Loa Thanh

Trải nghiệm âm thanh hoàn hảo trong 1 thiết bị duy nhất, Dàn âm thanh - Loa Thanh Soundbar của LG. Đơn giản nhưng đầy tính linh hoạt, loa dạng thanh LG soundbar được đặt bên dưới TV hoặc treo trên tường, đồng thời cho phép kết nối không dây qua bluetooth.
LỌC
Việc chọn checkbox sẽ cập nhật những sản phẩm được hiển thị trên màn hình.
13 của 13 Kết Quả
13 Tổng Cộng 13 của 13 Kết Quả Xem Tất Cả

Không có dữ liệu

  • Headline can be up to 200 characters.

    Body Copy is no limit

Shopping online

Learn more
  • Free delivery

    We take yours
  • LG 360

    Take advantages

So sánh

0