Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[TV] LG TV Ström Av och På Automatiskt

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-06-13

 

LG TV Ström Av och På Automatiskt.

 

 

En TV som automatiskt slås av eller på beror oftast på tidsinställningarna.


1. Om TV:en har en löstagbar strömkabel, 

    kontrollera om strömkabeln är ordentligt ansluten till baksidan av TV:en.


2. Kontrollera om TV strömkabeln är ordentligt ansluten till vägguttaget eller ett grenuttag.


3. Tid menyns alternativ påverkar om TV:en stängs av eller på automatiskt.

    För att kontrollera om TV:ens tidsinställningar är angivna, tryck på Smart knappen på fjärrkontrollen.
    Välj Inställningar > TID, därefter tryck på HJULET eller OK.

 

 

Avstängningstid - Stänger av TV:en en angiven tid varje dag. Kontrollera om Avstängningstid har angetts.

Påslagningstid - Om Påslagningstid har angetts eller om TV-en har varit inaktiv (ingen knapptryckning görs) 

                                på 2 timmar, kommer TV:en stängas av automatiskt för att spara ström.

                            Kontrollera om Påslagningstiden har ställts in.

Standbyläge - Stänger av TV:en efter en angiven tidsperiod.

                          Kontrollera om Standbyläge har ställts in.

 

Notera : Om TV:en startar av sig själv, ställ in Påslagningstid till AV.


4. Om följande steg ovan inte löste problemet, starta om TV:en genom att koppla ur strömkabeln från vägguttaget eller grenuttaget.


5. Vänta 30 sekunder innan du kopplar in TV:ens strömkabel igen.


6. Starta TV-en. Om TV:en fortsätter att periodisk slås av eller på, kontakta kundtjänsten. 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500