Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Video]LG Air Conditioner - Θόρυβος νερού που τρέχει απο την εσωτερική μονάδα (Κλιματιστικά inverter )

Επίλυση προβλημάτων

Video]LG Air Conditioner - Θόρυβος νερού που τρέχει απο την εσωτερική μονάδα  (Κλιματιστικά inverter )

*Απαιτούμενη ερώτηση