LG Hjälpbibliotek: Tvättmaskinen skakar våldsamt vid centrifugering | LG Sweden
Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Tvättmaskinen skakar våldsamt vid centrifugering

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2013-05-21

Kontrollera följande:
o    Har transportsäkringarna avlägsnats?
o    Har du placerat enheten plant? Om den inte står plant, så justera fötterna på tvättmaskinen.
o    Är lasten obalanserad? Omfördela kläderna i trumman, eller ta bort några. Säkerställ också att enheten inte står på ett trägolv, eftersom detta skulle kunna orsaka vibrationer. Försök därefter att tvätta fulla laster.

Kontakta kundservice om problemet kvarstår.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500