmp1002074

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

SCMtu

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCMu

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookies Quảng cáo

SCMv

smaato.net

Tên miền này thuộc về Smaato, một công ty Đức cung cấp nền tảng công nghệ quảng cáo thời gian thực cho các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng di động.

10 ngày

Cookie Chức năng

SCOUTER

gscs.lge.com

Cookie này được thiết lập bởi "Scouter", một công cụ giám sát hệ thống của GSCS và được sử dụng để phân tích dữ liệu nhật ký.

24855 ngày

Cookie Chức năng

section_data_ids

obs.lg.com

Cookie này được sử dụng để tạo điều kiện cho bộ nhớ đệm nội dung trên trình duyệt để làm cho các trang tải nhanh hơn.

Một vài giây

Cookie thiết yếu

SESSION

www.lg.com

Nó được sử dụng để duy trì phiên

Phiên

Cookies Quảng cáo

si

mixer.mobon.net

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

359 ngày

Cookie Chức năng

sib_cuid

www.lg.com

Để lưu trữ các lượt truy cập duy nhất.

181 ngày

Cookie Chức năng

sib_cuid

obs.lg.com

Để lưu trữ các lượt truy cập duy nhất.

181 ngày

Cookies Quảng cáo

SOSYNC

socdm.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

729 ngày

Cookies Quảng cáo

stx_user_id

sharethrough.com

Cookie này được sử dụng để phân tích, thử nghiệm đa biến và tối ưu hóa trang web.

29 ngày

Cookies Quảng cáo

t_gid

taboola.com

Cookie này được cung cấp bởi taboola.com được sử dụng cho mục đích quảng cáo.

364 ngày

Cookies Quảng cáo

TDCPM

adsrvr.org

Tên miền này thuộc sở hữu của TheTradeDesk. Hoạt động kinh doanh chính là: Nền tảng phân phát quảng cáo. Cookie này cho biết thông tin về cách người dùng cuối sử dụng trang web và bất kỳ quảng cáo nào mà người dùng cuối có thể đã thấy trước khi truy cập trang web nói trên.

364 ngày

Cookies Quảng cáo

TDID

adsrvr.org

Tên miền này thuộc sở hữu của TheTradeDesk. Hoạt động kinh doanh chính là: Nền tảng phân phát quảng cáo. Cookie này cho biết thông tin về cách người dùng cuối sử dụng trang web và bất kỳ quảng cáo nào mà người dùng cuối có thể đã thấy trước khi truy cập trang web nói trên.

364 ngày

Cookie thiết yếu

test

lg.com

Theo dõi trang web Adobe Analytics.

Phiên

Cookies Quảng cáo

test_cookie

doubleclick.net

Cookie này được thiết lập bởi DoubleClick (thuộc sở hữu của Google) để xác định xem trình duyệt của người dùng truy cập trang web có hỗ trợ cookie không.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

TestIfCookieP

smartadserver.com

Cookie này được sử dụng để làm cho tin nhắn quảng cáo phù hợp hơn với người dùng truy cập trang web.

395 ngày

Cookies Quảng cáo

tmgioct

tumblr.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

3649 ngày

Cookies Quảng cáo

TR

send.microad.jp

Tên miền này thuộc sở hữu của Microad. Công ty này cung cấp một loạt các quảng cáo trực tuyến và theo dõi công nghệ và dịch vụ.

89 ngày

Cookies Quảng cáo

tuuid

bidswitch.net

Cookie này chủ yếu được thiết lập bởi bidswitch.net cho thông điệp quảng cáo có liên quan hơn đến người dùng truy cập trang web.

364 ngày

Cookies Quảng cáo

tuuid_lu

bidswitch.net

Cookie này thường được cung cấp bởi bidswitch.net được sử dụng cho mục đích quảng cáo.

364 ngày

Cookies Quảng cáo

TXCSDMN_728

tappx.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

29 ngày

Cookies Quảng cáo

txpub_1773203984

toast.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

179 ngày

Cookies Quảng cáo

txsync

toast.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

179 ngày

Cookie Phân Tích

UID

adx.opera.com

Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trang web, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó.

364 ngày

Cookies Quảng cáo

uid

ad-stir.com

These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites.    They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

364 ngày

Cookies Quảng cáo

uid

criteo.com

Cookie này cung cấp một ID người dùng được chỉ định duy nhất do máy tạo và thu thập dữ liệu về hoạt động trên trang web. Dữ liệu này có thể được gửi đến bên thứ 3 để phân tích và báo cáo.

389 ngày

Cookies Quảng cáo

uid

adtdp.com

Cookie ID Criteo; nó chứa mã định danh người dùng duy nhất (UUIDv4) trên mạng Criteo.

