Skip to Contents

Chính Sách Riêng Tư

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 

LG Electronics Inc. (“LGE”), cùng với các công ty con và chi nhánh của nó (“Tập đoàn LG”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý thông qua trang web lg.com (“Trang web”), các trang web khác được cung cấp bởi Tập đoàn LG, Tài khoản LG, các dịch vụ SmartHome của chúng tôi được cung cấp qua Ứng dụng ThinQ và Ứng dụng SmartWorld (gọi chung là "Dịch vụ"). Nó cũng áp dụng cho bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp cho thành viên của Tập đoàn LG tại địa phương của bạn.

Đối với người dùng LG Smart TV hoặc Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư dành cho thành viên Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh để biết chi tiết về cách LGE xử lý thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ Smart TV / Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các tiến trình nằm trong Chính sách quyền riêng tư dành cho thành viên Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh, mặc dù Tập đoàn LG cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân được thu thập qua dịch vụ Smart TV / Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này và LGE có thể sử dụng thông tin cá nhân được thu thập qua Dịch vụ như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của thành viên Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư dành cho thành viên Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh tại menu Quản lý tài khoản hoặc menu Tài khoản LG trong cài đặt của Smart TV / Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh.


TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi mô tả các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi sẽ thu thập thông qua Dịch vụ của mình, cách chúng tôi sử dụng thông tin này, chúng tôi lưu giữ thông tin đó trong bao lâu và chúng tôi chia sẻ thông tin đó với những bên nào. Chúng tôi cũng giải thích những lựa chọn và quyền có liên quan đến việc sử dụng thông tin của bạn, bao gồm quyền phản đối một số quy trình xử lý mà chúng tôi thực hiện (nếu trong luật hiện hành có quy định). Thông tin thêm về các quyền của bạn, và cách thực hiện chúng được nêu trong mục “Quyền của Bạn”. Chúng tôi cũng cung cấp chi tiết liên hệ của mình để bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này và các hành động thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi.

 

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 

Cập nhật lần cuối: 03/30/2023

 

1. Ai là người chịu trách nhiệm về Thông tin cá nhân của bạn?

Thực thể LG tại địa phương của bạn sẽ chịu trách nhiệm vận hành Trang web hoặc các trang web khác của Tập đoàn LG tại quốc gia của bạn và đối với thông tin về bạn được thu thập thông qua Trang web. Thực thể LG tại địa phương của bạn cũng chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp trực tiếp cho nó, chẳng hạn như trong các cuộc gọi dịch vụ khách hàng hoặc thẻ đăng ký sản phẩm. LGE chịu trách nhiệm vận hành tất cả các Dịch vụ khác và thông tin về bạn được thu thập thông qua hoặc liên quan đến các Dịch vụ đó.

Bạn có thể tìm thấy tên và chi tiết liên hệ của tổ chức LG tại địa phương và LGE trong phần 'Liên hệ với chúng tôi' bên dưới.

 

2. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Các loại thông tin cá nhân sau được thu thập liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi:

 

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi hoặc các bên thứ ba

Một số Dịch vụ cho phép chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp từ bạn hoặc từ các công ty khác mà bạn có mối quan hệ. Ví dụ:

• Khi bạn tạo Tài khoản LG và đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin, chẳng hạn như tên của bạn, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, thông tin tài khoản, bao gồm hồ sơ tài khoản LG, ID người dùng, mật khẩu, ID nhà, giọng nói, ảnh, video, thông tin thẻ thanh toán, thông tin mua hàng và các tương tác với các thiết bị điện tử được kết nối.

• Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản hoặc hồ sơ của bên thứ ba, chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào thông tin, chẳng hạn như tên, địa chỉ email của bạn và các thẻ mạng xã hội.

• Khi bạn liên lạc với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc các nhân viên khác của Tập đoàn LG, chúng tôi sẽ xử lý các liên lạc này và những thông tin khác cần thiết để trả lời các thắc mắc của bạn và đáp ứng yêu cầu của bạn.

Thông tin về việc Bạn Sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi

Ngoài thông tin bạn cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua phần mềm trên thiết bị của bạn và bằng các phương tiện điện tử khác (chẳng hạn như việc sử dụng cookie và cảm biến). Chúng tôi sẽ thu thập:

• Thông tin thiết bị: Tên thiết bị của bạn, IMEI, UUID, phiên bản hệ điều hành, quốc gia, địa điểm, ngôn ngữ, địa chỉ IP, mã nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động và các cài đặt của thiết bị.

• Thông tin sản phẩm: tên model, mã số nhà sản xuất, ngày và địa điểm mua hàng, hình ảnh biên lai.

• Thông tin nhật ký: Thông tin sử dụng, chẳng hạn như, URL, URL được chuyển hướng, thời gian hiệu suất, liên kết giới thiệu, loại mạng, thông tin mạng, trạng thái phí, thông tin chặn quảng cáo, tương tác của bạn với các Dịch vụ, bao gồm lịch sử truy cập, apps, dịch vụ và tính năng bạn sử dụng, và cookie. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie cho Dịch vụ của mình, vui lòng xem Chính sách cookie liên quan đến Dịch vụ bạn đang sử dụng.

• Thông tin vị trí: Chúng tôi sẽ xử lý thông tin vị trí của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc khi điều này là cần thiết để cung cấp Dịch vụ bạn đã yêu cầu (ví dụ: bằng cách yêu cầu thông tin vị trí của bạn để chỉ đường cho bạn).

• Thông tin khác về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các trang web bạn truy cập, cácmẫu nhập (tự động điền) và cách bạn tương tác với nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin khác mà chúng tôi thu thập
Khi chúng tôi cần trưng cầu sự chấp thuận của bạn, tại thời điểm nhận được sự đồng ý từ bạn chúng tôi sẽ giải thích thông tin nào chúng tôi sẽ thu thập và cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó.

