Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

[Καθαρισμός τηλεόρασης LG] Πώς μπορώ να καθαρίσω την επιφάνεια της οθόνης (για να αφαιρέσω λεκέδες, ξένες ουσίες κ.λπ.);

Επίλυση προβλημάτων

Λάβετε υπόψη ότι η εφαρμογή υπερβολικής δύναμης μπορεί να οδηγήσει σε γρατζουνιές ή αποχρωματισμό.

Δοκιμάστε αυτό

Πώς να αφαιρέσετε ξένα σώματα ή λεκέδες από την οθόνη

Κατά τον καθαρισμό της οθόνης, αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, σκουπίστε απαλά την οθόνη προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί, όπως ένα πανί μικροϊνών.
Λάβετε υπόψη ότι η εφαρμογή υπερβολικής δύναμης μπορεί να οδηγήσει σε γρατζουνιές ή αποχρωματισμό.

Εάν υπάρχουν πολλά αποτυπώματα χεριών, μπορείτε να φυσήξετε ελαφρά πάνω τους πριν τα σκουπίσετε για να τα αφαιρέσετε.
Αποφύγετε τον ψεκασμό νερού απευθείας στην οθόνη ή τη χρήση υγρού πανιού.

Ποτέ μην καθαρίζετε την οθόνη με βερνίκια αυτοκινήτων ή βιομηχανίας, λειαντικά, κερί, βενζόλιο, αλκοόλ ή παρόμοιους παράγοντες.
Χημικές ουσίες όπως η ακετόνη, το βενζόλιο και το αλκοόλ μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση ή βλάβη στο προϊόν.

Πρόληψη γρατζουνιών
Χρησιμοποιείτε πάντα ένα μαλακό πανί μικροϊνών.
Αποφύγετε τη χρήση τραχιών πανιών όπως ξηρά ή βρεγμένα κουρέλια.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για τη συνιστώμενη μέθοδο καθαρισμού.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με παιχνίδια ή κλειδιά κοντά στην τηλεόραση, καθώς μπορεί να την καταστρέψουν.
Κατά τη μετακίνηση του προϊόντος, τυλίξτε το με ασφάλεια με κατάλληλα υλικά συσκευασίας για ασφαλή μεταφορά.

Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για όλα τα μοντέλα, επομένως οι εικόνες ή το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν σας.

*Απαιτούμενη ερώτηση