730 ngày

Cookies Quảng cáo

uid_legacy

adtdp.com

Những cookie này có thể được thiết lập thông qua trang web của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Chúng có thể được sử dụng bởi các công ty đó để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan trên các trang web khác.    Chúng không lưu trữ thông tin cá nhân trực tiếp, nhưng dựa trên việc xác định duy nhất trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Nếu bạn không cho phép các cookie này, bạn sẽ gặp phải quảng cáo ít được nhắm mục tiêu hơn.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

UserMatchHistory

linkedin.com

Cookie này được sử dụng để theo dõi người dùng truy cập để quảng cáo phù hợp hơn có thể được trình bày dựa trên sở thích của người dùng truy cập.

29 ngày

Cookies Quảng cáo

uuid

tpmn.co.kr

Cookie này được sử dụng để tối ưu hóa mức độ liên quan của quảng cáo bằng cách thu thập dữ liệu người dùng truy cập từ nhiều trang web - việc trao đổi dữ liệu người dùng truy cập này thường được cung cấp bởi trung tâm dữ liệu hoặc trao đổi quảng cáo của bên thứ ba.

364 ngày

Cookie Phân Tích

uuid

sibautomation.com

Cookie này được sử dụng để tối ưu hóa mức độ liên quan của quảng cáo bằng cách thu thập dữ liệu người dùng truy cập từ nhiều trang web - việc trao đổi dữ liệu người dùng truy cập này thường được cung cấp bởi trung tâm dữ liệu hoặc trao đổi quảng cáo của bên thứ ba.

Một vài giây

Cookies Quảng cáo

uuid2

adnxs.com

Tên miền này thuộc sở hữu của AppNexus Inc. Công ty cung cấp một loạt các công nghệ và dịch vụ quảng cáo trực tuyến.

89 ngày

Cookies Quảng cáo

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Cookie này được thiết lập bởi Youtube để theo dõi sở thích của người dùng cho video Youtube được nhúng trong các trang web;nó cũng có thể xác định xem người dùng truy cập trang web đang sử dụng phiên bản mới hoặc cũ của giao diện Youtube.

179 ngày

Cookies Quảng cáo

VISITOR_PRIVACY_METADATA

youtube.com

YouTube là một nền tảng thuộc sở hữu của Google để lưu trữ và chia sẻ video. YouTube thu thập dữ liệu người dùng thông qua các video được nhúng trong các trang web, được tổng hợp với dữ liệu hồ sơ từ các dịch vụ khác của Google để hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu cho người dùng truy cập web trên một loạt các trang web của riêng họ và các trang web khác.

179 ngày

Cookie thiết yếu

VN_LGCOM_ADVERTISING

lg.com

Cần có những cookie này để sử dụng cửa sổ bật lên nơi người dùng truy cập trang web có thể chọn bật/tắt cookie.

364 ngày

Cookie thiết yếu

VN_LGCOM_ANALYSIS_OF_SITE

lg.com

Cần có những cookie này để sử dụng cửa sổ bật lên nơi người dùng truy cập trang web có thể chọn bật/tắt cookie.

364 ngày

Cookie thiết yếu

VN_LGCOM_IMPROVEMENTS

lg.com

Cần có những cookie này để sử dụng cửa sổ bật lên nơi người dùng truy cập trang web có thể chọn bật/tắt cookie.

364 ngày

Cookie thiết yếu

X-Scouter-Gxid

www.lg.com

Hỗ trợ trải nghiệm người dùng trên LG.com.

Phiên

Cookies Quảng cáo

yandexuid

yandex.ru

Tên miền này thuộc sở hữu của Yandex. Hoạt động kinh doanh chính là: Công cụ tìm kiếm của Nga

729 ngày

Cookies Quảng cáo

YSC

youtube.com

YouTube là một nền tảng thuộc sở hữu của Google để lưu trữ và chia sẻ video. YouTube thu thập dữ liệu người dùng thông qua các video được nhúng trong các trang web, được tổng hợp với dữ liệu hồ sơ từ các dịch vụ khác của Google để hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu cho người dùng truy cập web trên một loạt các trang web của riêng họ và các trang web khác.

Phiên

Cookies Quảng cáo

zdi

criteo.com

Cookie phát hiện vòng lặp trả lại; nó chứa bộ đếm số lần người dùng được chuyển vào một vùng cụ thể.

6 Months

Cookie chức năng

QST

siteintercept.qualtrics.com

Xuất hiện khi tùy chọn Ngăn chặn gửi nhiều lần được bật. Mục đích của cookie này là để ghi lại khảo sát người dùng đã thực hiện và ngăn người dùng thực hiện lại khảo sát

6 tháng

Cookie chức năng

Hàm băm của sessionID và tham số truy vấn ánh xạ tới sessionID

.qualtrics.com

Cookie này được sử dụng khi bạn bắt đầu một phiên khảo sát trên cùng một trình duyệt mà bạn đang thao tác phiên khảo sát khác

lên đến 1 năm

Cookie chức năng

Hàm băm của url có thể được thêm vào với '-singleReload’

.qualtrics.com

Xuất hiện khi bạn bắt đầu một phiên khi đã bật Cho phép người trả lời hoàn thành sau

6 tháng

Cookie chức năng

QSI_SI__intercept

www.lg.com

Cookie này được sử dụng để theo dõi xem chúng tôi có nên hiển thị Chặn khi người dùng truy cập nhiều lần hay không. Nó được định dạng là QSI_SI__intercept (ví dụ: QSI_SI_5sPQdCDYYVYwQRv_intercept)

10 ngày

Cookie chức năng

QSI_HistorySession

www.lg.com

Được sử dụng bởi Qualtrics để lưu trữ những trang mà người dùng truy cập cho phiên hiện tại nếu localStorage bị vô hiệu hóa.

