Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

[Installation av LG frontmatad tvättmaskin] [Namnteckning] Hur man ansluter och förlänger vattentillförsel-/avloppsslangen.

Felsökning

Prova det här

Anslutning av vattenslangen

1. Anslut till kranen och förläng vattenslangen.

2. Anslutning av tvättmaskinen
(1) Anslutning till den frontmatade tvättmaskinen

Tvättmaskin Mini Tvättvatten Tillförsel Slang Anslutning Beskrivning
Varning!

Anslut den frontmatade tvättmaskinen till rätt kall-/varmvattenförsörjning.

(2) Anslutning av minibrickan

Förklara hur man ansluter vattentillförseln till minitvätten
Varning!
  • Minibrickor använder endast kallt vatten.
    Anslut endast kallvattenslangen. Installera den medföljande "L"-formade delen av vattenslangen på produkten.
    IE-fel (ingen vattenförsörjning) kan uppstå till följd av felaktig installation av matningsslangar eller installation i ett litet utrymme, vilket leder till att vattenslangen böjs eller böjs genom att den är för nära väggen.

Anslutning av avloppsslangen

Montera den medföljande avloppsslangen uppåt.
Se till att fästa clamp på änden.
Anslut avloppsslangen på den frontmatade tvättmaskinen och minitvättmaskinen till den medföljande avloppsanslutningen.

Tvättmaskin Mini Tvätt Avloppsslang Anslutning Beskrivning
Not
Om installationsplatsen är för smal, be om hjälp från en LG Electronics servicetekniker.

Den här guiden skapades för alla modeller, så bilderna eller innehållet kan skilja sig från din produkt.

*Obligatorisk fråga