Βιώστε την απόλυτη ποιότητα εικόνας

*Η αναφορά "συμβατική" στο παρόν κείμενο βασίζεται στο προηγούμενο μοντέλο της LG.
*Ορισμένες λειτουργίες εικόνας δεν ενεργοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό.
*Ορισμένες λειτουργίες εικόνας δεν ενεργοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό.
*Images simulated.
*Η αναφορά "συμβατική τηλεόραση" στο παρόν κείμενο βασίζεται στο προηγούμενο μοντέλο της LG.
*Η λειτουργία HFR είναι διαθέσιμη μόνο μέσω σύνδεσης USB για τα μοντέλα τηλεοράσεων LG OLED του 2018.