Λύση θέρμανσης (AWHP)

Η αντλία θερμότητας αέρα/νερού της LG είναι ένα εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα που επιτρέπει θέρμανση χώρου & δαπέδου, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Όσο περισσότερο το χρησιμοποιείτε, τόσο περισσότερο μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια.

Σύγκριση

0