Đôi khi chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba bao gồm từ các công ty khác như Facebook, Google, Amazon hoặc Line. Ví dụ, chúng tôi có thể nhận thông tin của bạn từ các nhà cung cấp mạng xã hội bên thứ ba nếu bạn chọn kết nối với các dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của bạn.

Chúng tôi sẽ xác minh những thông tin nhất định mà bạn cung cấp cho các bên thứ ba, chẳng hạn như xác minh danh tính nhà cung cấp dịch vụ, để tránh trường hợp gian lận.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân được thu thập ban đầu qua dịch vụ Smart TV / Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh của LGE cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Vui lòng xem riêng Chính sách quyền riêng tư dành cho thành viên Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh của LGE để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba khác, chẳng hạn như các công ty tiếp thị và công ty môi giới dữ liệu, để hiểu rõ hơn sở thích của bạn và cung cấp cho bạn các Dịch vụ và quảng cáo phù hợp hơn. Ví dụ, chúng tôi sẽ nhận được thông tin tổng hợp về phong cách sống hoặc kiểu cách mua hàng của một số nhóm nhân khẩu học nhất định để hiểu rõ hơn về sở thích có thể có của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi khi luật pháp yêu cầu (chẳng hạn như nơi chúng tôi được pháp luật ủy quyền thu thập nhật ký tìm kiếm trên internet) hoặc với sự chấp thuận của bạn.

Liên kết đến các trang web, thiết bị, ứng dụng và tính năng khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép bạn kết nối với các trang web, thiết bị, ứng dụng và các tính năng khác, có thể hoạt động độc lập với chúng tôi và có các thông báo hoặc chính sách về quyền riêng tư của riêng họ mà chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem xét. Bất kỳ trang web, thiết bị, ứng dụng hoặc tính năng nào được liên kết trong phạm vi không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, việc sử dụng hoặc các hành động thực tiễn về quyền riêng tư của nó.

 

3. Cách Chúng tôi Sử dụng những Thông tin này

Nếu bạn sử dụng nhiều hơn một trong các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ Smart TV / Sản phẩm truyền thông phương tiện thông minh của chúng tôi, chúng tôi sẽ kết hợp thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn liên quan đến từng dịch vụ đó và sử dụng nó cho các mục đích nêu dưới đây hoặc như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư hiện hành cho các dịch vụ bạn sử dụng. Ví dụ, điều này tránh cho bạn phải sử dụng các thông tin đăng nhập khác nhau cho từng dịch vụ riêng.

 

Cung cấp các dịch vụ dựa trên mối quan hệ hợp đồng của bạn với chúng tôi

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn khi điều này là cần thiết theo hợp đồng của chúng tôi với bạn, bao gồm:

• Cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi và các tính năng cụ thể bạn chọn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, mà có thể yêu cầu cá nhân hóa nội dung Dịch vụ của chúng tôi.

• Xử lý đơn đặt hàng, thanh toán và chuyển giao cho bạn sản phẩm của chúng tôi hoặc sản phẩm của bên thứ ba mà bạn mua thông qua dịch vụ của chúng tôi và cho phép bạn thực hiện quyền bảo hành hoặc các quyền khác mà bạn có theo hợp đồng của mình.

• Nhận dạng và xác thực bạn để bạn có thể sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cài đặt và đăng ký, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng và gửi cho bạn những thông tin cần thiết liên quan đến dịch vụ.

Quyền lợi hợp pháp của Tập đoàn LG và / hoặc các bên thứ ba

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đáp ứng các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi (hoặc của các bên thứ ba), bao gồm quyền lợi của chúng tôi để:

• Quản lý hiệu quả mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng, bao gồm bằng cách liên lạc với bạn và trả lời các truy vấn của bạn;

• Thực hiện các hoạt động tiếp thị trực tiếp (khi luật pháp không yêu cầu chúng tôi phải được sự đồng ý của bạn), bao gồm bằng cách gửi cho bạn các thông tin tiếp thị qua email, cuộc gọi điện thoại, bài đăng, tin nhắn văn bản, các kênh truyền thông xã hội hoặc bằng thông báo đẩy thông qua các apps trên thiết bị di động của chúng tôi, trình bày bạn với các quảng cáo trực tuyến cả trên các dịch vụ của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba, tạo hồ sơ tiếp thị và cá nhân hóa các đề xuất và nội dung tiếp thị mà chúng tôi và những người khác giới thiệu cho bạn, đồng thời chạy các chương trình khuyến mãi, các cuộc thi và chương trình rút thưởng.

• Bảo vệ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, xác định, ngăn chặn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác hoặc các hoạt động bị cấm bởi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

• Bảo vệ tính bảo mật, tính khả dụng và tính toàn vẹn của các dịch vụ và hệ thống thông tin của chúng tôi, bao gồm bằng cách sử dụng cơ chế xác thực và các biện pháp bảo mật khác, giám sát hệ thống của chúng tôi để tìm ra các mối đe dọa bảo mật, lưu giữ các bản sao lưu, ẩn danh dữ liệu và thực hiện các dịch vụ bảo trì hệ thống.

• Bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi và sự an toàn của người dùng cuối, bao gồm bằng cách xử lý các khiếu nại, nhận tư vấn pháp lý và thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý liên quan đến chúng tôi hoặc các công ty khác thuộc tập đoàn của chúng tôi và Dịch vụ của chúng tôi;

• Cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn, bao gồm bằng cách cung cấp cho bạn các tính năng phù hợp, chẳng hạn như tính năng tự động điền, tính năng tìm kiếm nhanh dựa trên các trang web được truy cập nhiều nhất của bạn và các nội dung bổ sung phù hợp với sở thích của bạn;

• Cải thiện dịch vụ và chăm sóc khách hàng của chúng tôi, bao gồm bằng cách tìm kiếm phản hồi của bạn và thực hiện các cuộc khảo sát và nghiên cứu thị trường, thực hiện phân tích dữ liệu về việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, phân tích hành vi của khách hàng, xây dựng các kiểu sử dụng và hồ sơ của khách hàng để xác định xu hướng người dùng toàn cầu và khu vực, và tối ưu hóa việc cung cấp của chúng tôi cho khách hàng trên toàn cầu;

• Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm bằng cách tạo báo cáo và phân tích hiệu suất của các dịch vụ của chúng tôi (thông qua việc sử dụng các thông tin được tổng hợp), kiểm tra các quy trình kinh doanh của chúng tôi, sử dụng số liệu thống kê để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

Dựa trên những quyền lợi hợp pháp của mình, chúng tôi đã thực hiện kiểm tra cân bằng để xem xét tác động của quá trình xử lý đối với các cá nhân và để xác định liệu lợi ích của các cá nhân có lớn hơn lợi ích của chúng tôi trong quá trình xử lý đang diễn ra hay không. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về thử nghiệm cân bằng này bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ ở cuối Chính sách quyền riêng tư này.

Sự chấp thuận của bạn

Chúng tôi trưng cầu sự chấp thuận của bạn để xử lý các thông tin cá nhân của bạn, khi chúng tôi cho rằng phù hợp hoặc khi điều này được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi sử dụng sự chấp thuận này để:

• Đặt cookie và sử dụng các công nghệ tương tự theo Chính sách Cookie của chúng tôi và các thông tin được cung cấp cho bạn khi những công nghệ đó được sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách Cookie liên quan đến dịch vụ bạn đang sử dụng.

• Gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị (khi luật pháp yêu cầu hoặc do chúng tôi chọn dựa trên sự chấp thuận).

• Khi luật pháp yêu cầu, đồng ý để cung cấp cho bạn hoặc cho phép bạn cung cấp cho bạn các nội dung đề xuất và quảng cáo tùy chỉnh, sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi hoặc những người khác nghĩ rằng bạn thích, bằng cách phân tích thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ kết hợp với các thông tin khác nhau mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng các phương tiện khác, cho các mục đích phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này. Điều này có thể liên quan đến việc cung cấp hoạt động tiếp thị qua nhiều kênh khác nhau bao gồm thông qua email, thông qua tài khoản LG, trên các trang web của chúng tôi hoặc trên các nền tảng của bên thứ ba (bao gồm cả mạng xã hội).

Trong các trường hợp khác khi chúng tôi yêu cầu sự chấp thuận của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cho mục đích đã giải thích cho bạn tại thời điểm đó.

Khi chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn luôn có quyền rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào mà chúng tôi đã thực hiện trước khi bạn rút lại sự chấp thuận của mình. Để thực hiện quyền này, vui lòng xem phần “Quyền của Bạn” bên dưới.

Nghĩa vụ pháp lý

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để:

• Tuân thủ các yêu cầu pháp lý của chúng tôi theo luật hiện hành (ví dụ: nghĩa vụ thuế và kế toán, nghĩa vụ liên quan đến an toàn sản phẩm, bảo hành và bảo vệ người tiêu dùng).

• Tuân thủ lệnh của tòa án và trát đòi hầu tòa, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ràng buộc pháp lý từ chính phủ, các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền và / hoặc cơ quan quản lý.

Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cho chúng tôi khi chúng tôi cần thông tin này của bạn để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Trong các trường hợp khác, bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân, tuy nhiên, việc không làm như vậy có thể ảnh hưởng đến cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi chuyển giao, tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân về bạn cho các bên thứ ba như được mô tả dưới đây:

Tập đoàn LG và nhân sự: Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân giữa các thành viên Tập đoàn LG và với nhân sự của chúng tôi, bao gồm các nhà thầu và đại lý cũng như các công ty khác trong tập đoàn của chúng tôi, trong phạm vi cần thiết hoặc hợp lý để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và để thực hiện các mục đích đã đề ra trong mục 3 ở trên hoặc được mô tả trong các chính sách quyền riêng tư liên quan đến các dịch vụ khác của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với LGE cho mục đích phát triển và cải tiến sản phẩm và với thành viên Tập đoàn LG tại địa phương của bạn cho mục đích tiếp thị.

Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho các công ty và cá nhân được lựa chọn cẩn thận để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi; ví dụ như các công ty giúp chúng tôi phát triển và vận hành các hệ thống cho Dịch vụ của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ CNTT, bảo mật, lưu trữ, bảo trì trang web, bảo trì và phân tích dữ liệu, chăm sóc khách hàng và giao tiếp, xử lý và thực hiện đơn đặt hàng, gửi thư, thanh toán, tiếp thị và các dịch vụ nghiên cứu thị trường, các trung tâm dịch vụ và sửa chữa được ủy quyền, các dịch vụ hành chính khác và các công ty thay mặt chúng tôi tổ chức các cuộc thi, chương trình rút thăm trúng thưởng và các chương trình khuyến mãi khác. Các tổ chức này chỉ được phép truy cập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để họ cung cấp cho chúng tôi dịch vụ của họ và họ phải tuân theo các nghĩa vụ trong hợp đồng với mục đích, trong số những điều khác, nhằm ngăn họ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác. Một số nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi được đặt tại Hàn Quốc hoặc ở các quốc gia khác bên ngoài Châu Âu.

Nhà cung cấp IoT bên thứ ba: khi bạn kích hoạt các tính năng kết nối của bên thứ ba, chẳng hạn như khi bạn kết nối các thiết bị IoT trong nhà với Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với nhà cung cấp các thiết bị IoT đó để cho phép bạn sử dụng các tính năng liên quan trong Dịch vụ của chúng tôi.

