Skip to Contents
Zatvori

Biblioteka pomoći

Pronađite informacije o pomoći za vaš LG proizvod

Naučite kako instalirati i održavati proizvod i rešavati probleme korišćenjem naših opcija pretrage.

3D reprodukcija pomoću USB priključka

  • Kako: Instalacija i postavke
  • Sat Prikazivanje/Prikazivanje
  • Rešavanje problema
  • Televizori
  • Poslednji put ažurirano 09/01/2017

3D reprodukcija pomoću USB priključka

  Rešenje 

- 3D podržava sledeće unose: HDMI / RGB-PC / USB / DLNA / Komponens /  DTV.
(Pritiskom na dugme 3D aktivirate ovu funkciju)

※Način korištenja 3D reprodukcije se razlikuje od modela do modela pa stoga bi bilo preporučeno da prvo proučite uputsvo za upotrebu

Preporučujemo da se HDMI kablom povežete na tv zbog kvaliteta slike.

- Sa konvertiranjem sa  2D → 3D ,3d efekat neće biti u toliko dobrom kvalitetu nego kao da korištenjem 3d sadržajal            Članak kao povratna informacija

P1. Uopšteno, koliko ste bili zadovoljni korisnošću ove informacije?
P1-1. Zašto niste bili zadovoljnikorisnošću ovih informacija?

Preostalo znakova: 500 / 500