Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

LG TV slås på och av

Felsökning

 

 

LG TV slås på och av

 

 

En TV som till och från slås på och av sig själv orsakas oftast av timer inställningen.


1. Kontrollera om strömsladden är ordentligt ansluten till TV: ns baksida.

                   2. Kontrollera att strömsladden även sitter ordentligt i strömuttaget i väggen eller i skarvsladden

 

                   3. I TV:ns meny under tidsinställningar kan man förinställa timers som påverkar TV-apparaten att starta

                        och stänga av sig själv automatiskt. För att kontrollera inställningarna, tryck på SMART-knappen på

                        TV-kontrollen. Välj Inställningar > TID, tryck sedan på hjulet eller ENTER.

 

 

Avslagningstid (OFF TIME) - Stänger av TV:n vid en bestämd tid varje dag. Kontrollera om avslagningstiden (OFF TIME) är på.


Påslagningstid (ON TIME) - Om påslagningstid (ON TIME) är på eller TV:n har varit inaktiv (inga knappar har blivit tryckta) i mer än 2 timmar, stänger TV:n av sig automatiskt för att spara energi. Kontrollera om påslagningstid (ON TIME) är på.


Insomningstimer (SLEEP TIMER) - Stänger av TV:n efter ett förutbestämt tidsförlopp. Kontrollera om insomningstimer (SLEEP TIMER) är på. 

 

OBS: Om TV:n sätts igång av sig självt, sätt då ON TIME på AV.


4. Om inget av de ovanstående stegen hjälpte, återställ då TV:n genom att dra ur strömkabeln från vägguttaget eller skarvsladden.


5. Vänta i 30 minuter med att sätta i strömkabeln igen.

                                             6. Sätt på TV:n. Om TV:n fortfarande slår på och av sig själv, kontakta LG support för service. 
 

 

 

*Obligatorisk fråga