Skip to Contents
Sluiten

Vraag & Antwoord

Vind ondersteuningsinformatie over uw LG product

Lees meer over product installatie, onderhoud en troubleshooting door gebruik te maken van onze zoekopties.

Mobiel: Windows Phone 7 - E-mail

  • E-mail en account Instellen
  • Windows Live
  • Werking
  • Mobiele telefoons, Smartphones
  • Laatste update 11/01/2013

Windows Live account toevoegen

 

Wanneer u de telefoon voor het eerst installeerde, werd u gevraagd om u aan te melden met uw Windows Live ID. Als u dat toen niet hebt gedaan of u heeft meer dan één Windows Live ID, gaat u naar de instellingen om uw primaire Windows Live ID of extra Windows Live ID's in te stellen.

1.        Tik bij de  beginscherm op  .

2.        Tik op Instellingen > e-mail en accounts.

3.        Tik op een account toevoegen > Windows Live.

4.        Voer uw Windows Live ID en wachtwoord in en tik vervolgens op aanmelden.

Uw Windows Live e-mail, contacten, agenda, foto's en feeds worden met de telefoon gesynchroniseerd.

Opmerking:

·         De eerste Windows Live account die u instelt, kunt u niet van de telefoon verwijderen.

·         Als u extra Windows Live-ID's instelt, worden foto's van deze accounts niet met uw telefoon gesynchroniseerd.

 

 

Een POP3/IMAP-account toevoegen

1.        Tik op het beginscherm op 

2.        Tik op Instellingen > e-mail en accounts.

3.        Tik op een account toevoegen.

4.        Kies het gewenste soort e-mailaccount.

Tik op andere account als u het type niet in de lijst ziet.

5.        Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op aanmelden.

 

De telefoon gaat op zoek naar uw accountinstellingen, voltooit de installatie en synchroniseert informatie met uw account.

Als u uw Google Account hebt ingesteld, synchroniseert en downloadt uw telefoon uw Gmail evenals uw Google contacten en agenda vanuit uw account.

Als u andere POP3- of IMAP-accounts hebt ingesteld, synchroniseert uw telefoon e-mail vanuit deze accounts.

OpmerkingAls uw telefoon de account-instellingen niet kan vinden, gaat u naar de geavanceerde setup om de binnenkomende en uitgaande server en andere instellingen automatisch in te voeren. U moet deze informatie aanvragen bij uw e-mailprovider.

 

 

E-mail controleren

 

Nadat u uw e-mailaccounts hebt ingesteld, wordt in het Startscherm een nieuwe titel aan elke account toegevoegd.

1.        Tik op het Startscherm op de titel van een e-mailaccount om deze te openen.

TipAls u de titel niet ziet, tikt u    op het Startscherm waarna u in de lijst met toepassingen op uw e-mailaccount tikt.

2.        Blader in de e-maillijst omhoog of omlaag om snel uw e-mailberichten door te lopen.

E-mailberichten zijn netjes geordend in conversaties. Als er antwoorden op een e-mailbericht heen en weer zijn gezonden, tikt u op die e-mail om deze uit te vouwen zodat de reeks berichten zichtbaar wordt.

3.        Tik op een e-mail om deze te openen en lezen.

TipAls u een lange lijst met e-mailberichten hebt, kunt u ook naar links of rechts schuiven om alleen door ongelezen, gemarkeerde of urgente e-mail te bladeren.

 

 

E-mail beantwoorden of doorsturen

 

1.        Open en lees het e-mailbericht.

2.        Tik op  .

3.        Kies of u alleen de afzender of iedereen wilt beantwoorden of het bericht door wilt sturen.

 

 

Vakken voor inkomende post als één vak koppelen

 

Om uw e-mail van al uw accounts op één plek te bekijken zonder naar verschillende accounts te moeten schakelen, kunt u de vakken voor binnenkomende post tot een enkel vak aan elkaar koppelen.

1.        Tik op   > Gekoppelde Postvakken IN.

2.        Tik onder andere postvakken op een of meer e-mailaccounts die u wilt combineren tot uw gemeenschappelijke postvak.

De standaardnaam voor uw gemeenschappelijke postvak is Postvak IN.

TipTik op naam van Gekoppeld Postvak in wijzigen als u de naam van het gemeenschappelijke postvak wilt wijzigen.

3.        Druk op   om naar het Postvak IN terug te keren. U ziet nu slechts één Postvak IN dat alle e-mail van de verschillende accounts bevat.

De volgende keer dat u uw e-mail wilt controleren, tikt u op Postvak IN in het Startscherm of in de lijst met toepassingen.

