Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Ψυγείο_ είναι η μάσκα στο κάτω μέρος των πορτών χαλαρή?

Επίλυση προβλημάτων

 

 

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στα σημεία που δείχνουν τα βέλη υπάρχουν βίδες που

 

πρέπει να σφίξετε

 

                                     Dust cover

 

 

 

*Απαιτούμενη ερώτηση