Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Felkod IE, Alternativ B

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Felkod IE, Alternativ B

 

 

Orsak
 Filtret på tilloppet är igensatt. Vattenflödet minskar i och med detta och fel uppstår.

Rengör filter och starta om maskinen.

 

Hur man rengör filtret.
  Stäng av vattenflöde och maskinens ström.
  Turn Koppla ur tilloppsslangen från maskinen. Ta sedan ut filtret med hjälp av t ex. en tång.

 

[Tag ut filtret med en tång eller liknande.]

 

 

 

  Rengör filtret under rinnande vatten.

 

 

 Rengör med tandborste för bäst resultat. Koppla sedan tillbaka allt.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500