Đại lý được ủy quyền. Ở một số quốc gia nhất định, các sản phẩm trên Trang web của chúng tôi được bán bởi các đại lý được ủy quyền của chúng tôi. Khi bạn mua sản phẩm từ Trang web của chúng tôi ở những quốc gia này, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những đại lý này.

Các đối tác quảng cáo. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân bao gồm cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, quảng cáo bạn nhìn thấy và các giao dịch mua bạn thực hiện với mạng xã hội và các đối tác quảng cáo khác để đo lường hiệu quả của quảng cáo, cải thiện các phương pháp tiếp thị và giúp chúng tôi cung cấp quảng cáo phù hợp hơn cho bạn. Theo sở thích tiếp thị của bạn, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, những người đang cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm hoặc những người đang tiến hành nghiên cứu và phân tích tiếp thị. Các bên này có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn với các đề nghị hoặc quảng cáo.

Các đối tác kinh doanh khác. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh khác khi cần thiết để cho phép bạn truy cập Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu thông qua Dịch vụ của chúng tôi hoặc các tài liệu quảng cáo liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.

Khách hàng truy cập trang web của chúng tôi. Những thông điệp bạn đăng lên một số khu vực của Trang web, bao gồm bảng đánh giá sản phẩm, phòng chat, diễn đàn hoặc các khu vực đăng bài công khai khác có thể được những khách truy cập khác vào Trang web của chúng tôi xem thấy. [Chúng tôi sẽ nói rõ trên Trang web của mình nơi thông tin bạn đăng sẽ hiển thị cho những người khác.]

Cố vấn kinh doanh: ví dụ, luật sư, kế toán, tư vấn kinh doanh, công ty bảo hiểm, kiểm toán viên của chúng tôi, trong phạm vi cần thiết để họ cung cấp cho chúng tôi dịch vụ của họ.

Cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý hoặc các bên thứ ba khác nếu được yêu cầu: Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân cho các cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý hoặc các bên thứ ba khác khi chúng tôi có yêu cầu pháp lý để làm như vậy hoặc khi chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết:

- tuân thủ luật pháp hoặc đáp ứng các quy trình pháp lý bắt buộc (chẳng hạn như lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tòa án);

- để xác minh hoặc thực thi việc tuân thủ các điều khoản và chính sách điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi và để điều tra và ngăn chặn gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, trong phạm vi việc tiết lộ đó được luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép; và

- để bảo vệ và bảo vệ các quyền, tài sản của chúng tôi và an ninh hoặc an toàn cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi và của bất kỳ chi nhánh, nhân viên, đối tác kinh doanh tương ứng của chúng tôi, các khách hàng hoặc các thành viên của công chúng.

Giao dịch doanh nghiệp Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba (và các cố vấn kinh doanh của họ) như một phần của quá trình sáp nhập hoặc chuyển nhượng, tổ chức lại, mua lại hoặc bán (bao gồm cả trong bối cảnh đàm phán), giải thể hoặc giao dịch công ty khác hoặc trong trường hợp phá sản.

Các bên khác với sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của bạn. Ngoài những tiết lộ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý hoặc yêu cầu chia sẻ như vậy một cách riêng biệt.

Google Analytics / FireBase Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian trên các trang web và các thiết bị được kết nối và qua các trang web, thiết bị, apps của bên thứ ba cũng như các tính năng và dịch vụ trực tuyến khác. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics và Firebase. Thông tin chúng tôi thu được có thể được tiết lộ hoặc thu thập trực tiếp bởi các nhà cung cấp này và các bên thứ ba có liên quan khác sử dụng thông tin đó, ví dụ để đánh giá việc sử dụng Dịch Vụ. Để tìm hiểu thêm về Google Analytics, vui lòng truy cập “How Google uses data when you use our partners' sites or apps” (Cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng các trang web hoặc ứng dụng từ đối tác của chúng tôi) (tại địa chỉ https://www.google.com/policies/privacy/partners/), “Safeguarding your Data” (Bảo vệ Dữ Liệu của bạn) (tại địa chỉ https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) và “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” (Tiện Ích Chặn Trình Duyệt Gửi Dữ Liệu đến Google Analytics) (tại địa chỉ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Lưu giữ Thông tin Cá nhân

Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng chúng tôi xử lý và lưu giữ thông tin theo các nguyên tắc sau:

• ít nhất là trong khoảng thời gian mà thông tin được sử dụng để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi;

• theo yêu cầu của pháp luật, hợp đồng hoặc liên quan đến các nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi (ví dụ: luật thuế); hoặc

• chỉ khi cần thiết cho mục đích mà nó được thu thập, xử lý hoặc lâu hơn nếu được yêu cầu theo bất kỳ hợp đồng nào, theo luật hiện hành, hoặc ở dạng ẩn danh, cho mục đích thống kê, tuân theo các biện pháp bảo vệ thích hợp. Ví dụ, nếu tranh chấp phát sinh giữa bạn và Tập đoàn LG hoặc bạn không thanh toán cho Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin liên quan cho đến khi tranh chấp đó được giải quyết hoặc cho đến khi việc thanh toán đó được thực hiện tương ứng. Nếu bạn xóa toàn bộ Tài khoản LG của mình, thông tin của bạn sẽ được lưu giữ trong ba tháng và sẽ được hủy ngay lập tức sau đó, trừ khi có yêu cầu khác theo luật hiện hành.

• Khi chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị hoặc với sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi dừng lại và trong một thời gian ngắn sau đó (để cho phép chúng tôi thực hiện các yêu cầu của bạn). Chúng tôi cũng lưu hồ sơ về việc bạn đã yêu cầu chúng tôi không gửi tiếp thị trực tiếp cho bạn hoặc xử lý dữ liệu của bạn vô thời hạn để chúng tôi có thể tôn trọng yêu cầu của bạn trong tương lai.

