Skip to Contents
Sluiten

Vraag & Antwoord

Vind ondersteuningsinformatie over uw LG product

Lees meer over product installatie, onderhoud en troubleshooting door gebruik te maken van onze zoekopties.

Wat kan ik doen bij de melding Empty Water (water afvoeren) op het display?

  • TS: Bedieningspaneel
  • Error Codes
  • Troubleshooting
  • Wasdrogers
  • Laatste update 30/04/2015

Bekijk wat u kunt doen als de melding Empty Water (water afvoeren) wordt weergegeven.

 

 

cause Oorzaak

       -  Als de droger het programma stopt en de melding Empty Water (water afvoeren) op het display wordt weergegeven, betekent dit dat het water niet goed kan worden afgevoerd. 

 

how to fix Hoe op te lossen

 

     1. De melding Empty Water zal worden weergegeven aan het begin van een programma, nadat u de machine heeft aangezet. 

          

           Empty Water

                             <Empty Water wordt weergegeven>

  

      2. Leeg de watercontainer voordat u de droger gebruikt.

  

      3. Plaats wasgoed in de machine en druk op de Start/Pause-knop om het drogen te starten. Empty Water verschijnt op het display. 

 

      4. Empty Water verschijnt als de machine niet kan drogen omdat de watercontainer vol is met water.  
          Hierdoor zal de machine het programma niet opstarten.

 

      5. Leeg de container en druk op de Start/Pause-knop om het drogen opnieuw te starten.

 

      6.  Controleer bij gebruik van een afvoerslang altijd of deze niet is gebogen of gedraaid en kijk of de afvoerslang niet te hoog boven de machine uitkomt

           of te ver onder water komt tijdens het afvoeren van het water.

 

 

           Drain hose installation


 

 

 

Artikel Feedback

Q1. Hoe tevreden bent u over het algmeen met de verkregen informatie?
Q1-1. Wat is de reden dat u ontevreden bent met deze informatie?

Aantal resterende karakters: 500 / 500