Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Θέμα

 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επισκευή
  [LG οθόνη τηλεόρασης] Η οθόνη είναι σκοτεινή.
  Εάν η οθόνη εμφανίζεται σκοτεινή όταν εφαρμόζεται αρχικά η ισχύς, είναι έναφυσιολογικό φαινόμενο που συμβαίνει καθώς το προϊόν θερμαίνεται και σταδιακάσταθεροποιείται.Αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ελάττωμα του προϊόντος.Η οθόνη ενδέχεται να ...
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  [Ισχύς τηλεόρασης LG] Η μπροστινή ένδειξη αναμονής δεν ανάβει
  Αιτίες και συμπτώματα--------------------- * Η μπροστινή ένδειξη λειτουργίας δεν ανάβει. Η τροφοδοσία δεν ανάβει.Δοκιμάστε αυτό--------------Πρώτα, ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας και την κατάσταση τροφοδοσίαςAC.Αποσυνδέστε το κ...
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  [Θόρυβος τηλεόρασης LG] Αντιμετωπίζω θορύβους
  Δοκιμάστε αυτό--------------Σύνδεση κεραίαςΕάν το σύμπτωμα παρουσιάζεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο κανάλι, μπορεί να είναιένα ζήτημα σήματος εκπομπής. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να ζητήσετε απότον πάροχο κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης...
Δείτε περισσότερα