 

6. Lựa chọn của bạn

Nếu được phép, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc thông báo đẩy thông qua các apps trên thiết bị di động của chúng tôi. Để gửi yêu cầu liên quan đến việc nhận được các thông tin liên lạc như vậy từ chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được chỉ định trong phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới.

 

Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở cuối email hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi (xem phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới).

 

Xin lưu ý rằng nếu bạn hủy đăng ký nhận thông báo tiếp thị của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý việc hủy đăng ký của bạn sớm nhất có thể, nhưng hãy hiểu rằng trong một số trường hợp, bạn có thể tiếp tục nhận được thông báo tiếp thị trong một thời gian ngắn trong khi chờ chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi cho bạn các tin nhắn dịch vụ để cung cấp cho bạn thông tin cần thiết liên quan đến hợp đồng của bạn và Dịch vụ bạn sử dụng (ví dụ, để cập nhật cho bạn về những thay đổi đối trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi).

 

7. Quyền của bạn

Trong phạm vi luật hiện hành quy định, bạn có thể yêu cầu thành viên Tập đoàn LG tại địa phương của bạn cung cấp bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân hoặc sửa đổi bất kỳ điểm nào không chính xác, hạn chế hoặc giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, rút lại sự chấp thuận của bạn và cung cấp cho bạn thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cho hợp đồng hoặc với sự đồng ý của bạn trong một định dạng có cấu trúc có thể đọc được bằng máy, và để yêu cầu chúng tôi chia sẻ (chuyển) dữ liệu này sang một bộ điều khiển khác.

Ngoài ra, trong phạm vi luật hiện hành quy định, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp (cụ thể là khi chúng tôi không phải xử lý dữ liệu để đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng hoặc yêu cầu pháp lý khác).

Tuy nhiên, các quyền này có thể bị giới hạn, ví dụ nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân về người khác, khiến chúng vi phạm quyền của bên thứ ba (bao gồm cả quyền của chúng tôi) hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà chúng tôi được yêu cầu lưu giữ theo luật định hoặc có quyền lợi hợp pháp bắt buộc phải lưu giữ. Các trường hợp miễn trừ liên quan được bao gồm trong cả GDPR và luật pháp quốc gia. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các trường hợp miễn trừ có liên quan mà chúng tôi dựa trên đó khi phản hồi bất kỳ yêu cầu nào của bạn. Để đưa ra yêu cầu liên quan đến quyền của bạn hoặc để thực hiện một cuộc điều tra, hãy sử dụng các chi tiết liên hệ trong mục “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể thực hiện các quyền của mình trực tiếp thông qua Trang web.

 

8. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin của bạn và có các biện pháp bảo vệ được thiết kế để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn an toàn.

 

9. Chuyển giao thông tin quốc tế

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi sẽ kéo theo hoạt động chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn ở trong và ra ngoài quốc gia cư trú của bạn, phù hợp với Chính Sách quyền riêng tư này. Đặc biệt, thông tin cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Xin lưu ý là luật bảo vệ dữ liệu và các luật khác của các quốc gia tiếp nhận thông tin của bạn có thể không toàn diện như luật ở quốc gia của bạn.

[Dành cho Cư dân Châu Âu]

Nếu bạn ở EEA (Khu vực kinh tế châu Âu, thuộc Liên minh châu Âu và Iceland, Lichtenstein, Na Uy), Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia khác ngoài EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, bao gồm cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Luật của Liên minh Châu Âu công nhận Hàn Quốc là nơi bảo vệ đầy đủ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn đến một cơ quan tài phán không được luật hiện hành coi là đầy đủ, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, tuân theo luật hiện hành, để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ. Các biện pháp như vậy bao gồm việc sử dụng các điều khoản mẫu đã được EU, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ công nhận. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ dựa vào sự chấp thuận rõ ràng của bạn, nếu điều này là phù hợp. Để yêu cầu thêm thông tin hoặc lấy bản sao có sẵn của các thỏa thuận hợp đồng hoặc các biện pháp bảo vệ khác, hãy sử dụng chi tiết liên hệ trong mục “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới.

 

10. Cập nhật Chính sách quyền riêng tư của Chúng tôi


Chính sách quyền riêng tư này có thể được cập nhật để phản ánh những thay đổi của chúng tôi trong hành động thực tiễn về thông tin cá nhân đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc những thay đổi trong luật hiện hành.

 

11. Liên hệ với chúng tôi

 

Để thực hiện các quyền của bạn hoặc để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đối với các yêu cầu và thắc mắc liên quan đến thông tin về bạn được thu thập qua Trang web hoặc bởi thành viên Tập đoàn LG tại địa phương của bạn, vui lòng liên hệ với thành viên Tập đoàn LG tại địa phương của bạn. Bạn có thể tìm thấy tên và chi tiết liên hệ của thành viên LG Group tại địa phương của bạn tại đây.

Đối với các yêu cầu và thắc mắc liên quan đến thông tin về bạn được thu thập qua tất cả các Dịch vụ khác, vui lòng liên hệ với LGE tại [đây] hoặc qua đường bưu điện [LG Twin tower, 128 Yeoui — daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc]. Bạn có thể tìm thấy tên và chi tiết liên hệ của thành viên LG Group tại địa phương của bạn tại đây.

 

12. Thông tin cá nhân của trẻ em

 

Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế cho các đối tượng chung và không hướng đến trẻ em. Liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu giữ thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi hoặc cố ý cho phép những người đó sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến những người dưới 16 tuổi. Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không cố gắng đăng ký Dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu chúng tôi biết rằng một người dưới 16 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin cá nhân đó. Nếu bạn tin rằng có trẻ em dưới 16 tuổi có thể đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được chỉ định trong phần “Liên hệ với chúng tôi” ở trên.