Een Postvak IN ontkoppelen

1.        Tik op   > Gekoppelde Postvakken IN.

2.        Tik onder dit Postvak IN op de e-mailaccount die u uit het gemeenschappelijke postvak wilt verwijderen.

3.        Tik op ontkoppelen.

 

 

Een Microsoft Exchange ActiveSync toevoegen

1.        Tik op het beginscherm op  .

2.        Tik op Instellingen > e-mail en accounts.

3.        Tik op Outlook.

4.        Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op aanmelden.

Als uw accountinstellingen zijn gevonden, moet u wachten tot uw telefoon klaar is met synchroniseren met uw e-mail, contacten en agenda .

 

OpmerkingAls de accountinstellingen niet gevonden worden, moet u de aanwijzingen op het scherm volgen om handmatig de instellingen van uw Exchange ActiveSync account in te stellen. Vraag de beheerder van de Exchange Server naar deze instellingen.

 

 

E-mail verzenden

 

1.        Open de e-mailaccount die u voor het verzenden wilt gebruiken.

2.        Tik op  .

3.        Vul één of meer ontvangers in. In het veld Aan kunt u:

·         Tik op   om een contact te selecteren. Tik er nogmaals op om meerdere contacten toe te voegen.

·         Begin de naam of het e-mailadres van een contact te tikken. Als in de opgeslagen contacten overeenkomsten worden gevonden

terwijl u tikt, worden ze getoond. Tik op de gewenste contact.

      Voer een onderwerp in en stel het bericht op.

      Tik op   om een afbeelding toe te voegen.

      Als u klaar bent om de e-mail te sturen, tikt u op  .

 

Tip:

·   Typ meerdere e-mailadressen gescheiden door puntkomma's.

·   Om een kopie (cc) of blinde kopie (bcc) te sturen, tikt u op   > CC en BCC weergeven en voegt u extra ontvangers toe.

 

De prioriteit voor een e-mailbericht instellen       

 

U kunt de prioriteit instellen voor een e-mailbericht voordat u deze verzendt.

1.        Tik na het invoeren van een bericht op   > prioriteit.

2.        Selecteer de prioriteit voor de desbetreffende bericht.

 

 

E-mail opslaan of verwijderen

1.        Tik tijdens het invoeren van een bericht op  .

2.        Kies of u het bericht als concept wilt opslaan of verwijderen.

 

 

Doorgaan met een e-mailconcept

1.        Tik in de lijst met e-mails op   > mappen > concepten.

2.        Tik op het conceptbericht om het te bewerken.

3.        Verzend de e-mail.

 

 

E-mailberichten beheren

Meerdere e-mails verwijderen, verplaatsen of markeren

1.        Selecteer   .

2.        Om snel alle e-mailberichten in een conversatie te selecteren, selecteert u de bovenste(degene met het onderwerk en het aantal berichten).

Of klik in selectievakjes om individuele berichten te selecteren.

3.        Kies wat u met de geselecteerde berichten wilt doen.

·         Tik op   om te verwijderen.

·         Tik op   om ze naar een andere mailmap te verplaatsen.

·         Tik op   en kies of u de berichten als gelezen of ongelezen wilt markeren.

Tip: U kunt ook links van een e-mail tikken om het bericht te selecteren. Vervolgens verschijnen selectievakjes en kunt u meer e-mailberichten selecteren.

 

 

Een e-mail verwijderen, verplaatsen of markeren

 

1.        Houd een conversatie of een enkel bericht geselecteerd.

2.        Kies in het snelmenu wat u met de gehele conversatie of met het enkele bericht wilt doen.

 

 

Naar een andere mailmap gaan  

1.        Tik op   > Mappen.

2.        Tik op alle mappen weergeven om alle beschikbare mailmappen te bekijken.

3.        Tik op de map waarvan u de berichten wilt bekijken.

 

 

Accountinstellingen wijzigen

 

1.        Tik in het Startscherm op de gewenste e-mailaccount.

2.        Tik op   > instellingen.

3.        Tik op instellingen synchroniseren om te kiezen hoe vaak onderdelen gedownload moeten of om de onderdelen te wijzigen die u wilt synchroniseren.

4.        Kies of u in verzonden e-mail een handtekening wilt opnemen.

5.     Tik op  .

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Feedback

Q1. Hoe tevreden bent u over het algmeen met de verkregen informatie?
Q1-1. Wat is de reden dat u ontevreden bent met deze informatie?

Aantal resterende karakters: 500 / 500