Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Θέμα

 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  Η συσκευή δεν βγάζει πάγο?
  Η συσκευή δεν βγάζει πάγο? Symptom 1. Δεν εισέρχονται παγάκια στο ποτήρι. Δεν παράγονται παγάκια αν η παγομηχανή είναι κλειστή ή το ψυγείο έχειπρωτοτοποθετηθεί. How to fix 1. Αν η συσκευή έχει πρωτοτοποθετηθεί χρειάζεται 72 ώρες να παραξειπ...
 • Περιεχόμενα βίντεο
  Λειτουργία
  Υπάρχει θόρυβος κατά την λειτουργία?
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  Ψυγείο. 'Εντονη μυρωδιά στο πίσω μέρος του.
  Υπάρχει έντονη μυρωδιά στο πίσω μέρος της συσκευής?ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ.Ανοίξτε το πίσω μέρος της συσκευής ( βγάλτε την λαμαρίνα) και δείτε το λεκανάκισυγκέντρωσης νερών ( κάτω από τον ανεμιστήρα)Ξένα ανικείμενα ή αίματα πο...
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Λειτουργία
  Έχετε ρυθμίσει κατάλληλα την θερμοκρασία?
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  Ψυγείο. Το πλαινό τοίχωμα είναι ζεστό.
  Πόσο ζεστό είναι το πλαινό τοίχωμα της συσκευής σας?Η συσκευή είναι ζεστή λόγο της γραμμής υγρού η οποία είνια τοποθετημένη σταπλαινά τοιχώματα της συσκευής σας με σκοπό την αποφυγή υγρασίας στα τμήματααυτά. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα συγκ...
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  Ψυγείο Ντουλάπα. Το νερό τρέχει στο πάτωμα.
  Τρέχει νερό στο πάτωμα?το νερό μπορεί να τρέξει διότι έχει γίνει κακή σύνδεση. Όταν μιααντίσταση στο εσωτερικό της συσκευής δεν μπορει να ενεργοποιηθεί και πάλι νερόμπορέι να τρέξει. Νερό στο πάτωμα μπορεί ακόμα να δείτε εφόσονστο σπίτι υπά...
Δείτε περισσότερα