Ở một số khu vực pháp lý, chúng tôi có thể áp dụng chính sách giới hạn độ tuổi nghiêm ngặt hơn. Vui lòng đọc thông tin bổ sung cho khu vực tài phán của bạn ở cuối Chính sách quyền riêng tư này để biết thêm thông tin.

 

 

 

Các thực thể LG

Quốc gia

Thực thể LG

Địa chỉ đăng ký

Thông tin liên lạc

Việt Nam

LG ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD HAI PHONG

Địa chỉ văn phòng chính: Lot CN2, KCN Tràng Duệ, Phường Lê Lợi, Quận An Dương, Thành phố. Hải Phòng, Việt Nam.
Địa chỉ chi nhánh: Tầng 5 - Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 1800 1590

 

Dịch vụ

Dịch vụ

Thực thể LG

Địa chỉ đăng ký

Thông tin liên lạc

ThinQ

LG Electronics, Inc

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc

thinq@lge.com

LG SmartWorld

LG Electronics, Inc

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc

lgworld@lge.com

https://www.lg.com/vn

LG ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD HAI PHONG

Địa chỉ văn phòng chính: Lot CN2, KCN Tràng Duệ, Phường Lê Lợi, Quận An Dương, Thành phố. Hải Phòng, Việt Nam.
Địa chỉ chi nhánh: Tầng 5 - Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố. Hồ Chí Minh.

https://www.lg.com/vn/tro-giup/lien-he

 

 

Các Điều Khoản Bổ Sung cho Chính Sách Quyền Riêng Tư – Việt Nam

 

LG Electronics Inc. (“LGE”), cùng với các công ty con và chi nhánh của nó (“Tập đoàn LG”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp Chính Sách Quyền Riêng Tư khái quát cách thức chúng tôi thu thập, xử lý, chuyển và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Kèm theo đó, ngoài chính sách tiết lộ chung tại Chính Sách Quyền Riêng Tư, Các Điều Khoản Bổ Sung cho Chính Sách Quyền Riêng Tư này (“Các Điều Khoản Bổ Sung”) cung cấp chỉ dẫn về một số chính sách tiết lộ bổ sung khác theo yêu cầu của pháp luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương.

 

Các từ và thuật ngữ được định nghĩa trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, trừ khi được định nghĩa khác tại Các Điều Khoản Bổ Sung này hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong Các Điều Khoản Bổ Sung này. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Chính Sách Quyền Riêng Tư và Các Điều Khoản Bổ Sung này, Các Điều Khoản Bổ Sung này sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

A. Thông tin cá nhân Chúng tôi thu thập

Khi bạn tạo tài khoản doanh nghiệp, chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin về công ty của bạn như tên công ty, mã số thuế và khu vực.

B. Phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân

Trong phạm vi tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, việc xử lý thông tin cá nhân sẽ bao gồm một hoặc một số cách thức sau: thu thập, chỉnh sửa, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ hoặc tiết lộ.

C.   Sử dụng thông tin dựa trên sự chấp thuận của bạn:

Chính Sách Quyền Riêng Tư sẽ được xem là được sửa đổi bằng cách thay thế toàn bộ phần “ Sự chấp thuận của bạn” tại Phần 3 bằng phần sau:

• Đặt cookies và sử dụng các công nghệ tương tự theo quy định của Chính Sách Cookie của chúng tôi và thông tin được cung cấp cho bạn khi các công nghệ này được sử dụng.

• Cung cấp quảng cáo tùy chỉnh bằng cách phân tích thông tin kết hợp thu được từ việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, bao gồm thông tin cá nhân, với thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng các phương tiện khác, cho các mục đích phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo tùy chỉnh từ LGE. Nếu bạn chọn từ chối nhận quảng cáo tùy chỉnh, Dịch Vụ sẽ không còn sử dụng thông tin được nêu rõ trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này để gửi quảng cáo tùy chỉnh cho bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin của bạn, bao gồm email của bạn, từ các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ: Google, Facebook, Amazon hoặc Line) khi bạn chọn kết nối Dịch Vụ của chúng tôi với các dịch vụ mạng xã hội đó.

Trong các trường hợp khác mà chúng tôi yêu cầu bạn chấp thuận, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cho mục đích được giải thích cho bạn tại thời điểm đó.

D. Quyền Của Bạn

Chính Sách Quyền Riêng Tư sẽ được xem là được sửa đổi bằng cách thay thế toàn bộ Phần 6 bằng phần sau:

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành quy định, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập, và bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào hoặc sửa bất kỳ điểm nào không chính xác. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn hoặc hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, cũng như cung cấp cho bạn thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo một hợp đồng hoặc với chấp thuận của bạn theo định dạng có cấu trúc, định dạng máy dễ đọc và yêu cầu chúng tôi chia sẻ (cổng) dữ liệu này cho một bộ điều khiển khác.

Ngoài ra, trong phạm vi được pháp luật hiện hành quy định, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp cụ thể (cụ thể là khi chúng tôi không phải xử lý dữ liệu để đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng hoặc yêu cầu pháp lý khác).

Tuy nhiên, trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, các quyền này có thể bị giới hạn, ví dụ nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân về người khác, sẽ vi phạm quyền của bên thứ ba (bao gồm cả quyền của chúng tôi) hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu giữ lại hoặc có lợi ích hợp pháp bắt buộc phải giữ lại. Các miễn trừ có liên quan được bao gồm trong pháp luật quốc gia. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các trường hợp miễn trừ có liên quan mà chúng tôi dựa vào khi phản hồi bất kỳ yêu cầu nào của bạn. Để đưa ra yêu cầu liên quan đến quyền của bạn hoặc đặt câu hỏi, vui lòng xem phần “Liên Hệ Với Chúng Tôi” bên dưới.

