Skip to Contents
Zatvori

Biblioteka pomoći

Pronađite informacije o pomoći za vaš LG proizvod

Naučite kako instalirati i održavati proizvod i rešavati probleme korišćenjem naših opcija pretrage.

Aplikacije na USB-u za Smart Tv.

  • Ostalo
  • Ostalo
  • Rukovanje
  • Televizori
  • Poslednji put ažurirano 13/03/2014

Mozemo prosiriti unutrasnju memoriju televizora za slucaj koriscenja raznih aplikacija. Ako smo iskoristili raspolozivu unutrasnju memoriju na televizoru, ukljucimo pen drajv u jedan od USB-a i tom prilikom nam televizor predlozi instaliranje sledece aplikacije na pen drajv. Ukoliko prihvatimo, pen drajv ce biti prvo formatiran, cime se gube svi eventualno postojeci podaci na njemu. Taj pendrajv zatim mozemo koristiti samo za aplikacije i samo na tom uredjaju. Velicina upotrebljive memorije se pri tome prikazuje kao zbir unutrasnje i ove spoljne memorije. Kod upravljanja sopstvenim aplikacijama (prebacivanje, brisanje), posebno rukujemo unutrasnjom a posebno spoljnom memorijom.

Članak kao povratna informacija

P1. Uopšteno, koliko ste bili zadovoljni korisnošću ove informacije?
P1-1. Zašto niste bili zadovoljnikorisnošću ovih informacija?

Preostalo znakova: 500 / 500