XD90S

کتابخانه راهنما

موضوع

 • Document Contents
  عیب یابی
  ظرفشویی ظروف را خشک نمی کند
  1 - در برنامه های QuicK و PreWash ظروف خشک نمی شوند .2 - ***حتما" از مایع جلا دهنده استفاده شود. در صورت تمام شدن مایع جلادهنده مطابق استاندارد دفترچه عمل شود.توجه شود که خاموششدن يا روشن ماندن چراغ جلا دهنده در تمام دستگاهها بيانگر تمام شد...
 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا ظروف خوب شسته نمي شوند؟
  چرا ظروف خوب شسته نمي شوند؟ علت■ وقتي ظروف بزرگ و قابلمه ها رو به بالا در سبد قرار مي گيرند، آب داخل آنها جمعشده و همين باعث ايراد مي شود. نحوه ي حل مشكل■ لطفاً كاسه ها و قابلمه ها را به صورت رو به پايين قرار دهيد.
 • Document Contents
  عیب یابی
  چطور بوي بد ظروف يا داخل دستگاه را از بين ببرم؟
  چطور بوي بد ظروف يا داخل دستگاه را از بين ببرم؟ علت■ چنانچه پس از تميز كردن، هنوز هم ظرفشويي بوي بد مي دهد، احتمالاً اين بو مربوطبه شلنگ تخليه است. حل مشكل■ لطفآ قسمت داخل ازجمله فيلتر را تميز كنيد و يك بار برنامه شستشو را همراه بامواد شوين...
 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا در داخل دستگاه جديد، لكه هاي آب ديده مي شود؟
  چرا در داخل دستگاه جديد، لكه هاي آب ديده مي شود؟ موارد بررسي■ اين به دليل آزمايش عملكرد و همچنين آزمايش نشتي آب در هنگام ساخت دستگاه است، كهمعمولاً پس از آزمايش لكه هاي آب در داخل دستگاه ديده مي شود. دليل بر خرابي دستگاه نبوده و با خيال آس...
 • Document Contents
  عیب یابی
  در هنگام نشتي آب چه مواردي را بايد بررسي كنم؟
  در هنگام نشتي آب چه مواردي را بايد بررسي كنم؟
 • Document Contents
  عملکرد
  در هنگام شستشو، چطور مي توانم برنامه را تغيير دهم ؟
  در هنگام شستشو، چطور مي توانم برنامه را تغيير دهم ؟ علتبرخلاف ماشين لباسشويي، در ماشين ظرفشويي در هنگام شستشو نمي توان برنامه را تغييرداد.
موارد بیشتر