E. Cập nhật cho Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Chúng Tôi

Chính Sách Quyền Riêng Tư sẽ được xem là được sửa đổi bằng cách thay thế toàn bộ Phần 10 bằng phần sau:

Chính Sách Quyền Riêng Tư này có thể được cập nhật để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan đến Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc những thay đổi theo pháp luật hiện hành. Chúng tôi sẽ đăng thông báo thông qua Dịch Vụ của chúng tôi để thông báo cho bạn trước về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi và chỉ rõ ở phần đầu của thông báo thời điểm cập nhật gần đây nhất. Đối với bất kỳ thay đổi nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư này có thể ít hạn chế hơn đáng kể về việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng có được sự chấp thuận của bạn trước khi thực hiện thay đổi bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong Tài khoản LGE của bạn hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên  ứng dụng của chúng tôi (ứng dụng ThinQ, ứng dụng SmartWorld), hoặc bằng cách thức khác mà chúng tôi cho là phù hợp.Các Điều Khoản Bổ Sung này có thể được sửa đổi bổ sung theo pháp luật và quy định hiện hành, hướng dẫn của Việt Nam và các chính sách hoạt động nội bộ của LGE. Nếu Các Điều Khoản Bổ Sung này được sửa đổi đáng kể, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên Dịch Vụ của chúng tôi để thông báo trước cho bạn và chỉ rõ ở phần đầu thông báo thời điểm cập nhật gần đây nhất.

 

 

Các Điều Khoản Bổ Sung này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 30 / 03 / 2023.

 

 

Chính sách cookie

 

Cập nhật lần cuối: 03 / 03 / 2023

 

Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin được lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web. Sau đó, cookie sẽ được gửi ngược trở lại trang web ban đầu trong mỗi lần truy cập tiếp theo hoặc đến một trang web khác nhận ra cookie đó. Cookie rất hữu ích vì chúng cho phép trang web nhận ra thiết bị của người dùng.

Cookie thực hiện nhiều công việc khác nhau, chẳng hạn như cho phép bạn điều hướng giữa các trang một cách hiệu quả, ghi nhớ các tùy chọn của bạn, và cải thiện trải nghiệm người dùng nói chung. Chúng cũng có thể giúp đảm bảo rằng các quảng cáo trực tuyến bạn nhìn thấy phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn.

Để biết thêm thông tin về cookie, bao gồm cách xem cookie nào đã được cài đặt trên thiết bị của bạn cũng như cách quản lý và xóa chúng, hãy truy cập http://www.allaboutcookies.org/.

 

Chúng tôi sử dụng cookie nào trên Trang web?

Chúng tôi sử dụng các cookie sau.

Cookie thiết yếu. Đây là những cookie cần thiết cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi. Hạng mục cookie này không thể vô hiệu hóa.

Cookie chức năng (Cookie tùy chọn). Chúng được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn và ghi nhớ các tùy chọn của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn). Tất cả thông tin mà những cookie này thu thập đều ẩn danh và chỉ được sử dụng để cải thiện cách thức hoạt động của trang web.

Cookie phân tích (Cookie hiệu suất). Cookie này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách truy cập cũng như xem họ truy cập trang web của chúng tôi như thế nào khi sử dụng nó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện hiệu quả hoạt động của trang web, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo người dùng dễ dàng tìm thấy được nội dung cần tìm kiếm. Tất cả thông tin mà những cookie này thu thập đều ẩn danh và chỉ được sử dụng để cải thiện cách thức hoạt động của trang web.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie của Google Analytics. Thông tin do Google Analytics sẽ được truyền đến Google và được Google lưu trữ trên máy chủ tại Hoa Kỳ theo thực hành về quyền riêng tư. Để xem tổng quan về quyền riêng tư tại Google và cách thức điều này áp dụng cho Google Analytics, hãy truy cập >https://policies.google.com/privacy. Bạn có thể chọn không cho Google Analytics theo dõi bằng cách truy cập >https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookie quảng cáo (Cookie tiếp thị). Để cá nhân hóa Trang web của chúng tôi, cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc liên hệ trực tiếp với bạn khi bạn đã đồng ý riêng với các thông tin liên lạc đó, theo cách liên quan đến bạn và phù hợp với sở thích của bạn, ví dụ: sử dụng thông tin về các sản phẩm bạn đã xem hoặc đặt hàng trên trang web của chúng tôi.

 

Làm cách nào để tắt hoặc xóa cookie?

Bạn có thể tắt cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của mình cho phép bạn từ chối cài đặt của tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để vô hiệu hóa tất cả các cookie (bao gồm cả các cookie thiết yếu), bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc một phần của Trang web.

Vô hiệu hóa cookie hoặc danh mục cookie sẽ không xóa cookie khỏi trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần thực hiện việc này một cách riêng lẻ trong trình duyệt của mình.

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt cookie của mình, vui lòng đi đến menu 'Tùy chọn' hoặc 'Hiển thị' trong trình duyệt của bạn. Hoặc, hãy vào tùy chọn 'Trợ giúp' trong trình duyệt của bạn để biết thêm chi tiết.

Để tìm hiểu thêm về cài đặt cookie cho trình duyệt của bạn, vui lòng truy cập các liên kết bên dưới:

Trình duyệt IE

Firefox

Chrome

Android

Safari

iOS

Nếu bạn đã tắt một hoặc nhiều cookie phân tích, chúng tôi vẫn có thể sử dụng thông tin được thu thập từ cookie trước khi bạn chọn tắt, tuy nhiên, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng cookie đã tắt để thu thập thêm bất kỳ thông tin nào.

