D02_REF-NatureFRESH-Vplus-01-Story-02-We-are-What-LG-Desktop-v1 M02_REF-NatureFRESH-Vplus-01-Story-02-We-are-What-LG-Mobile-v1
 • Som en del av vår strävan efter att rädda naturen, har vi skapat den ultimata Inverter Linear Compressor™-kylen. Med funktionerna LINEARCooling™ och DoorCooling⁺™, kan NatureFRESH™ hålla maten naturligt fräsch tack vare den precisa temperaturkontrollen.

 • Inverter Linear Compressor™1 Inverter Linear Compressor™2

  Inverter Linear Compressor™

  Inverter Linear Compressor™ bevarar färskvarornas utseende och smak längre genom att minska temperaturvariationer.

 • LINEARCooling™1 LINEARCooling™2

  LINEARCooling™

  LINEARCooling™ kontrollerar temperaturvariationer inom ±0,5℃* och håller maten fräschare längre jämfört med konventionella kylsystem.

 • DoorCooling⁺™1 DoorCooling⁺™2

  DoorCooling⁺™

  DoorCooling⁺™ håller temperaturen i kylskåpet stadig och kyler ner 32%** snabbare än konventionella kylsystem.

*Baserat på labbresultat som erhållits genom LG:s interna testmetod där den genomsnittliga topp-till-topp-temperaturvariationen mäts i det färska livsmedelsfacket mellan LGE-modellerna Bottom Freezer GBB72NSDFN (±0,5℃), French Door GF-L570PL (±0,5℃), Side by Side J811NS35 (±0,5℃), Top Freezer B607S (±0,5℃) och Top Freezer B606S (±1,0℃).
**Baserat på labbresultat som erhållits genom LG:s interna testmetod av tiden det tar för temperaturen i det översta dörrfacket att gå från 24,8℃ till 8℃ mellan LGE:s modell utan DoorCooling⁺™ (GBB60NSZHE) och med DoorCooling⁺™ (GBB72NSDFN).
D08_REF-NatureFRESH-Vplus-01-Story-08-Its-All-in-LG-Desktop-v1 M08_REF-NatureFRESH-Vplus-01-Story-08-Its-All-in-LG-Mobile-v1