*Slika služi samo u svrhu ilustracije.

Pomoć Biblioteka

Tema

  • Document Contents
    Rešavanje problema
    USB port ne radi
    USB ne prepoznaje uredjajUverite se da povezivanje bude sa 3.0 USB kablom A-B tip - Za povezivanje monitora i PC koristite 3.0 USB kabel A-B tip
Pogledajte više