Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Favoritkanal inställning (Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Favoritkanal inställning (Smart)

 Ställ in favoritkanaler.

 

Smart  è Inställning è Kanal è Programredigering

1. Tryck på Home på fjärrkontrollen och välj inställning.

 2. Välj Kanal.

3. Välj Programredigering.

4. Välj kanal och lag till som Favorit.

Använd favoritkanal.

Smart  è Kanallista

Kanallista visas.

Välj din favoritlista.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500