Phiên

Cookie Phân Tích

cje

CJ Affiliate

Để làm cho thẻ Universal trên GTM có thể hoạt động tuân thủ quy định GDPR giống như việc CJ tuân thủ GDPR.
Ngoài ra, một giá trị mới của tham số cjevent sẽ được CJ tự động chuyển và điền vào mỗi lần nhấp của người dùng hàng.

13 tháng

Cookie thiết yếu

AWSALB

g0ydqzlbgmzdqyrvgfrd9mrtg8.c360a.salesforce.com

Cân bằng tải ứng dụng AWS ELB

6 ngày

Cookie Phân Tích

BrowserId

.salesforce.com

Cookie Salesforce Data Cloud, xác định xem SDK này có được bật trong trình duyệt hay không

365 ngày

Cookie Phân Tích

BrowserId_sec

.salesforce.com

Cookie Salesforce Data Cloud, xác định xem SDK này có được bật trong trình duyệt hay không

365 ngày

Cookie Phân Tích

OptanonConsent

.salesforce.com

Cookie này được Salesforce Data Cloud sử dụng để nhận dạng ID bảo mật phiên trình duyệt khi bạn quay lại trang web của chúng tôi và không thu thập thông tin có thể nhận dạng bạn.

365 ngày

Cookie Phân Tích

sfdcConsent

.salesforce.com

Cookie này được Salesforce Data Cloud sử dụng để nhận dạng ID phiên trình duyệt khi bạn quay lại trang web của chúng tôi và không thu thập thông tin có thể nhận dạng bạn.

365 ngày

Cookie Phân Tích

webact

.salesforce.com

Cookie Salesforce Data Cloud, xác định xem SDK này có được bật trong trình duyệt hay không

365 ngày

Cookies Quảng cáo

rmStore 

.lg.com

Lưu trữ dữ liệu phân bổ, bao gồm dấu thời gian ở định dạng chuỗi do máy chủ của bạn tạo khi người dùng yêu cầu trang và 'ID nhấp chuột' duy nhất do Rakuten Quảng cáo tạo để xác định nhà xuất bản giới thiệu. Cookie này được loại bỏ/cập nhật mỗi khi người tiêu dùng nhấp vào liên kết liên kết.

30 ngày

Cookies Quảng cáo

lsclick_mid52835

.linksynergy.com

Cookie này là bắt buộc để Đơn vị liên kết quảng cáo Rakuten theo dõi các giao dịch của Nhà quảng cáo sử dụng Pixel để báo cáo Giao dịch vì cookie này là cookie lưu trữ tất cả thông tin về nhà xuất bản giới thiệu. Một cookie được đặt cho mỗi Nhà quảng cáo. Cookie này được loại bỏ/cập nhật mỗi khi người tiêu dùng nhấp vào liên kết nhấp chuột.

400 ngày

Cookies Quảng cáo

rmuid

.linksynergy.com

Cookie này cho phép Đơn vị liên kết quảng cáo Rakuten theo dõi những khách truy cập lặp lại khi người dùng quay lại bằng cùng một trình duyệt trên cùng một thiết bị như lần trước. Cookie này được loại bỏ/cập nhật mỗi khi người tiêu dùng nhấp vào liên kết nhấp chuột

365 ngày

Cookies Quảng cáo

lsn_statp

.linksynergy.com

Cookie này cho phép Đơn vị liên kết quảng cáo Rakuten theo dõi những khách truy cập lặp lại khi người dùng quay lại bằng cùng một trình duyệt trên cùng một thiết bị như lần trước. Cookie này được sử dụng bởi Loại quảng cáo trong Hộp Tìm kiếm. Cookie này được loại bỏ/cập nhật mỗi khi người tiêu dùng nhấp vào liên kết nhấp chuột

365 ngày

Cookie Chức năng zchatproclog lg.com

để duy trì thông tin phiên trong cuộc trò chuyện trực tiếp trong trường hợp khách hàng làm mới trang web

Một vài giây
Cookie Chức năng __zlcmid lg.com Tiện ích trò chuyện trực tiếp đặt cookie để lưu trữ ID trò chuyện trực tiếp Zopim được sử dụng để nhận dạng thiết bị qua các lượt truy cập. 364 ngày