Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

ARC-funktionen fungerar ej.

 • Övriga
 • Övriga
 • Felsökning
 • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
 • Senast uppdaterad 2015-05-27

 

 

Varför fungerar inte ARC-funktionen genom TV:n?


Vid anslutning av en hemmabiouppsättning eller ett soundbar till en TV är det möjligt att använda ARC-funktionen.

Det skickar en digital ljudsignal över HDMI-kabeln som ansluter hemmabiosystemet till TVn.

 

Hemmabiosystemet bör automatiskt gå över till ARC eller TV ARC funktionen. Detta ska visas på hemmabio-displayen.

Om hemmabiosystemet inte visar (TV) ARC, se över detta:

 • Är SIMPLINK påslaget på TV:n?
 • Är SIMPLINK / ARC påslaget på hemmabiosystemet?
 • Är hemmabiosystemet kopplat till HDMI port 1 på TV:n?
 • Använder sig ditt hemmabiosystem av TV OUT anslutning?
 • Är ljudutgången på TV-apparaten satt på ARC?
 • Är kabeln fullt fungerande? Om inte, testa med en annan kabel.

Att återställa din TV och ditt hemmabiosystem till fabriksinställningar kan lösa problemet om ovanstående punkter inte hjälper.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500