 

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể tìm thấy tên và chi tiết liên hệ của thành viên LG Group tại địa phương của bạn tại đây.

 

 

Danh mục Cookie

Tên Cookie

Nguồn cookie

Mục đích

Thời lượng

Cookie Phân Tích

cje

CJ Affiliate

Để làm cho thẻ Universal trên GTM có thể hoạt động tuân thủ quy định GDPR giống như việc CJ tuân thủ GDPR.
Ngoài ra, một giá trị mới của tham số cjevent sẽ được CJ tự động chuyển và điền vào mỗi lần nhấp của khách hàng.

13 tháng

Cookie thiết yếu

VN_LGCOM_ADVERTISING

LG

Nó được sử dụng cho chức năng biểu ngữ cookie

1 năm hoặc Phiên

Cookie thiết yếu

VN_LGCOM_ANALYSIS_OF_SITE

LG

Nó được sử dụng cho chức năng biểu ngữ cookie

1 năm hoặc Phiên

Cookie thiết yếu

VN_LGCOM_IMPROVEMENTS

LG

Nó được sử dụng cho chức năng biểu ngữ cookie

1 năm hoặc Phiên

Cookie thiết yếu

VN_LGCOM_SOCIAL_MEDIA

LG

Nó được sử dụng cho chức năng biểu ngữ cookie

1 năm hoặc Phiên

Cookie thiết yếu

VN_eCookieOpenFlag

LG

Chức năng biểu ngữ cookie.

1 năm hoặc Phiên

Cookie chức năng

LG5_SupportSearch

LG

Được sử dụng khi người dùng tìm kiếm từ khóa từ trang Hỗ trợ

30 ngày

Cookie chức năng

LG5_RememberAccount

LG

Được sử dụng khi người dùng lựa chọn Ghi nhớ Email tại Trang Đăng nhập

30 ngày

Cookie chức năng

LG5_filter

LG

Được sử dụng khi chức năng lọc được áp dụng trên thành phần GPC0007

Phiên

Cookie chức năng

LG5_RecentlyView

LG

Để hiển thị các sản phẩm đã xem gần đây cho từng người dùng (B2C)

30 ngày

Cookie chức năng

LG5_B2B_RecentlyView

LG

Để hiển thị các sản phẩm đã xem gần đây cho từng người dùng (B2B)

30 ngày

Cookie chức năng

LG5_CST_RecentlyView

LG

Để hiển thị các sản phẩm được xem gần đây trên các trang CST

30 ngày

Cookie chức năng

LG5_B2B_CompareCart

LG

Được sử dụng cho chức năng So sánh cho các sản phẩm B2B

Phiên

Cookie chức năng

LG5_CompareCart

LG

Được sử dụng cho chức năng So sánh cho các sản phẩm B2B.

Phiên

Cookie chức năng

LG5_CompareLock

LG

Được sử dụng khi nhấp vào nút Khóa trên trang So sánh sản phẩm

Phiên

Cookie chức năng

LG5_CartID

LG

Cookie cho các quốc gia OBS dùng giải pháp Magento để sử dụng chức năng Giỏ hàng

Phiên

Cookie chức năng

LG5_ExcitingOffer

LG

Cookie được sử dụng để lưu trữ các sản phẩm đã mua và các sản phẩm được thêm vào giỏ hàng trên các thành phần GPC0003, GPC0004

Phiên

Cookie chức năng

LG5_PageHistory

LG

Cookie cho nút Xem tất cả hoặc Số trang trên GPC0007

Phiên

Cookie chức năng

LG5_ReviewHelpful

LG

Cookie được sử dụng khi nhấp vào nút Hữu ích trên GPC0103

30 ngày

Cookie chức năng

LG5_SearchResult

LG

Cookie cho chức năng Tìm kiếm trên GNB hoặc trang Kết quả tìm kiếm (B2C)

30 ngày

Cookie chức năng

LG5_B2B_SearchResult

LG

Cookie cho chức năng Tìm kiếm trên GNB hoặc trang Kết quả tìm kiếm (B2B)

30 ngày

Cookie Phân Tích

QST

Qualtrics

Xuất hiện khi tùy chọn Ngăn chặn gửi nhiều lần được bật. Mục đích của cookie này là để ghi lại khảo sát người dùng đã thực hiện và ngăn người dùng thực hiện lại khảo sát

6 tháng

Cookie Phân Tích

TRACK_TLS1_0

Qualtrics

Cookie này được sử dụng để theo dõi những người dùng kết nối với Qualtrics bằng TLS1.0.

Phiên

Cookie Phân Tích

Hàm băm của sessionID và tham số truy vấn ánh xạ tới sessionID

Qualtrics

Cookie này được sử dụng khi bạn bắt đầu một phiên khảo sát trên cùng một trình duyệt mà bạn đang thao tác phiên khảo sát khác

lên đến 1 năm

Cookie Phân Tích

Hàm băm của url có thể được thêm vào với '-singleReload’

Qualtrics

Xuất hiện khi bạn bắt đầu một phiên khi đã bật Cho phép người trả lời hoàn thành sau

6 tháng

Cookie Phân Tích

QSI_SI_<id>_intercept

Qualtrics

Cookie này được sử dụng để theo dõi xem chúng tôi có nên hiển thị Chặn khi người dùng truy cập nhiều lần hay không. Nó được định dạng là QSI_SI_<id>_intercept (ví dụ: QSI_SI_5sPQdCDYYVYwQRv_intercept)

10 ngày

Cookie Phân Tích

QSI_HistorySession

Qualtrics

Qualtrics Web / App Feedback – Đây là cookie phiên mà lưu trữ những trang mà người dùng đã truy cập trong phiên hiện tại

Phiên