Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

[LG TV HDMI-anslutning] Jag vill ansluta en soundbar till TV:n med en optisk digital kabel, Bluetooth eller HDMI-kabel. (webOS 3.0)

Felsökning

Om du använder en LG soundbar rekommenderas det att du använder en optisk digital kabel för att ansluta den till din TV.
Om du vill ansluta din TV och soundbar via Bluetooth (trådlöst), kontrollera om din TV stöder LG SoundSync.
Endast TV-apparater som stöder LG SoundSync kan anslutas till LG soundbars via Bluetooth (trådlöst).
För modeller före 2016, gå in i Avancerade inställningar för att para ihop din soundbar med TV:n.

Prova det här

När du har anslutit TV:n till en soundbar med en optisk digital kabel väljer du [Alla inställningar] i menyn Inställningar.
Tryck på [Ljud]-menyn och välj [Ljud ut].
Välj [LG Sound Sync (optisk)].
Om soundbar-skärmmenyn visar meddelandet [LG OPT] har anslutningen mellan TV:n och soundbaren gjorts.

Jag vill ansluta TV:n till en soundbar trådlöst via Bluetooth. (Hur man ansluter via Easy Setup-menyn)

1. För att ansluta via Bluetooth, tryck på [Power]-knappen på soundbaren.

2. När soundbaren är påslagen trycker du på F-knappen på själva soundbaren eller knappen Välj funktion på soundbarens fjärrkontroll.

3. Använd [F]-knappen på soundbaren eller Select Function-knappen på fjärrkontrollen för att visa LG TV på soundbar-displayen.

4. När meddelandet visas indikerar det att soundbaren är redo att anslutas trådlöst till TV:n.

5. Tryck på hemknappen på Magic Remote och tryck på knappen Inställningar längst upp till höger på skärmen.

6. Alternativt kan du trycka på knappen Inställningar på Magic Remote för att komma direkt till menyn Inställningar.

7. Välj Sound Out från menyn Inställningar som visas till höger på skärmen.

8. Från Sound Out-menyn, välj LG Sound Sync/Bluetooth och tryck på menyn Välj enhet.

9. De soundbar-enheter som är tillgängliga för anslutning kommer automatiskt att sökas och efter cirka 5-10 sekunder visas de som Bluetooth- eller högtalarikoner.

10. Välj den soundbar du vill ansluta från de tillgängliga enheterna och TV:n försöker ansluta till soundbaren.

11. Om soundbar-modellen du vill ansluta inte visas även efter att sökningen är klar, välj alternativet Sök och försök söka igen.

12. Nu kommer du att se ett meddelande i det övre högra hörnet av skärmen som säger att din soundbar-modell har anslutits (t.ex. "LG LAS750M har anslutits.").

Jag vill ansluta TV:n till en soundbar trådlöst via Bluetooth. (Så här ansluter du via menyn Avancerade inställningar)

1. Välj menyn Ljud från menyn Inställningar och tryck på menyn Ljud ut.

2. I Sound Out-menyn trycker du på LG Sound Sync/Bluetooth och väljer en enhet.

3. Välj sedan soundbar-modellen med samma metod som beskrivits tidigare.

4. För modeller före 2015 väljer du Sound → Sound Out → LG Sound Sync (trådlöst) → Välj enhet och väljer soundbar-modell.

5. Om ett meddelande om enhetsanslutningsfel visas på skärmen, se till att soundbaren är påslagen och inställd på LG TV-läge eller LG Sound Sync-läge innan du försöker ansluta igen.

6. För att radera soundbaren eller Bluetooth-enheterna som tidigare var anslutna till TV:n, tryck på papperskorgsknappen bredvid enhetsnamnet i alternativet Anslutna enheter för att ta bort dem från listan.

Jag vill ansluta TV:n och soundbaren med en HDMI-kabel.

1. Anslut först TV:n och soundbaren med en HDMI-kabel.

2. När du har anslutit TV:n och soundbaren väljer du Visa alla inställningar i menyn Inställningar.

3. Tryck på menyn [Ljud] och välj [Ljud ut].

4. Välj en extern ljudenhet.

5. Ställ in Digital Audio Out på Auto.

6. Ställ in Enkel länk på På.

7. Om soundbar-skärmens meny visar meddelandet [TV ARC] har anslutningen mellan TV:n och soundbaren gjorts.

8. Om du byter den tidigare anslutna HDMI-kabeln eller den optiska digitala kabeln till en annan typ av kabel eller Bluetooth, ändrar du alternativet Ljud ut i menyn Ljud enligt beskrivningen ovan.

Den här guiden skapades för alla modeller, så bilderna eller innehållet kan skilja sig från din produkt.

*Obligatorisk fråga