Vind nuttige informatie over uw LG-product via onze Help-bibliotheek. Vind nuttige informatie over uw LG-product via onze Help-bibliotheek.

Help bibliotheek

Vind nuttige informatie over uw LG-product

Garantievoorwaarden Home Entertainment Producten (TV, Audio, Video)

Reparatie

Garantievoorwaarden Home Entertainment Producten  (TV, Audio, Video)

 

Kiezen voor een LG product is kiezen voor kwaliteit. Onze producten worden met de grootst mogelijk zorg vervaardigd en hebben een uitgebreid kwaliteitscontroleproces doorlopen. Daarom garandeert LG Electronics Benelux (Sales B.V.) haar originele producten volledig tegen materiaal- en fabricagefouten (‘Fabrieksgarantie’). Deze Fabrieksgarantie voorziet in kosteloze reparatie of kosteloze vervanging van het product, in overeenstemming met de garantiebepalingen. De Fabrieksgarantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten of uw rechten ten opzichte van de verkoper.

 

GARANTIEPERIODE

De Fabrieksgarantieperiode bedraagt 2 jaar en start op de datum van aankoop.

De Fabrieksgarantie geldt voor garantiedefecten die binnen de garantieperiode worden gemeld.

 

GARANTIEBEPALINGEN

(1) Om van de Fabrieksgarantie gebruik te maken, kunt u contact opnemen met de LG Customer Service via www.lge.nl of www.lge.be of telefonisch (NL: 0900-543 54 54, BE: 015-200 255) of met uw verkoper. Hier kunt u terecht voor de melding van uw serviceverzoek en voor advies over de meest geschikte handelswijze. Eventuele verpakkings- en verzendkosten vallen niet onder de Fabrieksgarantie.

 

(2) Fabrieksgarantie wordt niet verleend zonder overlegging van het originele eerste aankoopbewijs.  

 

(3) Deze fabrieksgarantie is alleen van toepassing op in de Benelux gekochte producen.

 

(4) Fabrieksgarantie is uitsluitend van toepassing op materiaal- en fabricagefouten. Derhalve zijn alle overige onvolkomenheden en schades uitgesloten, zoals bijvoorbeeld voortvloeiend uit het gebruik van het consumentenproduct voor professionele doeleinden, verkeerd gebruik, verkeerde instellingen of verkeerde installatie, het niet in acht nemen van de handleiding, alsmede externe factoren en normale slijtage.

 

(5) De Fabrieksgarantie vervalt zodra wijzigingen of reparatiewerk aan het product worden uitgevoerd door derden die daartoe niet geautoriseerd zijn door LG. Hetzelfde geldt indien het serienummer wordt veranderd of verwijderd, het product wordt herbewerkt of zodra het consumentenproduct wordt ingezet voor professionele doeleinden.

 

(6) De beslissing over reparatie of vervanging van het consumentenproduct is exclusief aan LG voorbehouden. Vervangen onderdelen of producten worden eigendom van LG. Vervangen onderdelen kunnen zowel nieuw als in de fabriek gereviseerd zijn. Door reparatie of vervanging wordt de garantieperiode niet verlengd.

 

(7) Andere vormen van aanspraak op Fabrieksgarantie zijn uitgesloten. Andere kosten dan die van reparatie of vervanging vallen niet onder de Fabrieksgarantie.

 

(8) Aan deze garantiebepalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.

 

BEWAAR DE GARANTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG SAMEN MET UW AANKOOPBEWIJS.

*Verplichte vraag