Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Θέμα

 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  Πλυντήρια ρούχων. UE Σφάλμα 1
  UE Σφάλμα 1Αιτία Το τύμπανο έχει ρυθμιστεί να αυξάνει τις στροφές κατά το στίψιμο και αυτόματα ησυσκευή αισθάνεται αν υπάρχει ανισσοροπίακατά την περιστροφή. Αν πλένονται ογκώδη ρούχα πιθανόν η συσκευή να μην μπορείνα στύψει και να αυξάνετα...
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  Πλυντήριο ρούχων,Σφάλμα OE 2
  Σφάλμα OEΑιτία Δεν γίνετε σωστή άντληση διότι η σωλήνα νερών δεν έχειτοποθετηθεί σωστά.Λύση Τραβήξτε έξω την συσκευή και ευθυγραμίστε τον σωλήνα. Μπορεί ναέχει μπλοκάρει και από ξένα αντικείμενα. ① Η αποχέτευση είναι τοποθετημένη πολύ ψηλά ...
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  Πλυντήριο ρούχων,Σφάλμα DE
  Σφάλμα DEΑιτίαΗ ένξειξη εμφανίζεται όταν η πόρτα του πλυντηρίου δεν έχεικλείσει σωστά. ΛύσηΣπρώξτε την πόρτα ώστε να κλείσει σωστά. Δείτε αν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο μετο κλείσμο της πόρτας.Το μάνταλο της πόρτας είναι στην θέση του ή έχει ...
 • Περιεχόμενα βίντεο
  Λειτουργία
  Χρήση του αυτόματου δοσομετρητή απορρυπαντικού σε πλυντήριο ρούχων LG
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  Χρησιμοποιείται μπαλαντέζα στο πλυντήριο ρούχων?
  Αιτία ■ Η παροχή ρεύματος μπορεί να διακοπεί αν η χωρητικοτητα τηςμπαλαντέζας είναι χαμηλή.250V/ 15A. Επισκευή ■ Η παροχή ρεύματος της συσκευής πρέπει να τοποθετείτε σε μονόρευματοδέκτη στον τοίχο. ■ ※ - Η LG δεν συνιστά πολύμπριζο για την ...
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  Γιατί ο χρόνος πλύσης αυξάνεται και η συσκευή δεν στίβει?
  Γιατί ο χρόνος πλύσης αυξάνεται και η συσκευή δεν στίβει? ■ Αν το φορτίο είναι πολύ μικρό ή το απορρυπαντικό είναι πολύ καιδημιουργείτε αφρός πιθανόν να παραταθεί ο χρόνος πλύσης. ■ Αν το φορτίο είναι μικρό ο χρόνος πλύσης μπορεί να αυξηθεί...
Δείτε περισσότερα