Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

[LG TV-rengöring] Hur kan jag hålla TV-skärmen ren?

Felsökning

Om du hittar fläckar kvar på skärmen efter att den stängts av, ta bort dem för att skydda skärmen.
Dra ur TV:ns nätsladd och använd en mjuk mikrofiberduk för att torka av skärmen försiktigt.
Undvik att använda flyktiga kemikalier eftersom de kan skada TV-skärmen.

Försöker du rengöra fläckar eller främmande ämnen på TV-skärmen?

Vänta! Här kommer fler tips!
Var försiktig för att förhindra repor på ytan. Repa inte TV-skärmen med metallföremål som leksaker eller nycklar.
När du flyttar TV:n, linda in den ordentligt med förpackningsmaterial för att undvika stötar eller tryck som kan skada skärmen.

Prova det här

Finns det några främmande ämnen på skärmen?

➔ Dra ur TV:ns nätsladd och torka försiktigt av det drabbade området med en mjuk mikrofiberduk.

För envis smuts eller fläckar kan du fukta trasan lätt med vatten och försiktigt torka av det drabbade området.
Använd sedan en torr mikrofiberduk för att torka av skärmen.
Var nu försiktig så att vatten inte rinner ner till botten av TV-skärmen.
Undvik att använda flyktiga kemikalier som alkohol eller rengöringsmedel för att rengöra TV-skärmen. De kan orsaka skador på TV:n.

försiktighetsåtgärder vid rengöring av TV:n
Varning!
Spraya inte vatten direkt på TV:n.
Detta kan göra att vattnet kommer in i TV:n och orsakar elektriska stötar eller brand.

Den här guiden skapades för alla modeller, så bilderna eller innehållet kan skilja sig från din produkt.

*Obligatorisk fråga