Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[LG webOS TV] Allmäna inställningar

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-08-07

 

 

 

[LG webOS TV] Allmäna inställningar

 

function Konfigurera Språkinställningar

 

            home settings advanced setting ► Allmänt ► Språk

            Du kan välja menyspråket och språket i digitala kanaler.

 

            Menyspråk

            Du kan välja vilket språk som ska visas på skärmen i menyn.

 

            Primärt ljudspråk / Sekundärt ljudspråk

            Du kan välja vilket språk du vill ha när du ser på en digital sändning, vilket inkluderar flera språk.

            För program som inte stödjer flera språk kommer standardinställningar användas.

            ● Gäller digitala sändningar.

 

            Språk för röstigenkänning

            Välj språk för röstigenkänning.

 

            Tangentbordsspråk

            Välj språk att använda på skärmens tangentbord.

 

 

function Ställ in Plats

 

            home settings advanced setting ► Allmänt ► Plats 

 

            Adressinställning

            Du kan ställa in Region och Stad på din TV.

 

            Inställning av sändningsland

            Du kan ställa in sändningsland på din TV. 

 

            LG tjänstland

            Om du inte väljer Ställ in automatiskt, kan du välja land manuellt.

            ● Du måste ställa in land manuellt när du inte är ansluten till nätverket.     

            ● Alternativen skiljer sig åt beroende på ditt land.

 

 

function Ställ in Tid och Datum

 

            home settings advanced setting ► Allmänt Tid och datum

            Du kan kolla eller ändra tiden när du tittar på TV.

 

            Ställ in automatiskt

            Ställer automatiskt in tiden som visas på skärmen till tiden som operatören skickar ut till den digitala sändaren.

 

 

            Tid / Datum / Tidzon

            Du kan manuellt ställa in tid/datum om den automatiska inställningen inte är korrekt.

 

            Anpassa tidzon

            När du väljer Anpassad Tidzon, aktiveras Anpassa Tidzonsmenyn.

 

 

function Ställ in Insomningstimer

 

            home settings advanced setting ► Allmänt Timers ► Insomningstimer

 

            Gör att TVn stängs av vid en specifik tidpunkt.
            Om du vill deaktivera Insomningstimer, välj
Av.

 

 

function Stäng av och på TV:n automatiskt

 

            home settings advanced setting ► Allmänt Timers Timer för påslag / avstängning

            Du kan ställa in på och avstängning för TV:n.
            Välj
Av om du inte ska ställa in Timer för påslag eller avstängning.

            ● Ställ in korrekt tid för att använda Timer för påslag / avstängning..

 

 

function Använd ECO-LÄGE

 

            home settings advanced setting General  Eco-läge

            Ställ in på och avstängning för att minska energiförbruket.

 

            HDD Eco-läge

            Om du aktiverar genom att välja , kommer TV:n gå in i Energisparläge när en USB HDD är ansluten när den inte använts under en

            viss period.

 

 

function Justera LG Logo-ljus 

 

            home settings advanced setting ► Allmänt LG Logo-ljus (Framsidan på TV:n)

            Du kan justera LG-logotypens ljusstyrka längst ned på TV:n när strömmen till TV:n är avstängd till Av/Låg/Medel/Hög. Välj Ljusstyrka. 

            ● Det här alternativet är bara tillgängligt för några modeller.

 

 

function Aktivera Standby-lampa

 

            home settings advanced setting ► Allmänt Standby-lampa

            Aktiverar eller deaktiverar Standby-lampan på framsidan av TV:n.

            ● Denna funktion är bara tillgänglig på vissa modeller.

 

 

function Ändra TV-läge

 

            home settings advanced setting ► Allmänt Hem-/Butiksläge

 

            Du kan välja mellan Hemanvändning och Butiksläge.

            För att använda TV:n hemma, välj Hemanvändning.
            Butiksläge väljer du endast när TV:n ska visas i affären. Butiksläget har inställningar optimerade för att visa displayen i affären.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500