*Έρευνα σχετικά με τις θέσεις παρακολούθησης τηλεόρασης (Φεβ. 2017, IPSOS).
*Η σχετική τιμή της χρωματικής γκάμας είναι 100% κοιτώντας απευθείας από το κέντρο (0 μοίρες απόκλιση).
*Τα δεδομένα βασίζονται σε εσωτερική έρευνα της LG.
*Τα δεδομένα βασίζονται σε εσωτερική έρευνα της LG.