Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

Felkod IE, Alternativ A

Operation

Felkod IE, Alternativ A

 

 

Orsak

  Kontrollera så att det finns vattenflöde till maskinen.
 Denna felkod dyker upp om maskinen inte fyllts inom 8 minuter.


  Om tilloppsslangarna är felaktigt installerade eller om det är lågt vattentryck kan problem uppstå.

 

Åtgärd
  Öppna vattenanslutningen till maxläget.

 

  Se till att man inte förväxlat varm- och kallvatten-slangarna.


  Kontrollera eventuellt läckage på tillopp.

*Obligatorisk fråga