Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Video]LG Air Conditioner - Διαρροή νερού απο το κλιματιστικό ( εξωτερική μονάδα )

Επίλυση προβλημάτων

Video]LG Air Conditioner - Διαρροή νερού απο το κλιματιστικό ( εξωτερική μονάδα )

*Απαιτούμενη ερώτηση