Skip to Contents
Sluiten

Vraag & Antwoord

Vind ondersteuningsinformatie over uw LG product

Lees meer over product installatie, onderhoud en troubleshooting door gebruik te maken van onze zoekopties.

Instellingen Tijd (Smart)

  • Overige
  • Overige
  • Troubleshooting
  • Televisies
  • Laatste update 05/06/2014
 
Instellingen Tijd (Smart)
 
 
Slaapstand
 

Smart  è Instellingen è Tijd è Slaapstand

 

Deze functie zet de TV automatisch uit na bepaalde tijd.

Om de Slaapstand uit te zetten, selecteer UIT.

 

 

Huidige Tijd Instellen

 

Smart  è Instellingen è Tijd è Huidige Tijd

 

Automatisch instellen

  - TV tijd stelt de tijd automatisch in naar de digitale tijd van uw kabelprovider.

 

Handmatig Instellen

  - Indien de huidige tijd, die automatisch is ingesteld, incorrect is, kunt u datum en tijd handmatig aanpassen.

 
TV gaat automatisch UIT of AAN

 

Smart  è Instellingen è Tijd è AAN timer / UIT timer

 

De tijd van aan/uitgaan van de TV kunt u instellen via AAN timer / UIT timer.

 

Selecteer UIT indien u geen gebruik wilt maken van aan/uitgaan van de TV.

Zorg ervoor dat de tijd correct is ingesteld voor gebruik van de functie AAN timer/ UIT timer 

 
Zelfs als de AAN timer is ingeschakeld, zal de TV automatisch in 120 minuten uitgaan als er geen toets is 
ingedrukt gedurende die tijd. Zet de UIT timer op UIT als u niet automatisch wilt uitschakelen.
 
Indien de TV is ingesteld op AAN, zal de TV automatisch uitschakelen als er gedurende 120 minuten geen toets is ingedrukt.

 
 

 

 

 

Artikel Feedback

Q1. Hoe tevreden bent u over het algmeen met de verkregen informatie?
Q1-1. Wat is de reden dat u ontevreden bent met deze informatie?

Aantal resterende karakters: 500 / 500